Etiketler

Eşit Yurttaşlık Hiçbir Zaman Gerçekliğe Kavuşamadı

Günay, eşit yurttaşlık meselesinin cumhuriyetin geride kalan 90 yılında en temel eksikliklerden olduğunu söyledi. "İnsanların doğuştan gelen hak ve eşitlikleri, tüm evrensel bildirgelerde yer almıştır ama ne yazık ki yasalarda ve teoride ifade edilen bu maddeler günlük hayat içinde gerçeklik kazanamamıştır" diyen Günay, insanlar arasındaki eşitliğin bir türlü kuramsallıktan ya da kağıt üzerinde yazandan gerçekliğe kavuşamadığını savundu...  Günay, devletin "sizin inançlarınız ancak bu format içinde, izin verdiğim sınırlar içinde yaşayabilirsiniz" tavrının hala sürdüğünü iddia ederek, "Bu nedenle etnik ve inanç açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlık anlayışı ideali, yasalarda bahsedilen bu hüküm hayat içinde gerçekliğe kavuşmamıştır" ifadesini kullandı.

Yargıtay onayladı: Sevan Nişanyan 4 yıl hapis yatacak

Davanın 2008 yılından beri sürdüğünü, birçok kez temyize gittiğini ifade eden Nişanyan, dava sürecini şu sözlerle özetledi: "Bu dava şimdi Matematik Köyü’nün bulunduğu İlyastepe Çifliği’nde kendi mülküm olan araziye yaptığım bir kulübe nedeniyle açılmıştı. Zaten 2008 yılından beri süren, temyize, Yargıtay’a gitmiş bir dava dosyasıydı. Karar verilmiş. Haftaya hapse giriyorum, 4 sene yatacağım, Balbaylar filan çıkınca yer açılmış herhalde, vatan sağ olsun!"».

Soykırımı inkara devam!

MHP Manisa Milletvekili Erkan Aykaç tarafından 14 Ocak 2013 tarihinde Arınç'ın cevaplaması isteğiyle "Ermeni soykırımı iddialarına karşı yapılan çalışmalara ilişkin son durum" hakkında yöneltilen yazılı soru önergesini 14 Şubat'ta cevaplayan Arınç;  "Asılsız Ermeni Soykırımı İddialarına" karşı Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı bilimsel çalışmalar, yayınladığı eserler hakkında bir döküm sunarken; "Türk Tarih Kurumu 2013 -2017 Stratejik planı doğrultusunda Asılsız Ermeni Soykırımı iddialarıyla ilgili çalışmalarına devam etmektedir." son sözüyle cevabını bitiriyor. Bu açıklamaya göre Başbakanlığa bağlı olarak çalışan Türk Tarih Kurumu (TTK) nun 2013 - 2017 yılları için 4 yıllık bir stratejik çalışma planı bulunduğu ve kimi çevrelerdeki beklentinin aksine, soykırımın 100. yıldönümünde bir kabul değil, uzun vadeli olarak "inkâr politikası"na devam edileceği teyit edilmiş oluyor.

Süryaniler İçin Meclis Araştırma Önergesi

Günümüzde Süryaniler’in sosyal, siyasal, kültürel, dilsel ve dinsel alanlarda yaşadıkları sorunların kapsamlı bir şekilde araştırılıp tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü İle ilgili olarak Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.
Erol Dora Mardin Milletvekili  

YÖK'ten "Ermeni Fişlemesi"ne Cevap

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) Ermeni meselesini araştıran öğrencileri fişlediğini ve buna ilişkin bilgileri YÖK aracılığıyla üniversitelerden istediği iddialarına ilişkin, "Bilgilerin istenmesindeki amacı, belli bir alanda bilimsel çalışma yapanlarla aynı alanda çalışmalar yürüten bir kurumun birbirlerinden haberdar olması, akademik işbirliği yapmak istemesi olarak algıladık" dedi.

Türkiye’de Kim Nasıl Zengin Oldu?

Doç. Dr. Sait Yılmaz
1914’deki Rum ve 1915’deki Ermeni tehciri ile Anadolu’daki belli başlı aileler yabancılardan kalan mülke kolay yoldan konmuşlardı. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki özel sermaye, dönme ya da Selanik’den göç edenler (Bezmen, Titiz, Yalman vb.) tarafından oluşturuldu. Sonraları Türkiye'de öne çıkan büyük sermaye gruplarının bazılarının kökenleri Cumhuriyetin ilk yıllarına dek uzanmaktadır. İş Bankası bu dönemde en hızlı gelişimi sergilemiş ve sonraki dönemlerde de büyümesini sürdürmüştü. Bunun dışında Koç, Sabancı, Çukurova gibi büyük grupların kurucuları 1920'lerde iş dünyasında henüz ilk adımlarını atıyorlardı. 

Davutoğlu-Venizelos Ortak Basın Toplantısı

Bakan Davutoğlu, Türkiye'deki azınlıkların durumuna ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin bu konuda yaptığı büyük reformların herkes tarafından takip edildiğini düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Gayrimüslim vakıflara mülkiyet transferi konusunda hiçbir ülkenin yapmayacağı ölçüde geniş bir reformla 1 milyar doları aşan bir mülkün bu vakıflara iadesi sağlandı. Çok açık söylüyorum; başka hiçbir ülkede eski Osmanlı, Türk, Müslüman vakıflarıyla ilgili benzer bir evrensel hukuk uygulaması olmadı. Buna rağmen biz bu adımı atmakta hiçbir beis görmedik. Yine benzer şekilde San Sinod meclisinin oluşumunda Rum Ortodoks Patrikhanesi için de Türkiye'den ne talep edilmişse var olan anlaşmaları da gerektiğinde revize ederek evrensel hukukun gereği neyse onu yaptık."

