Etiketler

Episkopos Sebuh Çulcuyan

24 Mart 1959 Malatya’da dogdu. Ilkokul egitimini Halıcıoglu Nersesyan okulunda aldi.

Kitap Eleştrisi: Kilaman: Göç Yollarında Tüketilen Anadolu'nun Kadim Halkları

Anadolu’daki kadim topraklarındaki mutlu günlerinden başlayıp çeşitli zorluklardan geçerek 1961 yılında Makedonya’da noktalanan Klimis Aşıkoğlu’nun (Kilaman) özyaşam öyküsü[1], uzun bir tarihsel dönemin görgü tanığının birinci elden anlatımı olarak önemli bir belgeseldir

Bir rüyam var: Bir gün herkes dünya vatandaşı olacak!

“Günümüz dünyasının çelişkisi şudur: İnsanların doğaları gereği kendilerini ‘evlerinde’, biz bize hissedecekleri bir ulus-devlet tahayyül etmek, sonra bu devleti içinde oturulmaz kılmak. Durmadan düşmanın ‘içeride’ olduğunu keşfederek, ‘dış’ düşmanlar karşısında birleşmiş bir cemaat oluşturmaya çalışmak. Böyle bir toplum siyasal olarak tam anlamıyla yabancılaşmış bir toplumdur.”

Ankaralı bir Ermeni’nin mektubu

1920’lerden beri devlet büyüklerimizin ettiği lafları hiç karıştırmayacağım.