Etiketler

PATRİK VE EŞ PATRİK SEÇİMİ

Patrik ya da eş patrik seçimi ile ilgili olarak en doğru hatta belki tek çözümün, yeni bir patrik ve eş patrik seçim yönetmeliği hazırlayıp onaylatmak olduğu da açıktır.

PATRİK

14 Ekim 2010 tarihli gazetelerde Türkiye Ermenileri Patrik Seçimi Müteşebbis Heyeti Başkanlığı’nın (6) No.lu bildirisi yayımlandı.Bu bildiri ile Heyet İdareye karşı 2 kez yargı yoluna başvurduğunu bildirmektedir.