Etiketler

1915 Bugündür

Süreç sonunda, Kemalist rejimin İktisat vekili Mahmut Esat Bozkurt’un 30 Aralık 1922 tarihinde yaptığı konuşmasında belirttiği gibi: “Memleketin hukuken, tarihen, siyaseten sahibi Türkler olduğu gibi, İktisaden de bu memleketin hakiki sahibi olduklarını göstermişlerdir” Ancak bu sahipliğin, 450 bin Asuri, Keldani, Nasturi ve Arap Hıristiyanlarının, 700 bin Rum ve 1,5 Milyon Ermeni’nin canına mal olmasının pek ehemmiyeti yoktur.

Ben de o gün Ahtamar’daydım

Bir suredir Ahtamar’daki Surp Haç kilisesinin haçı ve kilisenin onarımı, ibadete açılması tartışma konusu oldu. Neden haç yokmuş, bu TC propagandasıymış…

Büyük bir vizyon, biraz daha cesaret...  Alin Ozinian

Kilise Mesrob Mutafyan Patriğin arzusuyla, 20 Nisan 2005 tarihinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kültür Bakanlığı tarafından, Cahit Zeydanlı'nın sahibi olduğu Kartalkaya firması tarafından, Türkiye ve Ermenistan Kültür Bakanlığı denetiminde 22 Mayıs 2005 tarihinde restore edilmeye başlandı.

Toplumumuz Ve Dunning Kruger Sendromu

Bu sendrom maalesef toplumumuzda çok yaygın.

"AĞTAMAR"ı, "Akdamar" Yapmak Hoşgörü Belirtisi Mi?

Adanın gerçek adı "Ağhtamar"Türkçe bir isim değildir,o özel ismin, Türkçeleştirilmesi, demokratik kamu vicdanında ne derece doğrudur?

Yıllar sonra Ahtamar’da

MÖ 5. yüzyılda Ege’deki Milet’te yaşamış ‘Tarihin Babası’ Herodot, Historia adlı ünlü eserinin 5. kitabının 52. babında şöyle der: “Kilikya ile Ermenistan arasında sınır, içinde gemilerin yüzebildiği bir ırmaktır ki adı Fırat’tır.