Etiketler

Etnosid ( Değerler kırımı )  Petrus Karatay

Fazla kullanılmamasına rağmen etnosid kelimesinin önemli içeriği vardır. Jenoside (soykırımı) yakın bir anlam taşır.

Türkiye Ermenileri Eş Patrik Seçim Yönetmeliği Önerisi

Hazırlanacak Patrik seçimi geçici yönetmeliğinin hem günün koşullarına göre ve hem de eş patrik seçimine göre düzenlenmesi, bazı maddelerde değişiklikler yapılması gerekir.

7 Aralık 1988 Ermenistan Depreminin Anısına.

7 Aralık 1988 Ermenistan Deprem Felaketini  yas içinde saygı ile anmaktadır..

TÜRK KÜLTÜRÜ İLE ERMENİ KÜLTÜRÜNÜN ETKİLEŞİMLERİ

Ermenilerin kökenleri hakkında yapılan araştırmalar ve bu araştırmalarda elde edilen neticeler, Ermenilerin ilk dönemlerini henüz bir muamma halinden kurtaramamıştır.

Torunlar ve belgeler  Hüseyin Kalkan

Savaşta sonra, Ermeni Patrikhanesi ailelerinden zorla koparılıp alınan çocukları bulma çabasına girişir. Sadece Bakırköy’de çoğu asker ve devlet görevlisi kişilerin evlerinde hepsi kız 17 çocuk tesbit edilir

PATRİK HALK TARAFINDAN SEÇİLMELİ

Bu sistemde bir adayın halk oyunun %50'sini almadan seçilebilmesi oldukça büyük bir olasılık olarak önümüzde durmaktadır ve toplum tarafından asla kabul görmeyecek, toplumu kaosa sürükleyebilecek olan böyle bir sonucun önüne geçebilmek için gerekli olan basit adımlar şimdiden atılmalıdır.

Son Devrin Din Mazlumları-DERSİM Necip Fazıl Kısakürek

En aşağı 50.000 müslümanın kanını ve canını ihtiva etmesi bakımından, kalın hatlarıyle bir harita gibi çizdiğimiz ve şu anda yalnız ana prensip ve mânasıyle tesbit ettiğimiz bu facianın, tarihte bir benzeri gösterilemez.

Dersim, Alevistan, Zazaistan

“Hükümetin ‘Kürt Açılımı’ vesilesiyle CHP Milletvekili Onur Öymen’in TBMM’de yaptığı garip konuşma Dersim tarihine yönelik ilgiyi arttırmış görünüyor.

Dilin şiddeti, şiddetin dili

Bu hafta sonu, Diyarbakır ve Batman’da Eğitim Sen şubeleri tarafından düzenlenen Lengüistik (Dilsel) Haklar ve Açılım temalı panellerde geçti.

Dünün Engellenen Sempozyumdan Bugünün ,1909'da Adana da Ne Oldu Sempozyumuna

Tarihin bazı yașanmıș acı olaylarına karșı șeffaflașamamak ve bunlarla yüzleșememek, çağımızda kabul görmeyen bir tutum

İnkar asla bir cözüm değil

Defalarca „inkar“ın ve „unutturma“nın Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel kodlarından biri olduğunu yazdım. Bu da toplumumuzu oluşturan „unsurların“ devlet karşısındaki güvensizliğinin en temel nedenlerinden biri. Çünkü, bu katı tavır aynı zamanda bir „tehdit“ unsurunu olusturuyor.

Diaspora olmak zor zanaattır

Ermeni diasporasının bazı kesimlerinden gelen haklı tepkiler üzerine, geleneksel ‘diaspora alerjisi’ yeniden alevlendi.

Zilciyan’ın zilleri...  Ayhan Aktar

1991 yılında Varlık Vergisi üzerinde çalışmaya başladığım zaman, etrafta dişe dokunur bir çalışma yoktu.

Ermeni diasporası ve Türkiye`nin yumuşak gücü  Yorum - Salih Yüce

ABD`deki silah lobisi ve bazı İsrail lobileri devreye girer ve neticede tasarı meclisten geçmez, ancak silah lobisi istediği yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolarlık silahları Türkiye`ye satar

ERMENİ SOYKIRIMI, YAHUDİLER VE TÜRKİYE’NİN KİRLİ ÇAMAŞIRLARI

Rıfat Bali yeni bir kitap yazdı. Devlet’in Örnek Yurttaşları – Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri 1950-2003, (bundan sonra kısaca “Örnek Yurttaşlar”) .

