Etiketler

Ermeni Soykırımı konusunda Kılıçdaroğlu'ndan hükümete destek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan Davutoğlu'na çağrı yaparak, 'Avrupa Parlamentosu'nun son aldığı karar dolayısıyla ortak bir metin hazırlayabiliriz' dedi… CHP lideri, "Katolik Hıristiyan dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’ın 1915’te yaşanan acı olayları, 1915’te henüz kullanılmayan bir kavram olan ‘soykırım’ sözcüğüne hapsetmesinin hem kavramsal olarak yanlış olduğunu hem de iki toplum arasındaki barışa hizmet etmeyeceğini" savundu.  Açıklamasında, AKP hükümeti yetkililerinin 1915 konusunda sık sık ifade ettiği "ortak acı" söylemine yer veren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "1915 yılında gerek Ermenilerin, gerek Müslümanların hafızasında büyük bir travmaya neden olan bir trajedi, büyük bir felaket yaşanmıştır. Bu büyük felaketten kaynaklanan travmanın giderilmesi suçlayıcı, itham edici siyasi açıklamalarla mümkün olmayacaktır. Bu bakımdan başta dini önderler olmak üzere herkese düşen geçmişteki bu trajediyi yeni kuşakların çatışmasına değil, acının ortaklaştırılarak yaranın sarılmasına çalışmaktır." dedi.

Ermeni Soykırımının yüzüncü yılı vesilesiyle

Erik-Jan Zürcher / Çeviri: Onur Günay
Soykırımın tanımı için önemli olan niyettir, bir etnik ya da dini grubun tümünü ya da bir kısmını yok etme niyeti. Bu niyetin ardındaki nedenler soykırım meselesi söz konusu olduğunda önemli değildir. Bu sebeptendir ki, bu itirazlar olguya dayansa dahi Ermeniler bir tehdit oluşturduğu için 1915’te olanın soykırım olamayacağını iddia eden inkârcı argüman aptalcadır. Öteki mesele Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan modern Türkiye’nin Ermeni Soykırımıyla şekillenişidir. Ben İttihat ve Terakki Fırkası ile Kemalist cumhuriyet arasındaki kişisel ve ideolojik sürekliliklere baktım, ve bunlar önemlidir. Ancak şimdi dikkat gerektiren meseleler (ki bunlar gerek Türkiye’de gerek yurtdışında gitgide daha fazla çalışılmaktadır) Ermeni mallarının transferi (gaspı) ve Osmanlı Ermenilerinin Müslümanlaştırılmasıdır. Ermeni malları, daha da kontrollü gerçekleştirilen Rum mallarının devriyle beraber, cumhuriyet döneminde bir Türk burjuvazisinin ortaya çıkmasının temelini oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı boyunca çok sayıda Ermeni’nin zorla Müslümanlaştırılması olgusu bugün çok sayıda Türk’ün Ermeni kökleri olduğu anlamına gelmektedir. Bu kökleri yeniden keşfetmek son yıllarda yenilikçi Türkler arasında bir hayli popüler oldu…uzlaşı, mevcut Türk hükümetinin tertiplediği gibi Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı yıllarında acı çeken herkes için toplu anma kavramı üzerine de inşa edilemez. İkinci Dünya Savaşı’nda ölen Almanların sayısı ölen Yahudilerin sayısından çok daha fazladır (her ne kadar bazı Almanlar Yahudi, bazı Yahudiler Alman olsa da). Ancak Alman başbakanı Merkel Almanları ve Yahudileri kendi zamanlarının ve koşullarının eşit kurbanları olarak hatırlanmaları gerektiğini söylemeyi hayal bile edemez.

