Etiketler

Süryaniler'i tanıyalım..

Türkiye'de artık az sayıda kalan Süryanilerin kökeni, Anadolu'nun kökleriyle paralel..

Dilek Kurban ve Patriklik

Sayın Dilek Kurban, özeline yazdığım eleştiriye cevap vermiş. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için, yazarın yazısını aşağıda okuyabilirsiniz.

Merhaba Dilek Hanim, Merhaba Markar Bey

Çok saygı duyduğum araştırmacı ve gazeteciler olarak, peş peşe sizlerden gelen iki yazı bende büyük şaşkınlık ve düş kırıklığına yol açtı.

Klasik Osmanlı Müziği ve Ermeniler Kitabı Tanıtım Kokteyli

 Klasik Osmanlı MüziğiVe Ermeniler Kitabının tanıtım kokteyli 14 Aralık Salı günü saat 17.00 Sepeyçi Kasrı

Kudüs’te Eş Patrik Seçimi Yapılacak  ºðàôê²Ô¾ØÆ Ø¾æ îºÔÆ äÆîÆ àôÜºÜ²Ú ²Âàè²ÎÆò ä²îðƲðøÆ ÀÜîðàôÂÆôÜ

Kudüs Ermeni Patriği Torkom Başepiskopos Manugyan, patrikliğe bağlı din adamlarının (miyapanların) yıllık genel toplantısına yazılı olarak başvurarak, eş patrik seçimi için yönetmelik tasarlanıp, incelenmesini istedi.

Dersim: Ulaşması zor anlaması daha da zor

Bu dizi, Tunceli Üniversitesi'nin düzenlediği 'Dersim Sempozyumu' vesilesiyle kaleme alındı. Tunceli çok kimlikli bir yer, anlaması kolay değil ama bir o kadar da renkli bir yer.

KUDÜS'TE EŞ PATRİK SEÇİMİ

“BÜYÜK SORUMLULUK -Kudüste kritik süreç”

Canberra, Ankara ve diğer 'sahte' başkentler Robert Fisk

Ve Türkiye’nin Almanlaştırılmış başkenti Ankara’ya ne demeli? Türkler de dahil, kalbimizdeki başkent Romalı-Haçlı-Halifelik mazisiyle İstanbul- Konstantinopol-Bizans değil mi? 

KOMİSYON ÇALIŞMA DOKÜMANI TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi Sonuç Bildirgesini takiben, Komisyon, Konseye ve Parlamentoya düzenli olarak rapor sunmaktadır. Türkiye’nin, AB üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği ilerleme hakkındaki bu Rapor, büyük ölçüde önceki raporlardaki yapıyı takip etmektedir.

IHD Genel Kuruluna Mesaj: Sürgündeki Ve Hapisteki Yazarlara Özgürlük

Çok istediğim halde, Genel Kurulumuza katılamadığım için üzgünüm. Türkiye gündemini belirleyecek önemde olan çalışmalarınıza desteğimi iletiyorum.

Basında Radikal devrim şart  Ahmet Erdoğan

Ülkemizde basının bu işlevlerini lâyıkıyla yerine getirdiğini ne yazık ki söyleyemiyoruz...Haber yorum ayırımı yetersiz. Haberler yorumlu veriliyor, dahası haber yorumu okuyucuya şırıngalamak için kullanılıyor. Yani toplumu bilgilendirmek yerine beyinler manipüle ediliyor. Bunun nasıl bir aptallık olduğunun maalesef farkında değil bu ‘gazete’ler. Basının toplumla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve temel bilgi üretim merkezleri üniversitelerle bağları zayıf. Uzmanlığa ve araştırmacılığa dayalı bilgi üretiminden yoksun bir basının iktidarı verimli biçimde eleştirel olarak denetleyebilmesi mümkün değil

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԿՈԼՈՏ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