Cehalet, ırkçılık vs.

bir eleştiri yazısı yazan Ayşe Günaysu’ya (5.10.2009) cevap yazacağım.

‘Açılım, Türkiye Ermenilerini iki ateş arasından kurtaracak’  MESUT ÇEVİKALP

Birkaç ay içinde yapılacak seçimle bir eş patrik seçilecek. Seçilen kişi eş patrik olarak patriğin tüm yetkilerine sahip olacak.

Ölümünün 74. Yılında GOMİDAS Vartabed in Anısına.

26 Eylül 1869 tarihinde Kütahya da müzisyen bir aileden doğan Soghomon Soghomonyan , 1 yaşında annesini , 10 yaşında babasını kaybeder ,sadece Türkçe konuşabilen yetim Soghomon un sesi çok güzel olduğundan , yaşadığı yörenin Ermeni din adamının aracılığı ile, 1881 tarihinde Etchmidzin Kevorkyan Ruhban okuluna eğitim ve öğrenime alınır,

Ermeni diasporasına el uzatalım

Ne var ki dünya basınında geniş yer alan bu tepkiler Ermeni diasporasının tümünün görüşlerini yansıtmıyor.

İnkâr ırkçılığın en besleyici gıdasıdır

Ankete katılanların yüzde 57’sinin ateist, yüzde 42’sinin Yahudi, yüzde 35’inin Hıristiyanlarla komşu olmak istememesinin bu ülkede ırkçılık olduğunu göstermeyeceğini, olsa olsa önyargıların varlığına işaret edeceğini anlatmış.

Taşnaklar Türklere güvenmemekte haksız mı?

Oysa halen yaşamakta olan Anadolu’nun en eski üç partisinden (diğer ikisi de Ermeni partilerdir: Armenagan ve Hınçak) biri olanTaşnaksutyun’un tarihi, Türkiye’nin Ermeni meselesini gerçekten anlayabilmenin en önemli anahtarlarından biridir.

'Agresif inkarcılık’

Daha önceki yazımızda değindiğimiz gibi, Ermeni soykırımı inkarcılığı, 2000’li yıllarla birlikte agresif bir özellik kazandı.

Yalancısın demek cezaya tâbidir

Öfkemden, burnumdan soluyorum ama aslında çaresizim. Anlatacağım olay inanılır gibi gelmese de gerçek...

Recep Maraşlı ile Tarihe Yolculuk   Merih Nergis

Sayın Recep Maraşlı ile son kitabında anlattığı soykırım coğrafyasını ve çağının vicdanı olanları ve olmayanları konuştuk.

Harutyun Krikor Dağlıyan Jr. (Harry K. Daghlian, Jr.)

Harutyun Krikor Dağlıyan Jr. atom bombasının babası olarak bilinen Julius Robert Oppenheimer tarafından seçilip, özelikle kendisi tarafından eğitilen olağan üstü yetenekleri olan bir öğrenciydi.

Açılım ve inkarcılık...  Ragıp Zarakolu

İnkarcılık ve çözümcülük, yani bir çeşit devekuşu politikası, ne yazık ki Türkiye’de önemli sorunlarda temel davranış biçimi olmuştur.

Erivan Damında Bir Delidolu Sarkis

Sarkis Hatspanyan bir Türkiyeli Ermeni. 1962’de İskenderun’da doğuyor

Dilbilimci AGOP MARTAYAN-DİLAÇAR ın Ölümünün 30. Yıldönümü

12 Eylül 2009 tarihi, büyük dilbilimci Hagop Martayan ın ölümünün 30. yıldönümünü idi , kendisini saygı ile anıyoruz.

TAŞLARIN SIRRI: ABRANK  Ersoy Soydan

Surp Davit (Abrank) Ermeni Manastırı, Tercan’ın Üçpınar köyü yakınlarında, Vank Dağı’nda. Dağın eteklerindeki Üçpınar da (Abrank) eski bir Ermeni köyü

Etnik Bir Kimlik Olarak Hemşinliler  Erhan G.Ersoy

Bugün Hemşinlilerin büyük bir çoğunluğu Ermeni olduğunu reddediyor. Bölgede kullanılan yer adları ve gündelik yaşantıda kullanılan eşyaların isimlerine kadar yerleşik bir Ermenice var aslında

‘Ermenistan açılımı’ndan ‘bellek açılımı’na 

Hükümetin ‘Kürt Açılımı’ konusundaki adımlarının yarattığı heyecan dalgası sürerken, ‘Ermenistan Açılımı’ başladı.