Davutoğlu: "Türkiye'de Rumlar Kendi Patriklerini Seçiyor ya, Müslümanlar da Kendi Müftülerini Seçebilmeli"

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de azınlıklara yönelik atılan adımların karşılıklılık prensibine göre değil, evrensel değerler gözönüne alınarak atıldığını söyledi. Türkiye'de nasıl Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bizim vatandaşlarımız olan ve yurtdışında da tabileri olan Rum Ortodoks dostlarımızın kendi patriklerini, kendi kurumları içinde seçme hakkı nasıl bir evrensel değerse, Yunanistan'daki veya başka yerdeki Müslümanların kendi müftülerini seçmesi de evrensel bir değerdir. Bunu karşılıklılık esası üzerinden düşünmüş olsaydık, St. Sinot Meclisi'nde gerekli düzenlemeleri yapıp, ki bu talebi yerine getirmek bizim dini kurumlara olan saygımızın bir gereğidir, bunu yapmazdık, karşılıklılık esası gözetmedik. Eğer karşılıklılık esası gözetmiş olsaydık vakıflara mal transferi konusunda da adımlar atılmasını beklerdik.

Ermeni'ye Yeni Teslimat Mı Var

Her zaman söylüyoruz. AKP'nin varlığı bütün vatan millet düşmanları için bulunmaz bir fırsat oluşturuyor. Fırsatı ganimet sayıyorlar ve paylarına düşeni alabilmek için sıraya giriyorlar. Bu durum içeride de böyle, dışarıda da böyle. Zaten yapılan bir teslimat, diğerleri için emsal oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) toplantısı için Erivan'a gitmesi ve özellikle bu ziyaret sırasında yaptığı konuşmalar, AKP'nin teslimat yapma siyasetinde sıranın yeniden Ermenistan'a geldiği ortaya koyuyor. (Allah akıl fikir versin. HYETERT)

Ermenistan sınırındaki mağaralara umut ışığı

Türkiye-Ermenistan sınırında Iğdır'da 840 milyon ton tuz rezervi olan mağaraların bulunduğu alanın sağlık turizmine kazandırılması için çalışma başlatıldıIğdır merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan tuz mağaralarının değerlendirilmesine yönelik Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tuzluca Belediyesi ortak çalışma yapacak. Hazırlanacak projeyle, sağlık turizmine yönelik konaklama ve çevre düzenlemesi yapılarak bölgeye çok sayıda turistin gelmesi sağlanacak.

Bakan Davutoğlu Atina'da Azınlık Temsilcileriyle Buluştu

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Atina'da, Batı Trakya Türk azınlık mensupları, müftüler, milletvekilleri ve bazı Ermeniler ile bir araya geldi. "Bütün bu tecrübeleri içselleştirmiş Aydınlar ve devlet adamları kalıcı barışın temelini atar" ifadesini kullanan Davutoğlu, "Çok güzel bir tabloydu. O bakımdan ben bugün yapmış olduğum görüşmeler dışında bu toplantıya özel bir önem atfettim. Batı Trakyalı kanaat önderleri, Rum derneklerinin buradaki kanaat önderleri ve İstanbullu Ermeni dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yarın Kıbrıs'a gitmeyecek olsaydım bu sohbet sabaha kadar sürerdi" diye konuştu.

When:  Back to Calendar December 31 2013 @ 8.00 PM
Where: OIA Center  19726 Sherman Way Winnetka,CA 91306 USA

Turkey extends hand, but no apology, to Armenia

Fehim Taştekin
Turkey’s plan to normalize ties with Armenia, the most critical part of its “zero problems with neighbors” policy, went to the dustbin after Ankara made a surprise U-turn for the sake of Azeri gas. Bilateral relations had been severed in 1994 over the Nagorno-Karabakh war and the Armenian occupation of 20% of Azeri territory.

Primate to Pay Pastoral Visit to St. James Armenian Church in Los Angeles – Parish to Celebrate Name Day

In the Armenian Church calendar, December 14, 2013 is dedicated to St. James, the Bishop of Nisibis. On the following day, Diocesan Primate Archbishop Hovnan Derderian will pay a pastoral visit to St. James Armenian Church in Los Angeles where he will be the day’s celebrant and homilist.

"Tehciri Hiçbir Zaman Benimsemiyoruz"

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı için Ermenistan’a giderken uçakta verdiği mesajların ayrıntıları belli oldu... Türk-Ermeni ilişkileri konusunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, 1915 olaylarına değindi... Tehciri yanlış bir uygulama olarak gördüğünü söyleyen Davutoğlu, "İttihatçıların yaptığı gayri insanidir. Tehciri hiçbir zaman benimsemiyoruz" diye konuştu...

Süryani köylerinde 'toprak soykırımı' iddiası

Sedat Sur
Toprakları 'arazi vasfı'nı yitirdiği gerekçesiyle Hazineye devredilmek isteniyor… Mardin Süryani Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş Midyat'ta yaşayan tüm Süryanilere yönelik olarak kadastro çalışmaları adı altında AKP hükümeti tarafından bir toprak soykırımı yürütüldüğünü belirterek, “Daha önce dini merkezimiz olan Mor Gabriel Manastırı arazisini gasp etmek istediler. Şimdi ise Midyat'ta yaşayan tüm Süryanilerin toprakları kadastro çalışmaları adı altında AKP hükümeti tarafından gasp edilmek isteniyor” dedi.

Patrik Bartholomeos'a 'ekümenik' takdim

Serdar Korucu
Boğaziçi Üniversitesi’nin 150. yıl kutlamaları kapsamında 19 Aralık’ta düzenlenecek törende Patrik Bartholomeos’a fahri doktora unvanı takdim edilecek. Törenin üniversite tarafından basılıp dağıtılan davetiyesinde Bartholomeos için ‘Ekümenik Patrik’ unvanı kullanılması dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun imzasını taşıyan davetiyede “Ekümenik Patrik Bartholomeos I için düzenlenen fahri doktora unvanı takdim törenine katılımızı saygılarımla rica ederim” ifadesi kullanıldı.