Կիլիկեան Հայոց թագաւորութեան անկումէն յետոյ 1375-ին, իբր հետեւանք Փոքր Ասիոյ ամէն կողմերը կատարուող արշաւանքներու, կրօնական և մշակութային դրական գործունէութիւնը տակաւ առ տակաւ նուազեցաւ ու գրեթէ կասեցաւ մեր մէջ: Պատերազմները ոչ միայն արգելք կ'ըլլային ուսմունքով պարապելու այլ նաեւ կը ստիպէին մեր ժողովուրդը գաղթել ուրիշ երկիրներ:

PATRİK VE EŞ PATRİK SEÇİMİ

Patrik ya da eş patrik seçimi ile ilgili olarak en doğru hatta belki tek çözümün, yeni bir patrik ve eş patrik seçim yönetmeliği hazırlayıp onaylatmak olduğu da açıktır.

PATRİK

14 Ekim 2010 tarihli gazetelerde Türkiye Ermenileri Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti Başkanlığı’nın (6) No.lu bildirisi yayımlandı.Bu bildiri ile Heyet İdareye karşı 2 kez yargı yoluna başvurduğunu bildirmektedir.

Bir zamanlar ASALA ve PKK

Bu hafta, resmi tarihin beyinlerimize çaktığı bir başka önyargının arka planına bakmaya çalışacağım.

Roy Paşalı


Vaftiz Olan : Roy Paşalı, Erkek, 15.8.2009
Vaftiz Tarihi : 16.10.2010 15:00
Anne & Baba : Nora & Saro Ari
Gnkavork : Agop Erkuyumcuyan
Kilise : Narlıkapı Surp Hovannes

Lena Delice


Vaftiz Olan : Lena Delice, Kız, 10.2.2010
Vaftiz Tarihi : 10.10.2010 15:00
Anne & Baba : Arlin & Sayat
Gnkavork : Sarkis& Seta Şahbaz
Kilise : Yeniköy Küd Dıpo Surp Asdvadzazin Ermeni kilisesi

Günün Beklentisi EŞ PATRİK SEÇİMİ Nahabet Melkonyan

Şimdi günümüzün gereksinimi nedir? Ağzımızda gevelemeden birçoğu tarafından zor telaffuz edilen o üç kelimeyi söyleyelim… EŞ PATRİK SEÇİMİ

Ermenistan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Başvursun Pulat Tacar

 “ERMENİSTAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNA BAŞVURSUN VE ULUSLARARASI ADALET DİVANINDA TÜRKİYE ALEYHİNE DAVA AÇSIN

Ani’de Nefret Politikası Üretmek.

Türkiye’nin ikinci büyük muhalefet Partisinin düzenlediği Kars’ın Ani Manastırındaki eski Ermeni kilisesinde Cuma namazı kılmanın ve seçim kampanyasının o kutsal yerde başlatmasının anlamı, bence Ermenileri kızdırmaktan çok, iktidar Partisini hedef alan bir zihniyetin ürünü.

Milliyetçilik kazınmalı Levent Köker

Hukuku profesörü Levent Köker “Değiştirilemez maddelerin de yeniden formüle edilebileceğini” söyledi. Taraf ’ın sorularını yanıtlayan Köker, bazı Avrupa ülkelerinin anayasalarındaki “değiştirilemez” maddelerden örnekler vererek aradaki farkı anlattı.

T.C. Kültür Bakanlığına

Gazetelerden izlediğimiz kadarı ile Bakanlığınız tarafından MHP'nin başvurusu üzerine 1 Ekim Cuma günü Kars Ani Harabelerinde Fethiye Cami diye bilinen mahalde Cuma Namazı kılınması izni verilmiştir.

İsviçre Yargısının Doğu Perincek’i Ermeni Soykırımını İnkar Suçunu İşlemekten Mahkum Etme Kararının Düşündürdükleri  Pulat Tacar*

İsviçre yargısı bu kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce özgürlüğüne ilişkin 10 maddesini ve adil yargılamaya ilişkin 6. maddesini çiğnemiş ve toplumun bir kesimini rahatsız edici bile olsa genel çizgiden ayrılsa bile düçünceyi özgürce açıklanma hakkını savunan AİHM içtihatlarını görmezden gelmiştir.