Baskın Hoca'dan Dersler I-2-3-4-5-6 Üniter Devlet ve Ulus Devlet

Siyaset bilimci Prof. Dr. Baskın Oran, Kürt açılımına karşı çıkanların dilinden düşürmediği 'üniter devlet' ve 'ulus devlet'i anlatıyor

Kararı tarihçiler değil politikacılar verecek

Türkiye ve Ermenistan arasında iki ayrı sorun vardır. Birincisi “ilişkilerin normalleşmesi” ikincisi tarihten kaynaklanan “barışma” sorunu olarak tanımlanabilir.

Sayın Başbakan'a Açık Mektup

İzin verin insanlar doğduğu yerde ya da atalarının doğduğu yerde ölmek üzere dönebilsin; izin verin su çatlağını bulsun ve isteyen herkes bu topraklara gömülsün.

Lazlar "Açılım"dan Tehlike Altındaki Dillerinin Korunmasını Bekliyor  Tolga Korkut

Bizim sorunumuzun temelleriyse, siyasi olmaktan çok kültürel. Dilimizin, kültürümüzün yok olmasıyla ilgili."

Bugün İmroz'dan Gökçeada'ya; Adranos'tan Orhaneli'ne  Cemal UŞŞAK

Değerli okuyucularım! Sizinle birlikte olamadığımız iki haftanın birini İmroz'da yani Gökçeada'da geçirdim.

Bölünmek istemiyorsak iki önkoşul

Türklüğü övme sloganlarını derhal temizlemeli.“Türk”, bu memlekette, Cumhuriyet"in kuruluşundan beri, ETNİK anlamdadır.

Ana dilde eğitim için anayasa değişikliği şart  Nevin Bilgin

Demokratik açılımla birlikte en çok tartışılan konulardan birisi de ana dilde eğitim konusu oldu. Bu konuda araştırma yapan Meclis, Arupa ülkelerindeki uygulamaları tek tek gözden geçirdi

İslam Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak mı Doğdu? Yurdakul Er

“Mohammad” sözcüğünün bir peygamber ismi değil, aslında Jesus’u (İsa) imleyen bir sıfat olduğu iddiası, bilim alanında, kesinlikle bir küfür değil, tarih araştırmaları için ciddi bir tutamak ve tartışma noktasıdır.

Türkiye’de İfade Özgürlüğü kitabında yer alan, Nazan Maksudyan’ın “Sessizlik Duvarları: ‘Ermeni Sorunu’ Bağlamında Çeviri ve Otosansür” başlıklı yazısında yer alan hatalar ile ilgili açıklama ve özür  BGST Yayınları

Nazan Maksudyan’ın Türkiye’de İfade Özgürlüğü kitabında yer alan “Sessizlik Duvarları: ‘Ermeni Sorunu’ Bağlamında Çeviri ve Otosansür” başlıklı yazısında maddi hatalar yer almaktadır.

Alparslan'ın Malazgirt'i, Ecevit'in Misis'i, Gül'ün Norşin'i, Erdoğan'ın Neşet Ertaş'ı ile Şivan Perver'i...

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Muş-Bitlis arasında Güroymak’tan geçerken ‘Merhaba Norşinliler’ dediğini duyduğumda çok sevindim. Bunun bilinçli bir söz olduğunu Cumhurbaşkanı’nı tanıdığım kadarıyla fark ettiğim için çok sevindim.

ASDVADZADZİN VE ÜZÜM TAKDİSİ  Lraper

Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin bu konuda hazırladığı yazısını, okuyucularımızın dikkatine sunarken, bu büyük yortuda Ruhani Önderimiz’in sağlığı için bir kez daha dua etmeye davet ediyoruz.