Ermeni tehcirinin arkasındaki ülke?

Mehmet Çetingüleç
1915'te yaşananların "soykırım" mı yoksa "tehcir" mi olduğuna da siyasetçiler değil, tarihçiler karar verir... Peki "tehcir" kararı nasıl alındı? Bu kararın arkasında kim ya da kimler var? Prof. Dr. İlber Ortaylı bugüne kadar pek bilinmeyen bir gerçeği açıklıyor: "Birinci Dünya Savaşı'ndaki ilk yenilginin ardından istilacı ordulara gösterilen silahlı Ermeni desteği, Alman Genelkurmayı'nın da ısrarlı önerileriyle tehcir (zorunlu göç) kararının alınmasına sebep oldu…" Bakar mısınız? Büyük acıların yaşandığı tehcir kararında Almanya'nın etkili olduğu ortaya çıkıyor. Düşündürücü değil mi? (Soykırım  en ağır insanlık suçudur. Bir olayın suç olup olmadığına da mahkemeler karar verir.Tarihçiler ise mahkemeye ya da parlamentolara  ancak kanıt verir. Dünyada  tarihçiler tarafından karar verilmiş bir suç örneği yoktur. Diğer taraftan suçun, bazı azınlık mensuplarının da katıldığı, Almanlara, Sebetayistler diyerek Yahudilere yüklenmesi gibi saptırmalar da Osmanlının asıl suçlu olduğu gerçeğini değiştirmez. HYETERT)

'Ermenistan'la ilişkilerimiz en üst düzeye çıksın'

Türk ve Ermeni halklarının asırlardır bir arada yaşadığını hatırlatan Bakan Davutoğlu, "Biz isteriz ki Ermenistan'la ilişkilerimiz en üst düzeye çıksın tüm komşularımızla olduğu gibi. Türk ve Ermeni halkaları nerede olursa olsun ortak tarihimizin bağlarını olumlu olumsuz, açık yüreklilikle dostluk ilişkisi içine girsinler. Bu anlamda hükümetlerimizin çabaları var takip ettiğiniz gibi." dedi. Bir gazetecinin 'Ermenistan'ın işgal ettiği iki bölgeden çekilmesi durumunda Türkiye'nin sınırları açacağının iddia edildiği' yönündeki soruya Davutoğlu, "Ne benim ağzımdan ne Türkiye hükümeti yetkilisi öyle somut bir teklifi hiçbir basın kurumuna paylaşmamıştır. Böyle bir konuyu da gündeme getirmemiştir." şeklinde konuştu.

‘Adalar’ı halkla birlikte koruyabiliriz’

Emre Deveci
Adalar, nüfusu az ancak İstanbullu için önemli bir yer. Tarihi, kültürel ve doğal dokunun korunduğu ender yerlerden. Yerel seçimler öncesinde ilçedeki sorunları ve çözüm yollarını CHP’li aday adayları Oktay Altın ve Avni Kurtuldu ile görüştük.

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu

Konuşmasında kendilerine gelen şikayetlerden örnekler veren Ömeroğlu, "Bir Rum papaz bize müracaat etti. 'Bizim ekonomik durumumuz yeterli değil. Bizim de maaşımızı devlet versin' dedi. Şu an onun araştırmasını yapıyoruz. Bakın benim kamu denetçi arkadaşım gayri müslim cemaatlerin önderleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Şunu demek istiyorum artık demokratik ve birey hakları her platformda öne çıkmıştır" diye konuştu.

Los Angeles Examiner 1927

Taner Akçam
M. Kemal,Los Angeles Examiner ’de, 1 Ağustos 1926’da yayımlanan bir röportajında, İttihatçılardan, “yaşadıkları yerlerden kitleler hâlinde acımasızca sürülen ve katledilen Hıristiyan tebaamızın hayatlarının hesabının kendilerinden sorulması gereken ” kişiler olarak söz eder. Aktardığım gibi, bu görüşmenin hiç yapılmadığı, uydurulduğu yolunda epey yazıldı, çizildi. Oysa, eğer bu görüşme uydurma olsaydı, kendisine yönelik faaliyetleri yakından takip eden Türkiye, sadece Los Angeles Examiner ’de değil, bir çok başka yerde de yayımlanan bu görüşmenin sahte olduğunu açıklar, başka girişimlerde bulunurdu. Oysa bırakın aleyhte girişimde bulunmayı, bir önceki görüşmenin yarattığı etki çok beğenilmiş olacak ki, yine aynı gazetede 9 Ocak 1927 tarihinde Edibeh Torrington imzasıyla bir başka görüşme daha yayımlandı.

Karadeniz Zirvesi’nde Türk-Ermeni diyaloğu

KEİ Zirvesi’nde Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ermeni mevkidaşı Nalbandyan’la görüştü. 2009’dan beri ilk kez üst düzey bir Türk diplomatın gittiği Erivan’daki görüşme iki ülke için yeni bir başlangıç olarak değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) zirvesine katılmak için gittiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Ermeni mevkidaşı Edvard Nalbandyan ile bir araya geldi. 

Los Angeles Examiner 1926

Taner Akçam
M. Kemal’in, Ermenilerin katledilmelerini eleştiren sözlerini aktarmaya devam ediyorum. 15 Ekim 1919’da ABD Radio Press’e verdiği bir röportajda “Ermenilere karşı yeni bir Türk vahşetinin olmayacağının garantisini veririz,“ der.Yine aynı aylarda, Amerikan generali Harbord ile yaptığı görüşmede, imha edilen Ermeniler için 800.000 sayısını telaffuz eder ve “Ermenilerin katledilip sürülmeleri(nin) hükümeti ele geçiren küçük bir komitenin eseri” olduğunu söyler. 6 Mayıs 1920’de Kazım Karabekir’e yazdığı bir telgrafta, “yeniden bir Ermeni kıtalı (katliamı) demek olan” bir hareketten uzak durulması gerektiğinin altını özellikle çizer.