Becerebiliyorsanız Atina’daki Voyvoda Camii’nde kılın namazınızı Mutlu Tönbekici

Ani Fethiye Camii’nde Bahçeli’nin korsan namaz kılmaya karar verdiğinden iki gün önce haberim oldu, olurdu olmazdı derken 12 saat önce izni çıktı, ertesi gün de allee hop namaza duruldu. Kendi adıma konuşayım: Bu zırva aceleye, bu manasız telaşa ayak uyduracak durumda değildim.

Ahtamar Konusunda Katılmadığım Bir Eleştiri

Van Valiliği gerçekten çok güzel ve eksiksiz bir organizasyon yapmıştı.

Yine Profesör Halaçoğlu,

Öncelikle bir bilim adamının, ben Kürdüm, ben Ermeni’yim diyene hayır sen Türksün demesi, kusura bakmasın ama kelimenin tam anlamıyla ırkçılıktır.

Ani Sehri, Surp Asdvadzadzin Kilisesi ya da Fethiye Camii

Gectigimiz hafta Kars’tan Van’a bolgeyi gezerek geldik. Kars’in merkezinde dogunun Aya Sofya’si olarak un yapan, havariler kilisesi olarak bilinen, buyuk bir Ermeni kilisesinin yikilmadan bozulmadan kaldigini gorduk.

1915 Bugündür

Süreç sonunda, Kemalist rejimin İktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt’un 30 Aralık 1922 tarihinde yaptığı konuşmasında belirttiği gibi: “Memleketin hukuken, tarihen, siyaseten sahibi Türkler olduğu gibi, İktisaden de bu memleketin hakiki sahibi olduklarını göstermişlerdir” Ancak bu sahipliğin, 450 bin Asuri, Keldani, Nasturi ve Arap Hıristiyanlarının, 700 bin Rum ve 1,5 Milyon Ermeni’nin canına mal olmasının pek ehemmiyeti yoktur.

Ben de o gün Ahtamar’daydım

Bir suredir Ahtamar’daki Surp Haç kilisesinin haçı ve kilisenin onarımı, ibadete açılması tartışma konusu oldu. Neden haç yokmuş, bu TC propagandasıymış…

Büyük bir vizyon, biraz daha cesaret...  Alin Ozinian

Kilise Mesrob Mutafyan Patriğin arzusuyla, 20 Nisan 2005 tarihinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür Bakanlığı tarafından, Cahit Zeydanlı'nın sahibi olduğu Kartalkaya firması tarafından, Türkiye ve Ermenistan Kültür Bakanlığı denetiminde 22 Mayıs 2005 tarihinde restore edilmeye başlandı.

Toplumumuz Ve Dunning Kruger Sendromu

Bu sendrom maalesef toplumumuzda çok yaygın.

"AĞTAMAR"ı, "Akdamar" Yapmak Hoşgörü Belirtisi Mi?

Adanın gerçek adı "Ağhtamar"Türkçe bir isim değildir,o özel ismin, Türkçeleştirilmesi, demokratik kamu vicdanında ne derece doğrudur?

Yıllar sonra Ahtamar’da

MÖ 5. yüzyılda Ege’deki Milet’te yaşamış ‘Tarihin Babası’ Herodot, Historia adlı ünlü eserinin 5. kitabının 52. babında şöyle der: “Kilikya ile Ermenistan arasında sınır, içinde gemilerin yüzebildiği bir ırmaktır ki adı Fırat’tır.

Geri dönüş yok!

Artık referandumdan olumlu sonuç alındığına göre, hukuksuzluğa karşı militarizm bahanesi de ortadan kalkmış oldu.

Yezidiler  Nurettin Değirmenci

Yezidilik, diğer dinlerde anlatılan, Cennetten düşen meleğin, yaratıcının buyruğuna rağmen insan karşısında eğilmeyip saygı göstermemesi özüne dayanır.

Ombudsman Kurumu ve Hukuk Sistemimiz  Mehmet Kerem Bozkurt

Ombudsman, İsveççe bir kelime olup; (ombuds-aracı man-kişi) temsilci, arabulucu, koruyucu anlamına gelmektedir.