Komedi Dünyasının en önemli isimllerinden Leonid Engibarov

Babası Metropol Hotelde aşcılık yaparak ailesini geçindirmeye çalışan, Ermenistan’dan Rusya’ya göç etmiş bir Ermeniydi

Patriklikten Aksiyon Dergisine Yanıt  Başepiskopos Aram Ateşyan

Aksiyon dergisinin 03-09 Ağustos 2009 tarih ve 765 sayılı nüshasının 20. sayfasında “Türk Ermeni Patrikhanesi Kıskaçta” başlığı altında Mesut Çevikalp tarafından kaleme alınan makale ile ilgili olarak Patrikliğimiz, derginin başyazarı Necati Kola’ya aşağıdaki yazılı açıklamayı yapmıştır:

Bu mahallede insanları Kürt veya Ermeni diye devlet memuru, asker yapmamak da yok. Ergun Babahan

Türkiye`yi Türk, Sünni ve laik bir cumhuriyet olarak kurup diğer bütün kimlikleri bastıra gelmişsiniz.
Dünyanın bugün geldiği noktada bu baskı politikalarını sürdürmenize imkan yok.

Güney ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Ermeni Tarihi

Dünyanın her bir köşesine dağılmış Ermeni’ligin vatanlarından ayrılmalarının yazılı tarihi Arşaguni Hanedanınalığı dönemine kadar uzanır.

Türk Ermeni Patrikhanesi kıskaçta  MESUT ÇEVİKALP

Ortaya çıkan suikast planları ile Erivan’ın kendine bağlama isteği İstanbul Ermeni Patrikliği için ciddi bir sınav.

İncilerimiz dökülmez! Yağmur Atsız

Kemal Karpat`ın şöyle bir `anahtar` cümlesi var: `Halkına bu kadar eziyet eden başka devlet yokdur!`

YASA BUYRUĞUNU UYGULAMAK DEĞİLMİDİR AMAÇ?

Kanununun Geçici 7.Maddesi, cemaat vakıflarının halen adlarına tapuda tescili yapılamayan taşınmazları iki gruba ayırmak suretiyle vakfı adına idari yoldan tescili imkanını düzenlemiştir.

‘Kutsal devlet’in hukuku adalete karşı...

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Baskın Oran ve İbrahim Kaboğlu’nun ağır hakaret, küfür ve sinkafa maruz kaldıkları için açtıkları davayı 20’ye karşı 23 oyla hakaret, küfür ve sinkafcılar cephesi lehine bozarak bir defa daha ‘şanına yaraşır’ bir karara imza attı

 ‘Bizimkilere’ olursa soykırım, ‘ötekilere’ değil’

Çin’in Uygur bölgesinde yaşananlar, ister istemez insana Ermenilerin, Süryanilerin ve Rumların bu coğrafyada Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde ve sonrasında yaşadıklarını hatırlatıyor.

Asıl bizim aramızda güzeldir hasret

Neden, Agop adında bir komşuları ya da Vanuhi isimli bir halaları olmadığını, mesela, sormak istiyor.

Bazı yargıçlara açık mektup

Sayın Yargıçlar, meseleye hemen gireceğim. Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu üyesiyim.

BASKIN ORAN İLE TARTIŞMA "Soykırım" mı, "Büyük Felaket" mi?  Yunus Emre KOCABAŞOĞLU

Baskın Oran'ı hem çok severim, hem de saygı duyarım. Bu ülke için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Ancak, Radikal'de yayınlanan yazı dizisinde beni çok şaşırtan ifadelerini de yok sayamayacağım.

Ya Hep Berber! Ya Tıraşa Son!

Doğrusu bu Nor Zartonk beni gerçekten sansürcü yaptı, sloganlarını yorumlarken aşırı derecede otosansür uygulamak zorunda kalıyorum.

“Adını Arayan Coğrafya” Hazırlanıyor / İbrahim Sediyani

Ülkemizde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir on yıl kadar önce hayâl bile edilemeyen değişimler yaşıyoruz.

Karnig Ekserciyan’a ne oldu?

Ünlü ressam ve öğretmen Telemark Ekserciyan’ın kendi kadar ünlü kardeşi Karnig Ekserciyan (1858-1931), günümüze kadar hakkında hiç bir bilgi bulunmayan resamlarımızdandı.

