Etiketler

Günün Beklentisi EŞ PATRİK SEÇİMİ Nahabet Melkonyan

Şimdi günümüzün gereksinimi nedir? Ağzımızda gevelemeden birçoğu tarafından zor telaffuz edilen o üç kelimeyi söyleyelim… EŞ PATRİK SEÇİMİ

Ermenistan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Başvursun Pulat Tacar

 “ERMENİSTAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNA BAŞVURSUN VE ULUSLARARASI ADALET DİVANINDA TÜRKİYE ALEYHİNE DAVA AÇSIN

Ani’de Nefret Politikası Üretmek.

Türkiye’nin ikinci büyük muhalefet Partisinin düzenlediği Kars’ın Ani Manastırındaki eski Ermeni kilisesinde Cuma namazı kılmanın ve seçim kampanyasının o kutsal yerde başlatmasının anlamı, bence Ermenileri kızdırmaktan çok, iktidar Partisini hedef alan bir zihniyetin ürünü.

Milliyetçilik kazınmalı Levent Köker

Hukuku profesörü Levent Köker “Değiştirilemez maddelerin de yeniden formüle edilebileceğini” söyledi. Taraf ’ın sorularını yanıtlayan Köker, bazı Avrupa ülkelerinin anayasalarındaki “değiştirilemez” maddelerden örnekler vererek aradaki farkı anlattı.

T.C. Kültür Bakanlığına

Gazetelerden izlediğimiz kadarı ile Bakanlığınız tarafından MHP'nin başvurusu üzerine 1 Ekim Cuma günü Kars Ani Harabelerinde Fethiye Cami diye bilinen mahalde Cuma Namazı kılınması izni verilmiştir.

İsviçre Yargısının Doğu Perincek’i Ermeni Soykırımını İnkar Suçunu İşlemekten Mahkum Etme Kararının Düşündürdükleri  Pulat Tacar*

İsviçre yargısı bu kararı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce özgürlüğüne ilişkin 10 maddesini ve adil yargılamaya ilişkin 6. maddesini çiğnemiş ve toplumun bir kesimini rahatsız edici bile olsa genel çizgiden ayrılsa bile düçünceyi özgürce açıklanma hakkını savunan AİHM içtihatlarını görmezden gelmiştir.