Etiketler

Aziz Çevirmenler Anısına

Ermeni Alfabesi Mucidi Aziz Mesrop Mashdotz Ve Kutsal Kitabı Ermenice’ye Çeviren , Aziz Çevirmenler Katolikos Aziz Sahag Bartev ve Diğer Rahipler Anısına

êáõñµ ³ñ•Ù³Ýã³ó ì³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ. ÚÇß³ï³ÏÇÝ

Ð³Û ¶ÇñÇ ¶Çõï³ñ³ñ êáõñµ.Ø»ëñáå سßïáó, ê.ê³Ñ³Ï ä³ñûõ ϳÃáÕÇÏáë »õ
Ø»ñ ,²ÛÉ êáõñµ ³ñ•Ù³Ýã³ó ì³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ. ÚÇß³ï³ÏÇÝ

Türkiye tarihi bir şansı kaçırdı

Başarıyla imzalanan protokoller, Erdoğan'ın Bakü gezisinde ilerlemeyi Dağlık Karabağ'da çözüme bağlamasının ardından çıkmaza girdi.