'Özür kampanyası'ndan Fransa'da Ermeni günlerine

1915’te yaşananlar nedeniyle derin bir kırılmaya uğrayan Türk- Ermeni ilişkilerinde son yıllarda, bütün olumsuzluklara rağmen, iyi gelişmeler de yaşanıyor.

Amerika'lı Ermeni'ler 

Avrupalı göçmenler gurubu içinde değerlendirilen Ermeniler Amerika kıtasına ilk göç eden milletler arasında

PATRİK SEÇİMİ

Türkiye Ermeni toplumunun büyük bir bölümü, uzun zamandan beri Patrik Hazretleri’nin (Badriark Hayr’ın) hastalığı nedeniyle çok üzgün ve kaygılı.

Mavi Kitap Basın Toplantısı

Sn. Lord Avebury sözü veriyorum. Daha sonra yine kitapla ilgili olarak Ara Sarafyan açıklamalarda bulunacak. Yine daha sonra Ragıp Zarakolu’nun açıklamaları olacak.

Süryani hayali, Kürt ve Arap gerçeği...

Bunun için ise, Süryani Kadim Patriği'ni Şam'dan 640 yıl boyunca ikamet ettiği Deyrüzzafaran'a taşımak gerekiyor.

MAVİ KİTAP  Ara Sarafian

1916’de İngiliz Parlamentosu’nun Mavi Kitaplar dizisinden yayınladığı “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Yapılan Muamele 1915-1916” başlıklı kitabın Türkçe baskısının tanıtımı için bir araya gelmiş bulunuyoruz

Sevgili Okuyucular,  Tatsız bir konuyu kapatırken

Duyduk ki, Nor Zartonk denen grup, bizim bulunmadığımız başka gruplarda saldırılarını sürdürüyormuş. Doğrusu yakışır, bence şimdi de gazeteleri kanalıyla Birgün, Evrensel, Taraf ve Bianet’e ulaşsınlar hiç olmazsa onları görürüz.

Etopya Ermenileri - ԵԹՈՎՊԱՀԱՅԵՐ

Etopya kayıtlarında 16. yüzyılın başlarında ismi geçen Mateos Armenawi (Amharic: Ermeni) ülkeye yerleşen ilk Ermeni’lerden biri oldugu tahmin edilmektedir.

Sevgili Okuyucular,  yine Nor Zartonk

Grubun bağımız yok dediği gazetenin bir yazarı Aris Nalcı saldırmış bu defa Hyetert’e.

Sevgili Okuyucular, “Nor Zartonk için kişiler ya da kurumlar değil ilkeler önemlidir” diyorlar.

Nor Zartonk adını alan ve kendini bilimselliği çok kuşkulu bir anketle topluma duyuran grup, benim üzerimden Hyelist gruba saldırıyor.

Osmanlı Fotoğrafcılığında Ermeni’lerin Rolü  Vahan Altıparmak

1826 yılında Nicéphore Niépce’in 8 saat kamera başında bekleyerek elde ettiği ilk görüntü ile başlayan fotoğrafçılığın, Anadolu ve Orta Doğu’ya yayılmasında önemli bir yeri vardır İstanbul’u Ermeni’lerin.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu'ndan Kamuoyuna Açıklama

Harbiye Çimen Sokak’ta, Maral Müzik ve Dans Topluluğu” adı altında bir Dernek kurulmuştur. Altını çizerek belirtmek isteriz ki, bu dernek Topluluğumuzu temsil etmemektedir.Topluluğumuzun uzun yıllardan beri kullandığı adının ve logosunun bu dernek tarafından kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

TARAF Gazetesinin Yayımlamadığı Tekzibim

Yazik, Ahmet Altan adiyla anilan bir gazetede is ahlaki olmayan, gazetecilikten haberi olmayan birileri de varmis demek ki, ustelik de kontrolu elinde bulundurabilecek bir yerlerde. Yayinlamadiklari tekzibim ve yazimin orjinali asagida. bilginize. Selamlar, Yelda

Cumhuriyet Döneminde Patrikler ve Önemli Olaylar

Yazı Cumhuriyet öncesi son Patriğimiz olan -ışıklar içinde yatsın- Zaven Der Yeğiyayan’ın ikinci Patriklik döneminden başlayıp, 1998’de Patrik Mesrob II’nin seçimine kadar geçen 1918-1998 dönemini kapsamaktadır.