Demokrasiler ve azınlık hakları  Aslıhan Tekin

Farklı kültür ve tarihsel zenginlikleri içinde barındıran Anadolu toprağında yaşayan tüm bireylerin bu zenginliği, vatandaş olarak yaşamak hakkı vardır.

Bireysel Haklar-Kollektif Haklar  Yalım Eralp

Bireysel hakları tanımak mı daha iyi yoksa kollektif haklar gerekli mi tartışması uzun zamandır devam eden bir tartışma. Bu tartışmanın temelinde ise ulusal azınlık-etnik gruplar tartışması yatar.

RUHANİ MECLİS DUYURUSU VE SONRASI

Ruhani Meclisin gecikmiş duyurusu1 bir çok soruya cevap veriyor, yapılan manipülasyonları açığa çıkarıyor. Ancak asıl soruna bir çözüm getirmiyor.

Hakikat acıtır, susmak öldürür*

Yakın tarihsel süreçte, özellikle de ‘Duvar’ın yıkıldığı 1989 sonrasında, geçmişi, ‘insan hakları ihlalleri’ ya da ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar’la sorunlu olan toplumlar, söz konusu sorunlarını sorunsallaştırmaktan, bir başka deyişle, ‘geçmişleri ile yüzleşip hesaplaşmaktan’ –öyle ya da böyle- kaçınamadılar.

"Büyük felaket" öncesi Anadolu Ermenileri  Necdet Sakaoğlu

Arsen Yarman'ın özenli ve önemli çalışmasıyla*, kitap içinde yer verilen üç Ermeni rahibin hazırladığı raporlar, 1915 öncesi Anadolu'nun ekonomik ve sosyal panoramasını çiziyor.

Patrik Seçimi

Jamanag ve Marmara gazetelerinde kerameti kendinden menkul “Müteşebbis Heyeti”mizi temsilen 6 kişinin İçişleri Bakanı tarafından kabul edildiğini okuduk.

Bir Osmanlı kimliği: Rûmîlik

Bir süredir ‘Türk’, ‘Türklük’ ve ‘Türkiye’ gibi terimlerin tarihçesini anlatıyorum. Bu haftaki yazım bu sözcüklerin ‘milliyetçilik çağı’ öncesine ilişkin

POPÜLİZME KARŞI SAĞDUYU

Gündemdeki popülist akımın, sorunların çözümüne en küçük bir fayda sağlamayacağı muhakkaktır. Açılan davalar bırakın çözüm sağlamayı, tam tersi sorunu kronikleştirir. "Madem iş yargıya taşındı sonucu bekleyelim" tavrı hakim olur ve yıllarca beklemek zorunda kalırız.

AZADAMARD’IN ÇAYCISI DA ERMENİ GAZETECİLER DE TUTUKLANDI VE KATLEDİLDİ

Bir zamanlar “yandaş” olarak nitelenen “Azadamard” gazetesi, 24 Nisan’da en ağır kaybı veren gazete olacaktı.

24 TEMMUZ’DA BASIN MÜZESİNDE ERMENİ GAZETECİLERE NE ZAMAN YER VERİLECEK?

Hep düşünüp duruyorum, hadi devlet adım atmıyor, peki sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar niçin adım atmaz, 1915 utancına karşı?

Eş Patrik Seçimi Ve Son Gelişmeler

Yetkisi ve hakkı olmadığı halde yanlış kararlarla bu kaosu yaratan grup yüzünden devlet, tartışmalı bir kararla geleneklerimizde olmayan yeni bir makam ve unvan ortaya çıkardı.

Tarihe Düşülen Önemli Not

Yarman, incelemesinin Adalet Arayışı adlı birinci cildi kapsamlı bir tarihsel sosyoloji çalışması olarak okunabilir.

Eş Patrik seçimi Müteşebbis Heyetinden Duyuru No:4

İstanbul Valiliğince düzenlenen 29/06/2010 tarihli yazı, Patrikhane kanalı ile heyetimize ulaştırılmıştır.