Ancient Relic Arrives in Evanston

On Saturday, December 14, St. James Church of Evanston, IL, will celebrate its name day with a special service of veneration for the relic of its patron saint. The relic has traveled more than 5,000 miles from St. Kevork Armenian Church in Plovdiv, Bulgaria, on this special occasion.

Saroyan Ülkesi 13 Aralık'ta İstanbul Beyoğlu Sinemasında!..

Garabet Orunöz
Nar Film’in yapımcılığını üstlendiği Lusin Dink’in yönetmenliğini yaptığı “Saroyan Ülkesi”  filmi 6 Aralık’ta seyirci ile buluşuyor.Yazar William Saroyan sürgün bir Ermeni ailenin çocuğu olarak 1908’de ABD’de doğar. Kendisini her zaman Ermeni, Amerikalı ve Bitlistsi (Ermenice: Bitlisli) olarak tanımlar. 1964’te uzun bir Anadolu yolculuğuna çıkar. ‘Saroyan Ülkesi’, gerek yol arkadaşlarının tanıklıklıkları gerekse Saroyan’ın kendi anıları ve hikâyeleri aracılığıyla yazarın öfkesini, tutkusunu, özlemini, empati yetisini ve insan sevgisini sergilemektedir... Sadece  13 Aralık cuma akşam saat 21.30 seasına yer var, izlemek isteyenler kaçırmasınlar, yer ayırtmak isteyenler için tel: 0542 554 52 74.

Valilik: Her isteyen Ermeni olamaz

İsmail Saymaz
İstanbul'da, din değiştirip Hıristiyan olan ve Ermeni kilisesine bağlandığı halde oğlunu Ermeni okuluna kaydettiremeyen annenin itirazı, İstanbul 7. İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Radikal, davada İstanbul Valiliği'nin savunmasına ulaştı. Valiliğin, anne N.B.E.’nin Ermeni Kilisesi’ne bağlanarak, bu inancı benimsemesini ve kilisenin verdiği belgeyi “Ermeni olmak” için yeterli bulmadığı, “Din ve ırk/milliyet farklı hususlar olup birbirine karine teşkil etmesi mümkün değildir” dediği ortaya çıktı. Savunmada ayrıca, soy kodu uygulamasının 1923’ten beri uygulandığı ifade edildi. (Bizim aslanlar dini azınlık olmayı reddetmeye devam ederse yakında kafatası ya da DNA ve kan yoluyla köken araştırmasını istenebilir. HYETERT)

Ermeni de AKP'yi Ganimet Sayıyor

Fırsatı kaçırmadan ihanetten paylarına düşeni alabilmek için harekete geçenler kervanına Ermenistan da katıldı.AKP'nin varlığının vatan-millet düşmanlarını nasıl sevindirip amaçlarına ulaşmalarını sağladığını gören Ermenistan, payına düşeni alabilmek için harekete geçti. Erivan'ın yeni yol haritası 10 gün önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na iletildi. Buna göre Türkiye'nin Ermeni soykırım iftiralarını resmen tanıması, Ermenistan sınırının açılarak diplomatik ilişki kurulması ve işgal edilen Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ sorununda Ermeni tezlerinin kabulü için Türkiye'nin arabuluculuk yapması öngörülüyor.

Nalbandyan ve Davutoğlu buluşması sona erdi; taraflar herhangi bir açıklamada bulunmadılar

Ermenistan ve Türkiye Dışişleri bakanları Edward Nalbandyan ve Ahmet Davutoğlu buluşması sona erdi; buluşma bir saatten fazla sürdü. NEWS.am muhabirine açıklamada bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın sekreteri Tigran Balayan, buluşmaya ilişkin başka ayrıntı vermedi, buluşmaya ilişkin basın bildirisi yayımlanacağı bilgisini vermekle yetindi.

El Kaide'den yine Alevi ve Hıristiyan katliamı!

Suriye'nin Adra kasabasına giren El Kaide bağlantılı çetelerin Hıristiyanları ve Alevileri infaz ettiği ileri sürülüyor. (soL - Dış Haberler) Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Adra kasabası, dün El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından işgal edildi. Polis merkezine saldıran El Kaide'ciler, yoğun çatışmalar sonucunda burayı ele geçirdiler. Ancak Adra'daki durumun daha kötü olduğu gelen bilgiler arasında. Cihadcı Twitter hesaplarından, Adra'da şimdiye kadar en az 10 Hıristiyan ve Alevi-Şii'nin infaz edildiği belirtiliyor.

Ermenistan'da "Soykırım" Protestosu

 Davutoğlu'nun otele gelişi sırasında pankartlar açarak sloganlar atan grup otele yürümek isteyince protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. 1915'de yaşanan olayların Türkiye tarafından "soykırım" olarak kabul edilmesini istediklerini söyleyen protestocular, Türkiye'nin tek taraflı uyguladığı amborgoyu da derhal kaldırması çağrısında bulundu.

4 yıl sonra Ermenistan'a ilk ziyaret

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı'na katılmak üzere bugün Ermenistan'a gitti. Türkiye 4 yıl aradan sonra Ermenistan'ı dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunuyor. Toplantı şu anda devam ediyor.

