Etiketler

İncilerimiz dökülmez! Yağmur Atsız

Kemal Karpat`ın şöyle bir `anahtar` cümlesi var: `Halkına bu kadar eziyet eden başka devlet yokdur!`

YASA BUYRUĞUNU UYGULAMAK DEĞİLMİDİR AMAÇ?

Kanununun Geçici 7.Maddesi, cemaat vakıflarının halen adlarına tapuda tescili yapılamayan taşınmazları iki gruba ayırmak suretiyle vakfı adına idari yoldan tescili imkanını düzenlemiştir.