1937-1938’de Dersim’de neler oldu?

“Dersim, Cumhuriyet hükümeti için bir çıbanbaşıdır. Bu çıban üzerinde kesin bir ameliye yapmak ve elim ihtimalleri önlemek, memleket selameti için mutlaka lazımdır”

SUNİ GÜNDEM: BEYAZ ERMENİ - TAŞRALI ERMENİ AYRIMI

İki gündür ulusal basının önemli gazetelerinde, Ermeni cemaati ile ilgili asılsız iddialar manşetleri süslüyor. Birebir kopya edilen satırlardan alayabileceğimiz gibi, bu iddiaların kaynağı, Beyoğlu Üç Horan Vakfı seçimlerinde sırf kendi desteklediği listenin yandaş kazanabilmesi için Taşralı Ermenilerin cemaatte dışlandığı şeklinde asılsız iddialar ortaya atan bir cemaat (!) gazetesi.

Şaban Dayanan'ın Basın Açıklaması Hakkında 

Şaban Dayanan imzasıyla Hyetert'e ve maalesef başka ortamlara da gönderilen aşağıdaki basın açıklamasında soykırım yerine Medz Yeğern ifadesinin kullanımının Raffi A. Hermonn isimli bir gazetecinin buluşu olduğu belirtilmekte ve aralarında Ragıp Zarakolu, Prof. Dr. Taner Akçam gibi isimlerin de olduğu Türkiye'li aydınların bu ifadeyi benimsedikleri izlenimi yaratılmaktadır.

Yeni bir başlangıç ümidi: Türk-Ermeni Teâli Cemiyeti

SAVAŞ SONRASI

Yeni bir yıldönümü vesilesiyle 24 Nisan 1915 üzerine...

"Paris’te bir adam öldürülürse, bu bir cinayettir; Doğu’da elli bin insan boğazlanırsa, bu sadece bir meseledir." Victor Hugo

Unutmak mı Asimilasyon mu? Türkiye’nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar

Bu rapor Preti Taneja’nın sorumluluğunda hazırlanmıştır. Raporun editörlüğü Sophie Richmond tarafından üstlenilmiştir. Yayın Koordinatörü: Paolo Gerbaudo. Raporun Türkçeye çevirisi Defne Orhun tarafından yapılmıştır

Ermeniler'in Nuremberg'i

Söz konusu suikastların çoğu henüz tam anlamıyla aydınlanmış değil. Bu yüzden de İttihatçı önderlere yönelik suikastlar konusunda gerçekle efsane birbirine karışmış durumda.

ERMENİLER YOKSA TÜRK MÜ?  Yalan, Yanlış Bilgiler

Kitabın Ermenilerin Türk olduğu iddiası nedeniyle çok ses getireceğini söylüyor. Kitabı görmedim ama yazıya göre, kitaptaki bilgiler devenin nerem doğru ki demesine benziyor bir tek doğru söz yok. Profesörü kutlamak lazım, cehlin bu denlisi ancak tahsil ile mümkündür.

“Sarı Gelin” Belgeseli konusunda yeni gariplikler ve sol basın

Sarı Gelin belgeseli ile ilgili gariplikler devam ediyor.

“Tez zamanda yer isimleri değiştirile!”

Aslında bu topraklarda, coğrafi yer adlarının değiştirilmesi fikri ilk kez 1910 yılında ortaya çıkmış, resmî adım 13 Mayıs 1913’te çıkarılan İskân-ı Muhacirin Nizamnamesi ile atılmıştı.

Ecevit-Bahçeli Hükümetinin armağanı olan ASİMKK (Asılsız Soykırımı İddialarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu) ne oldu

Hükümetler gider gelir, ama inkarcılık ve soykırımları meşru gösterme çabası bitmez. Erdoğan Hükümeti, öncekilerden “FARKLI” bir hükümet olduğunu kanıtlamak istiyorsa, nasıl ATK’yı kaldırdı ise, ASİMKK’yi de kaldırmalıdır. Ve yalan üretimine son vermelidir.

Soykırım'ın mimarı Talat

Talat’ın, Deutsche Bank’daki kasada saklanan 10.000.000 marktan daha fazla olan servete sahip olduğuna dair hikâyeler vardır