Türklük ve Müslümanlık özdeşliği

Mücahit Bilici
Geçen yazıda “Türk kime derler” diye sormuş ve Türklük tanımındaki muğlâklığın sebepleri üzerinde durmuştum. Bu yazıda kısaca da olsa Türklük ile Müslümanlık arasında varolduğu düşünülen özdeşliği tartışmak istiyorum... Türkçülük yaparsanız, Müslümanlıktan kaçamazsınız. Eğer Türkçülük yapacaksanız bu ancak Müslümancılık olabilir. Çünkü Türklüğün (gâvurlarla kapışmaktan kaynaklanan) şartlarından birincisi Müslüman olmaktır.

Jirayr Ohanyan Çakır Satranç Turnuvası

Bu yıl 4. sü yapılacak olan turnuva bu haftasonu Taksim Point Hotel de yapılacak. 14 Aralık cumartesi saat 11:00 de yapılacak olan açılış töreninin ardından 7 tur sürecek olan turnuvaya yaklaşık 120 sporcu katılacak. Turnuvanın kapanış ve ödül töreni ise 15 Aralık Pazar saat 17:00 de gerçekleştirilecek.

'Türklük ırk değil kültür, Ermeniler ile Türkler arasında genetik fark çıkmadı'

Hazal Özvarış / hazalozvaris@gmail.com
Etnisite de biyolojik olarak hiçbir anlama gelmiyor. Antropolog olduğum için söyleyebilirim ki, tamamen kültürel bir terim. Bu gerçek olmadığı anlamına gelmiyor ama biyolojide öyle bir kavram yok. Gidip bir kutup ayısı biyologuna “Sizin kutup ayınızın entisitesi ne” diye sorsam hiçbir manası olmaz... Irk kavramı nedir, sorusuna alacağınız yanıtlar uzmanın alanına göre değişir. Bir kültürel antropologa sorarsanız, ırk kavramı gerçektir. Ama bir biyologa sorarsanız, cevap kısa ve net: İnsan ırkı yoktur. Elimizdeki bilgiye göre, herhangi bir insan grubunu diğerlerinden ayıracak kadar genetik varyasyon (değişken) yok.

O Müslüman Bir Ermeni Üstelik Muhalif

A. Hamdi Ayan
Adı Kayser, Suriyeli, Arap Dili ve Edebiyatı okumuş. Ermeni bir anne – babanın çocuğu ve ailece İslam dinini benimsemişler. Amcası Hıristiyan. Rejim muhalifi ve bir hafta önce Türkiye’ye gelmiş.... Ailem aslen Türkiyeli. Bulunduğumuz bölgede ailemiz Ermeni olduğu için rahatsız edilmiş. Can güvenliğimizden korkan ailemiz geniş arazilerini bırakıp Suriyeye göç etmiş. 1904 yılında yaşandı bu göç. Dedemiz hıristiyan olduğunu gizlemiş. Sonra da hoşuna gittiğinden İslâm’ı seçmiş. Amcam dinini değiştirmemiş. Bayramları beraber kutlarız. Biz ailece samimi Müslümanlarız. Amcamın oğlu Hıristiyan ve Antakya’da o da muhalif. Suriye Ermenileri Müslümanlarla kaynaşmış durumda. Din ayrılığı diye bir sorunumuz yok.

Ermenistan Davutoğlu'nun Ziyaretini Bekliyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısına katılmak üzere yarın Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek.Türk Dışişleri Bakanının ziyaretine büyük ilgi gösteren Ermeni medyası, Davutoğlu'nun Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan dahil başkentte ikili temaslarda bulunmasının beklendiğini belirtiyor.

Türk kime derler

Mücahit Bilici
İki çeşit Türk(lük) var: Türk doğanlar ve kendilerine Türk diyenler. Türk doğanların Türklüğü “hakiki”dir. Bu Türkler ikinci gruba (kendilerine Türk diyenlere) nispetle ve ikinci grup için etinden, sütünden ve isminden yararlanılan bir insan kaynağı mesabesinde kalagelmiştir. Kendilerine Türk diyenlerin Türklüğü ise “nispi”dir. Kendilerine Türk diyenler, Türk doğanların ismini alıp yeni devlete sancak yaparken, onların cismini en fazla seferberlikte kullanılacak asker olarak tutmuştur. Türklük bir ırk mıdır türü tartışmalardaki bulanıklığın sebebi bu iki Türklüğün kasten ayrıştırılmamasıdır.

Kolkata Church Committee Elections

By Calcutta "Old-Timer", 27 November 2013
Due to the length and content of the below commentary, we have posted it as a stand-alone article with the permission of the author, who prefers to be called Calcutta "Old-Timer". To appreciate the references, refer to Thugs, Police at Calcutta Church Elections and the comments that follow.--Ed. This letter isn’t about whether Max is a “Galstaun” or a “Khachaturian”. Maybe he is officially a Khachaturian, maybe he isn’t. In this instance it is irrelevant, but one thing definitely undeniable is that his son Anthranick most definitely IS a Khachturian.

Kafkas cephesinde hareketlilik

Cengiz Aktar
Dışişleri Bakanı perşembe günü Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı’nın bir toplantısına Türkiye’yi temsilen katılmak üzere Erivan’a gidiyor. Normal şartta adî bir vaka sayılacak bu seyahat pek çok nedenden ötürü ayrı bir mana ifade ediyor. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin olmayışı, Türkiye’nin “olmayan” Ermenistan politikasını Azerbaycan’a ihale etmiş olması, Ermeni Soykırımı’nın yüzüncü yılında hükümetin ne yapacağını bilmiyor olması, bölgesel ve küresel iddialar peşinde koşmaktan komşularla genelde kötü olan ilişkileri küçümsemiş veya savsaklamış olması başlıca nedenler.

