Etiketler

Azınlıkların milyar dolarlık malları iade edilecek

TÜRKİYE, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nde (AİHM) açılan davalarda ödemesi gereken tazminat miktarı 100 milyon TL'ye ulaşınca, bu tazminatları en aza indirmek için, azınlık cemaatleri için hayati önem taşıyan bir kararı yürürlüğe koydu. Vakıflar Kanunu'na geçtiğimiz yıl 20 Şubat'ta eklenen geçici maddeyle, azınlık vakıflarının devlet tarafından el konulan gayrimenkulleri iade edilecek. Böylece azınlık vakıflarının büyük çoğunluğunu AİHM'e taşıdığı, bir kısmı hakkında ise halen iç hukuk mücadelesi süren gayrimenkullerin dava sonuçları beklenmeden devredilmesinin önü açıldı.