Ermenistan ile unutulan ilişkiler

Ben her zaman Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere, reel politik zeminden ziyade vicdan penceresinden bakılması gerektiğini savunmuşumdur.

İnsan Kaynakları'nın ilahi yüzü

Müftü, imam, dede, rahip, papaz, pastör, haham ve diğerleri… İK süreçleri ‘ilahi’ kadrolar için nasıl işliyor? İşte Türkiye’de görev yapan din adamlarının kariyer yolculuğu…

İstanbul Valiliğin Patrikliğe Gönderdiği Cevap

Sonuç olarak, Patriklik makamı boşalmadığından yeni seçim yapılamayacağı ve düzenlemelerde Eş-Patrik müessesesi öngörülmediğinden, Patrikhane yetkili organlarınca Patrikliğin ve cemaatin dini ve hayri işlerinin yürütülmesi amacıyla “Patrik Genel Vekili” seçimi yapılabileceği, Patrik Genel Vekili seçilmesi durumunda Bakanlar Kurulu tarafından her din ve mezhepten yalnız bir ruhaniye verilen mabet ve ayin haricinde de ruhani kıyafet giyme izninin, seçilen Patrik Genel Vekiline devredilip devredilmeyeceği hususunda Patrikhaneniz tarafından talepte bulunulmasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir.

Aziz Çevirmenler Anısına

Ermeni Alfabesi Mucidi Aziz Mesrop Mashdotz Ve Kutsal Kitabı Ermenice’ye Çeviren , Aziz Çevirmenler Katolikos Aziz Sahag Bartev ve Diğer Rahipler Anısına

êáõñµ ³ñ•Ù³Ýã³ó ì³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ. ÚÇß³ï³ÏÇÝ

Ð³Û ¶ÇñÇ ¶Çõï³ñ³ñ êáõñµ.Ø»ëñáå سßïáó, ê.ê³Ñ³Ï ä³ñûõ ϳÃáÕÇÏáë »õ
Ø»ñ ,²ÛÉ êáõñµ ³ñ•Ù³Ýã³ó ì³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ. ÚÇß³ï³ÏÇÝ

Türkiye tarihi bir şansı kaçırdı

Başarıyla imzalanan protokoller, Erdoğan'ın Bakü gezisinde ilerlemeyi Dağlık Karabağ'da çözüme bağlamasının ardından çıkmaza girdi.

Lozan, Azınlık Okulları ve Ruhban Okulu

AınlıkOkullarına yabancı öğrenci alınması

Benzerlikler

Şimdiki, İsrail milliyetçiliğine (Siyonizm), Türk milliyetçiliğine ve Kürt milliyetçiliğine dair bir karşılaştırma

‘Psikanalitik Duyarlıklı Bakış’la Göç ve Kendilik

Öncelikle, göç ve kendilik arasındaki özsel örtüşümü vurgulamak istiyorum:

Davutoğlu’nun Yeni Hayali: Ermeni Diasporası İle Uzlaşmak/Mümkün Mü? B. Senem Çevik·

Sayıları milyonlarla ifade edilen Ermeni Diasporası ABD, Kanada ve Fransa gibi ülkelerin dış politikalarında etkili olabilecek şekilde örgütlenmiştir

Ermeni Milli Mutfağı Tarihi

A.S.Piruzyan ve L.B.Harutyunyan tarafından 1963 yılında Yerevan’da yayınlanmış olan “Ermeni mutfağı” kitabından derlenmiştir.

Diyarbakır’ı Kimler, Hangi Tarihte Kurdu?  Nurettin Değirmenci

Ermeni Kralı Büyük Dikran (MÖ 95–56/55) tarafından kurulan bu kent, şimdiki Bitlis sınırları içinde kabul ediliyor.

Zeytun niye isyankârdı  

Zeytun niye isyankârdı

Gomidas Heykeli Kin Anıtı Değil  Raffi A. Hermonn   

Gomidas Vartabed tehcir yollarında, diğer 800e yakın Ermeni aydının akıbetine tam uğrayacakken, Amerika Birleşik Devletleri elçisinin ve Debussynin aracılığıyla, yine bir Türk aydını olan Halide Edip Adıvarın çabaları sonucu kurtarılmış birisidir.