OIA “Christmas Tree Lighting” 2013


When:  Back to Calendar December 13 2013 @ 7.00 PM

Where: OIA Center  19726 Sherman Way Winnetka,CA 91306 USA

Getronagan “Pajagi Or” 2013


When: Back to CalendarDecember 15 2013 @ 6.00 PM
Where:OIA Center 19726 Sherman Way Winnetka,CA 91306 USA
IN CELEBRATION OF THE 127th ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE GETRONAGAN SCHOOL
 “PAJAGI BAH”

Ermenistan’la diyalog zamanı

Mehmet Çetingüleç
Soykırım iddialarının 100. yıldönümüne sadece 1 yıl kaldı. Ermeniler 2015'te dünyayı ayağa kaldıracak. Özelikle bugüne kadar "soykırım" tanımlamasına direnen ABD, İsrail ve İngiltere'nin "devlet" olarak ikna edilmesi hedefleniyor ki, yeni hukuki pencereler açılabilsin. Dolayısıyla yeni hak talepleri ortaya çıkabilsin... Dünyada böyle bir eğilim zaten oluşmuş durumda. Oysa Türkiye ile Ermenistan tekrar masaya otursa 1915 yılında yaşanan acının "soykırım mı, tehcir mi" olduğuna siyasilerin değil, tarihçilerin karar vermesi için bir kapı aralanır. Böylece dünya "gerçeği" tarihçilerden öğrenme fırsatını elde etmiş olur. Zaten Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıllardır istediği de bu değil mi?

Fetih Zihniyetinden Kurtulmak

Önceki gün Aya İrini Müzesi‘nde olağanüstü bir etkinlik gerçekleşti. Bizans kilisesinin kurucusu ve Ekümenik Patrikhane’nin korucusu olarak anılan Aziz Andreas‘ı anma bayramı vesilesiyle 30 Kasım’da Aya İrini Müzesi’nde görkemli bir konser yer aldı. 2010 senesinde kurulan, Patrikhane’ye bağlı olan Kuzey ve Güney Amerika Ortodoks Başpiskoposluğu’nun Bizans ilahi musiki koro takımı İstanbul’da ilk defa sahneye çıktı. Konser iki farklı açıdan çok ilginçti. Birincisi, şimdiye kadar çok daha ‘alafranga‘ bir ilahi müzik geleneğine sahip çıkan ABD Rum cemaatinde artık tam Bizans geleneğine sadık olan bir koronun çıkması. İkincisiyse, mekân tabii.

İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun- Murat Bebiroğlu

Murat Bebiroğlu
10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamenin kabul tarihi Dünya İnsan Hakları günü olarak kutlanıyor. Evrensel Beyanname 10 Aralık 1948'de Paris'te BM Genel Kurulunda 56 üye devletten 48 üyenin oyuyla kabul edilip yayımlandı.[i] İnsan Hakları konusunda çok önemli bir adım olan beyannamenin bazı maddeleri bu gün bile tam olarak uygulanamamaktadır. Örneğin ütopik madde olarak tanınan 13. maddenin a bendinde düzenlenen[ii] serbest dolaşma ve oturma hakkı ancak sınırlı bazı ülkelerde geçerlidir. AB'ne üye ülkelerin çoğunun serbest dolaşım ve oturma hakkı vardır. Yine 14. maddenin a bendinde[iii] yer alan sığınma mülteci olarak kabul edilme hakkı da bu gün sınırlı ölçüde ve devletlerin keyfi kararlarına göre uygulanabilmektedir.

Erivan resmi çevreleri Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesi için Türk tarafına yeni Yol Haritası önerdi

Aravot gazetesinin yazdığı haberde, gazete Dışişleri Bakanlığına yakın kaynağının iddiasına göre, Ermenistan, Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesi için yeni bir Yol Haritası hazırladı, bu kapalı kanallarla 10 gün önce şahsen Ahmet Davutoğlu’na aktarıldı. "Komşularla sıfır problem" sloganıyla başlayan ve halihazırda "tüm komşularla ciddi problemler" realitesine ulaşan Erdoğan Hükümeti uluslararası platformlarda profilini koruma yönünde büyük sorunlara sahip ve esasta Ermenistan tarafından Yol Haritasının gizliliği koşullarında bunu cidden değerlendirmeye almaya karşı olmadı.

Türkiye’nin de İstediği “Rus Gümrüğüne” İsrail ve Ermenistan’dan Somut Adım

Vilnius’da gerçekleşen konferansta AB ile ortaklık anlaşmasını reddeden Ermenistan ise Rusya-Belarus-Kazakistan’ın oluşturduğu Gümrük Birliği’ne tam üyelik için yol haritasını belirledi. Moskova’da temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Rusya’nın öncülüğündeki Gümrük Birliği ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için çalışma grubu oluşturulmasını önerdi.

Ermeni edebiyatına açılan pencere: ARAS’la 20 yıl

Türkiye’deki Ermeni edebiyatını yaşatmak için yola çıkan Aras Yayınları, 20. yılını kutluyor. Genç editörler Nıvart Taşçı ve Ararat Şekeryan, “Aras, propagandaya karşı, önceliği edebiyata, kültüre veren bir yayınevi” diyor. Taşçı ve Şekeryan’la yayınevinin serüvenini ve gelecek planlarını konuştuk.

Hakkarideki Koçanıs Kilisesi Almanya’da Tanıtıldı

Hakkari’nin tarihi ve kültürel mirasının en önemli eserlerinden olan Koçanıs Kilisesi, Almanya’da yapılan sunum ve fotoğraf sergisi ile tanıtıldı. Hakkari Üniversitesi Projeler Birimi tarafından “Kültürlerin Yakalanması” Projesi kapsamında Türkiye’den Hakkari’nin de aralarında bulunduğu Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve İtalyalı katılımcılar Almanya’nın Dresden eyaletinde bir araya geldi. “Kültürlerin Yakalanması” Projesi kapsamında 10 gün devam eden tanıtımda 7 ülke bir araya geldi.

