Etiketler

Hakikat acıtır, susmak öldürür*

Yakın tarihsel süreçte, özellikle de ‘Duvar’ın yıkıldığı 1989 sonrasında, geçmişi, ‘insan hakları ihlalleri’ ya da ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar’la sorunlu olan toplumlar, söz konusu sorunlarını sorunsallaştırmaktan, bir başka deyişle, ‘geçmişleri ile yüzleşip hesaplaşmaktan’ –öyle ya da böyle- kaçınamadılar.

"Büyük felaket" öncesi Anadolu Ermenileri  Necdet Sakaoğlu

Arsen Yarman'ın özenli ve önemli çalışmasıyla*, kitap içinde yer verilen üç Ermeni rahibin hazırladığı raporlar, 1915 öncesi Anadolu'nun ekonomik ve sosyal panoramasını çiziyor.

Patrik Seçimi

Jamanag ve Marmara gazetelerinde kerameti kendinden menkul “Müteşebbis Heyeti”mizi temsilen 6 kişinin İçişleri Bakanı tarafından kabul edildiğini okuduk.