Eş Patrik Seçimine Hala İzin Verilmedi ( ? )

Değerli Okuyucular,

Erivan’da bir garip Hemşinli Mesut Çevikalp

Van’dan Erivan’a, Soçi’den Hemşin’e uzanan bir hikâye Sergey Vartanyan’ınki. 30 yıl önce bir merakla başlamış ve...

Selim Deringil:Anadolu'nun yüzde üçü Türk/'İnönü tehcire karşı çıkmadı'  (I-II-III)

“Türkler geldiklerinde Anadolu’da Rum, Ermeni, Kürt ve Süryaniler vardı. TC’nin nüfusu içinde Orta Asya’dan gelenlerin genlerini taşıyanların oranı yüzde üçtür.”

Yüzbaşı Torosyan’ın hikâyesi...

Teğmen Torosyan, ilk olarak Çanakkale Boğazı’ndaki Ertuğrul Tabyası’na komutan olarak atanır. 19 Şubat 1915’teki deniz savaşında ilk düşman zırhlısını Ertuğrul’dan atılan mermiler batırır. 

Açık mektup ya da utanma duygusu...

Kongre 1975, 1984 ve 1994 yillarinda 1915’de yasananlarin bir soykirim oldugunu kabul eden kararlar almis vaziyettedir. 1975’de alinan karar ile Amerikan Baskani’nin her yıl 24 Nisan’da Ermeni Soykirimi’ni kinayan bir aciklama yapması istenmistir. O yildan bu yana bir tek Reagan 1981 yilinda soykirim kelimesini kullanmis, diger baskanlar bu kelimeyi bizim tehditlerimiz sonucu kullanmamislardir./TARAF

Pontus’un gayrı resmî tarihi

Elbette, gerçeğin bütünüyle ortaya çıkarılması için, daha çok araştırma yapmamız lazım.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ 252 NO.LU KARAR TASARISI  (Orjinal İngilizce metin eklidir.)

Başkan’ın; Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politikasının, Ermeni Soykırımı ve diğer konularda ülkemizin belgelerinde ifade edilmiş insan hakları, etnik temizlik ve soykırım meseleleriyle ilgili uygun yaklaşım ve hassasiyeti yansıtmasını sağlamaya davet edilmesi. Karara bağlandı…

Malta Sürgünleri’ni nasıl bilirsiniz

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Balyoz Darbe Planı ile ilgili gözaltı operasyonlarını Malta Sürgünleri’ne benzetti. Doğrusu, resmî tarihin rahle-i tedrisinden geçmiş kuşaklar için iyi bir benzetme. Ama resmî tarihin arka yüzünü bilen biri için utanç verici bir benzetme.

KIYAFET KANUNU, NİZAMNAME VE EŞ PATRİK SEÇİMİ

Son üç aydan beri Ermeni cemaati oluşan yönetim boşluğunu gidermenin yollarını tartışıyoruz. Bu durumda önümüzde üç alternatif var:

Beceriksizliğimizin çözümünü Ankara’dan bekler hale geldik. Yazık bize.

Adina mutesebbis heyet denen secim komisyonu hala inadindan donmedi. Hala olmayacak duaya amin diyorlar. Hala onlari goreve getirenler seyirci konumunda. Kendi ic sorunlarimizin cozumunu hic geregi yokken Ankara’dan bekler olduk. Yazik bize hem de cok yazik.

Uzak-yakın ülkeden gelen mektup

Bu coğrafya’da Ermeni olmanın yükü ağırdır. Ama hem Ermeni hem solcu iseniz bu yük daha da ağırlaşır.

Özgürlük Savaşçısı Adıyaman’lı MİSAK MANUŞYAN’ın anısına.

Kurşuna Dizilerek Öldürülüşünün 66. yılında, Özgürlük Savaşçısı Adıyaman’lı MİSAK MANUŞYAN’ın anısına.