AB'den Ermenistan'a "gümrük birliği" uyarısı

AB, Ermenistan'ın "gümrük birliği" oluşumuna katılmasından rahatsız.Avrupa Birliği, Ermenistan'ın Rusya önderliğindeki "gümrük birliği" oluşumuna katılma kararının AB’yle ilişkileri bir üst aşamaya taşıma potansiyeli içeren Ortaklık Anlaşması’yla uyumlu olmadığını Erivan'a bir kez daha iletti.

Dünyanın Kirli Nehir, Bölge ve Şehirleri

Temiz bir çevrede yaşamak; temiz hava solumak, temiz su tüketmek ve temiz topraktan yararlanmak insanların evrensel hakkıdır. Bundan 40 yıl önce, kirli dereler, akarsular ve sanayi bölgelerindeki insan sağlığını tehdit eden kirlilikler biliniyordu ama bu kirliliklerin artarak bütün insanlığı tehdit edeceği kimsenin aklına gelmiyordu. Bazı dâhiler kirlilik konusunda uyarılar yaptıklarında, insanlar, onları dinlemiyordu. Yöneticiler, işadamları ve bilginler kirliliğin varacağı noktaları bilemiyorlardı. Günümüzde bırakalım küçük akarsuları, kocaman nehirler, denizler hatta okyanuslar insan sağlığını tehdit edecek düzeyde kirleniyor. 

AB'den 10 Aralık İnsan Hakları Günü Açıklaması

İnsan Hakları Günü münasebetiyle, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonun yayınlandığı, Yüksek Temsilci Catherine Ashton Tarafından Avrupa Birliği Adına Yapılan Açıklama: "Bu yıl, 1993’te Viyana’da düzenlenen Dünya İnsan Hakları Konferansı’nın 20. yıldönümü. Viyana Deklarasyonu ve Eylem Programı, tüm insan haklarının evrensel niteliğini teyit etmiş ve bu hakların desteklenmesi ve korunması açısından tarihi ilerlemelerin önünü açmıştır. Bu konferans, insan haklarını kurucu ilkeleri arasında barındıran Avrupa Birliği için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

“Time of Violence” Movie Night

When: Back to Calendar December 11, 2013 @ 8:30 PM
Where:OIA Center 19726 Sherman Way Winnetka,CA 91306 USA

International Archon Religious Freedom Conference Berlin- Laki Vingas’ın Konuşması

Değerli Konferans Katılımcıları Bayanlar, Baylar
150 yıldan fazla bir süredir, önce Osmanlı İmparatorluğu’nda daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan azınlıklar, ulusal ve uluslararası politika gündemini meşgul etmektedirler. Bu süre zarfında hep benzer konular gündeme gelmiş, benzer süreçler yaşanmıştır: “Azınlık politikaları” belirlenmiş, tespitler yapılmış, şikayetler ilgili makamlara iletilmiş, devletlerarası antlaşmalar imzalanmış, ardı ardına raporlar üretilmiştir. Ancak neticede bu topraklardaki azınlıkların nüfusu azalmış, kalanların da kültürleri kaybolmaya yüz tutmuştur. İnsanlar ait olduğu yerlerde yabancı olmuşlardır, yeni nesiller onları tanımaz-bilmez olmuştur. Entegrasyondan asimilasyona varan süreçler yaşanmıştır. Lisanları yozlaşmış, okullar kapanmış, sahipsizlikten veya politik yaklaşımlardan dolayı mülkleri ve kurumları mazbuta altına ( devlet tarafından el konulmuş) alınmıştır. Bu yaşananlarla dirençler kırılmış ve ana kimlikler deformasyona uğramıştır.

Şavarş Koçaryan: Davutoğlu provokatif demeçler yerine Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etsin

Türkiye Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu provokatif demeçler yerine Erivan’da Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret edip, Soykırım kurbanları anısına saygı duruşunda bulunursa doğru yapar. Beyanat, Türkiye Dışileri bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bölgesel sorunlara ilişkin son demecini yorumlamak üzere «Armenpress»e bir röportaj veren Ermenistan Dışişleri bakan yard. Şavarş Koçaryan’dan geldi.

Houston Parish Celebrates 50 Years, Unveils New Facilities

In celebration of its 50th anniversary last month, St Kevork Church of Houston, TX, announced the completion of a three-part building project, and unveiled its new park and outdoor basketball court. Archbishop Khajag Barsamian, Primate of the Diocese of the Armenian Church of America (Eastern), visited the parish on the weekend of November 23-24, and presided over the anniversary events.

Davutoğlu'ndan Ermenistan'a iki teklif

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 12 Aralık'ta Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesi kapsamında Erivan'a gerçekleşeceği ziyaret iki ülke ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi için büyük önem taşıyor... Buna göre Ankara, Ermenistan'dan 1993'te işgal ettiği "Ağdam, Kelbecer, Laçin, Cebrail, Fuzuli, Kubatlı ve Zengilan" olmak üzere 7 reyondan (bölge) en az 2'sinden çekilmesini isteyecek. Türkiye bunun karşılığında, Ermenistan ile karşılıklı olarak sınır kapısının açılması yönünde adım atmayı önerecek. Diploması çevreleri, Davutoğlu'nun Erivan'a götüreceği teklifin Ermenistan için önemli bir fırsat olacağı görüşündeler.

'2015 Yılı Asılsız Ermeni Iddialarının Karşımıza Çıkacağı Yıl Olacak'

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı Yahya Akengin, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın Türk dediğin bir sentezdir zaten. Türk diye bir ırk yok’ sözlerine tepki göstererek, “Sözler şurama hançer gibi oturdu. Bundan hareketle 2015 yılı asılsız Ermeni iddialarının karşımıza çıkacağı yıl olacak. Hazırlıklı olalım.” dedi.

2015 yılı yaklaşırken soykırım mağdurları için ne yapacağız ?

Sennur Baybuğa (Avukat)
Yüz yıldır bize unutturulmaya çalışılan lanetimizle yüzleşmenin, yolumuza günahlarımızı da sererek yürümenin nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği ile ilgili her yerde konuşuyoruz. Hem konuşan insan sayısı her geçen gür artıyor ve hem de konuşulan mecralar her geçen gün çoğalıyor. Soykırıma ‘soykırım’ demenin cezalandırıldığı zamanlardan Ermeni meselesinin ‘sözde’ olmaktan devlet dilinde bile çıkarıldığı zamanlara doğru yavaş da olsa yürüyerek geliyoruz... Toplumda ve özellikle siyasetin dilinde geri dönüşler, eski kirli hafızaya kaçmalar olmuyor değil. Siyasetçinin biri çıkıp “Affedersin Rum, Ermeni” demekten kendini alıkoyamıyor ama toplumda oluşan duyarlılık ve gelişme en azından bu lanetli sözün yanlışlığı ve işlenen ırkçılık suçunun ciddiyeti üzerine itirazını bağırarak dile getiriyor…

Bir Ermeni bir Türk elele rekor kırdı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 43 saat aralıksız el sıkışan Türk aktör Deniz Barış ile Yerevan Pantomim Tiyatrosu oyuncusu Oganes Acinyan dünya rekorunu kırdı. 6 Aralık Cuma günü Kür nehri kıyısındaki Rike Parkı’nda saat 18.40’ta başlayan tokalaşma, tam 43 saat sonra saat 13.40’ta sona erdi. Tokalaşma sırasında Barış ve Acinyan, parktaki açık hava tiyatrosunun sahnesini gezdi, bazen sahnedeki sandalyelere oturdu, eylem organizatörlerin ikram ettiği çikolataları yedi, çay içti.

Ambargo bir operasyon

Hrant Kasparyan
Toplantıya Taşnaksutyun’u temsilen katılan Sosyalist Enternasyonal Eşbaşkanı Mario Nalbantyan, Türkiye’nin Ermenistan sınırını hâlâ kapalı tutmasını da gündeme getirmişti. Manoyan, sınır hakkında Taraf ’a şunları söyledi: “1993’ten bu yana Türkiye’nin Ermenistan’a uyguladığı karasal ambargo, 1991’den bu yana Ermenistan ile diplomatik ilişki kurulmasının reddedilmesi, Türkiye’nin Ermenistan’a karşı dostane bir siyaset içinde olmadığını açıkça gösteriyor. Uluslararası yasalara göre ambargo, savaş operasyonu bile sayılabilir. Ahmet Davutoğlu’nun sınır konusundaki açıklamaları, sadece Türkiye tarafının çıkar ve isteklerini yansıtıyor.

Reminder Event - OIA “Christmas Tree Lighting” 2013Gayrimüslimlere ibadet parayla

Sümeyra Tansel
Ayin yapılacak kiliseler kataloğunda yer almadığı gerekçesiyle Ayvalık'taki Taksiyarhis Kilisesi'nde ayine izin verilmemesi üzerine CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na katalogda yer alan kiliseleri sordu. Bakanlık Erdemir'e verdiği cevapta müze olarak kullanılan ya da boş olarak muhafaza edilen dokuz kilisede ibadet edilebileceğini söyledi. İbadet için izin verilen kiliselerin hangi kriterlere göre belirlendiği ise açıklanmadı. Devlet söz konusu listede yer almadığı için 2012'de Sinop'taki kilisede ayine izin vermedi. Yine aynı gerekçeyle 2013'te de Ayvalık'taki kilisede Rumlara ayin izni çıkmadı.

Yenicami'nin bilinmeyen hikâyesi

A. Turan Alkan / t.alkan@zaman.com.tr
Yangının getirdiği fırsattan istifade eden Hatice Turhan Sultan, şehir yeniden inşa edilirken Yahudi ibadethaneleriyle ilgili Osmanlı teamülünü radikal tarzda değiştirdi. Önce semtteki yeni Yahudi yerleşimlerini temizletti. Mülklerini satmamakta direnenler tehdid edildiler. Valide Sultan’ın iradesini rüşvetle veya hatırla değiştirmeye çalışan Yahudiler, başarılı olamadılar. Haliç’in İstanbul yakasında yaşayan Yahudiler, toplu halde karşı sahile Hasköy’e gönderildi. Hasköy’deki Yahudi nüfusu bir yılda iki katına çıktı. Bu hadiseler, İstanbul’daki Yahudi cemaatinin, kavim olarak acılarına son verecek bir kurtarıcı beklentilerini tetiklemiş ve artırmış görünüyor. Yazar, bu cümle ile 1648’de Sabetay Sevi isimli Musevi’nin Mesih’lik iddiasına göndermede bulunuyor. (s. 147). Bu hikâyede, Osmanlı kamu hukuku hakkında yaygın olarak bilinen “Azınlıklara ve gayrimüslimlere iyi muamele edildi” efsanesiyle açıkça çatışan bir unsur var. Yazının Devamı: http://www.zaman.com.tr/pazar-yazi/yenicaminin-bilinmeyen-hikayesi_2179048.html

Reminder Event - New Year’s Eve


Hıristiyanlar: Ayasofya Müze olarak kalmalı!

Serdar Korucu
Kilise olarak kurulan, camiye, sonra da müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden camiye çevrileceği yönünde tartışmalar sürüyor. Hıristiyanlar "Bu tarihi değer müze olarak kalmalı" diyor… Bu konuda ilk kez konuşan Fener Rum Patrikhanesi Basın Sözcüsü Dositheos Anağnostopulos, binanın kiliseye çevrilmesi taleplerinin olmadığının altını çiziyor. Patrikhane’nin isteği, bugünkü gibi müze olarak kalması.