Valiliğe Verilen Dilekçeler

Ruhani Kurul ve Müteşebbis Heyet tarafından valiliğe verilen dilekçe örnekleri...

Müteşebbis Heyet'in Duyurusu Hakkında

Cemaatin ve kendilerini görevlendirenlerin düşüncelerini dikkate almayıp, kendi keyfi yorumlarını dayatan mevcut Müteşebbis Heyet tarafından sağlıklı bir seçim yürütülemeyeceği son derece açıktır.

Müteşebbis Heyetin Duyurusuna Cevap

Aşağıda siyah bold harflerle yazılan Patrik Seçimi Müteşebbis Heyetinin 1 numaralı duyurusu ile ilgili açıklamaları siyah harflerle ve duyurunun aralarında okuyabilirsiniz.

Apostolik Ermeni Kilisesinde Eş Katolikos ve Eş Patrik

Khoren 1 Vehapar hayatta iken, bozuk olan sağlığın çok ağırlașması nedeniyle 22 Mayıs 1977 de EȘGATOGHİGOS SEÇİLMİȘ, 29Mayıs 1977 görevi kutsanmıştı.

BEYAZ ATLI AZİZ SARKİS KİMDİR?

Bu vesile ile tüm Sarkis, Serj, Seroj, Mardiros, Mardik'lerin isim günü kutlu olsun.

Anılar ve Taniel Varujan

2009 yılı, Batı Ermeni edebiyatı’nın en önemli ozanlarından Taniel Varujan’ın doğumunun 125. yıldönümüydü

Patrik Seçiminde Süpriz Gelişmeler

Eş Patrik seçim kurulu üyemizle görüşünce ben daha büyük bir şaşkınlığa uğradım, duyduklarıma inanamadım.

Episkopos Sebuh Çulcuyan

24 Mart 1959 Malatya’da dogdu. Ilkokul egitimini Halıcıoglu Nersesyan okulunda aldi.

Kitap Eleştrisi: Kilaman: Göç Yollarında Tüketilen Anadolu'nun Kadim Halkları

Anadolu’daki kadim topraklarındaki mutlu günlerinden başlayıp çeşitli zorluklardan geçerek 1961 yılında Makedonya’da noktalanan Klimis Aşıkoğlu’nun (Kilaman) özyaşam öyküsü[1], uzun bir tarihsel dönemin görgü tanığının birinci elden anlatımı olarak önemli bir belgeseldir

Bir rüyam var: Bir gün herkes dünya vatandaşı olacak!

“Günümüz dünyasının çelişkisi şudur: İnsanların doğaları gereği kendilerini ‘evlerinde’, biz bize hissedecekleri bir ulus-devlet tahayyül etmek, sonra bu devleti içinde oturulmaz kılmak. Durmadan düşmanın ‘içeride’ olduğunu keşfederek, ‘dış’ düşmanlar karşısında birleşmiş bir cemaat oluşturmaya çalışmak. Böyle bir toplum siyasal olarak tam anlamıyla yabancılaşmış bir toplumdur.”

Ankaralı bir Ermeni’nin mektubu

1920’lerden beri devlet büyüklerimizin ettiği lafları hiç karıştırmayacağım.

Azınlıkların milyar dolarlık malları iade edilecek

TÜRKİYE, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde (AİHM) açılan davalarda ödemesi gereken tazminat miktarı 100 milyon TL'ye ulaşınca, bu tazminatları en aza indirmek için, azınlık cemaatleri için hayati önem taşıyan bir kararı yürürlüğe koydu. Vakıflar Kanunu'na geçtiğimiz yıl 20 Şubat'ta eklenen geçici maddeyle, azınlık vakıflarının devlet tarafından el konulan gayrimenkulleri iade edilecek. Böylece azınlık vakıflarının büyük çoğunluğunu AİHM'e taşıdığı, bir kısmı hakkında ise halen iç hukuk mücadelesi süren gayrimenkullerin dava sonuçları beklenmeden devredilmesinin önü açıldı.