Pontus Ermenilerinin Golgota'sı

Petros Hovhannisyan
Yüzyıllar boyunca Ermeniler yığınlar halinde Karadeniz’in Güneydoğu kıyılarında, özellikle Trabzon’dan Samsuna uzanan sahil boylarında otururlardı. Sadece bu iki şehir arasında   bulunan sayısız köylerde değil, Pontus'un hemen hemen bütün bölgelerinde de çok sayıda Ermeni yaşardı. Bütünüyle Ermenilerin yaşadığı köylerin sayısı ise 200’ü aşkındı. Bir tek Ordu vilayetine bağlı 23 Ermeni köyü vardı[i].

Berlin: Ermenı Soykırımı’nı Tanıyın! – Den Völkermord an den Armeniern Anerkennen!

Frederick Kapp |
Acınızı Paylaşıyoruz!
Bu yıl, yani Soykırım’ın 100. yılında Ermenilerin ve 1915’de soykırıma uğrayan bütün halkların, “yok olmadık, hep buradayız, hep buradaydık!” çağrısına Türkiyeliler olarak, “biz de sizinleyiz, biz de buradayız” diyoruz.Yüzyıl önce yaşanan bu insanlık trajedisini anmak, Ermeni halkının acılarını paylaşmak ve soykırımın tanınmasını sağlamak için sizleri 24 Nisan’da düzenleyeceğimiz etkinliklere çağırıyoruz.

Mülkiyetin Türkleştirilmesi Ve 1915 yağması

Nevzat Onaran -Lozan 11 Nisan 2015 
1915’den bugüne, milleten Türk ve dinen Sünni Müslüman olmayanın imhası programına devam edildi. Asırlık geçmişte yapısal bir değişiklik olmadı.İttihat ve Terakki’den AKP’ye yani Talât’tan Tayyip’e aynı program uygulanmıştır ve halen de uygulanmaktadır. Zaman zaman yapılan değişikliklerin aslında ciladan öte bir anlamı olmamıştır. 1915’de temellendirilen Türk milliyetçiliği ekonomi politiğin hedefi, ‘öteki’nin demografik ve ekonomik yapıdan tasfiyesidir. Amaç, kültürde, dilde ve ekonomide ‘öteki’ kimlik varlığını yok etmek, ‘tek’leştirmek yani milleten Türkleştirmek ve dinen Sünni Müslümanlaştırmaktır!  ‘Öteki’nin tasfiyesi için imhadan asimilasyona her türlü devlet icraatına ve yerel imha hareketlerine başvuruldu ve uygulandı; halen de devam ediliyor.

100 yıl pişmanlık beklentisiyle: Silvard Atajyan

NEWS.am’in Osmanlı Türkiye’sinde 1915-1923 yıllarında gerçekleştirilen Ermeni Soykırımının 100. Yıl dönüm arifesinde «Sağ kurtulanlar» dizisine devam etmekte. «Sağ kurtulanlar» çocukluklarını ve vatanlarını kaybeden sıradan insanların hikayelerini içermekte. «Sağ kurtulanlar» 100 yıllık telafi beklentisinin 100 yıllık acı ve belleğidir. «Sağ kurtulanlar» tanınmayı, kendi acılarının tanınması umudunu kaybetmeyen, sayıları her geçen gün seyrekleşen insanlar topluluğudur. «Sağ kurtulanlar»dan biri 103 yaşındaki Silvard Atajyan’dır.

Doğumunun 111. Yılında Ünlü Ressam Arşil Gorki'nin Anısına/ ԱՐՇԻԼ ԿՕՐՔԻԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 111-րդ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԹԻՒ

1915 Soykırım  kurbanı Vostanik  Manuk  Adoyan'ın Hüzünlü  Yaşam Öyküsü
Ünlü Ressam Arşil  Gorki.(15/4/1904-1948) 
Yaşamı bir trajedi ile başlayıp yine bir trajedi ile sona eren ünlü ressam Arshile Gorki 20.y.y.Amerikan resim sanatının  en önemli simalarından biri olmayı başarmış15 Nisan 1904 tarihinde VAN doğumlu bir Ermeni:Kilise kayıtlarına göre adı Vostanik Manuk Adoyan:Vostanik Manuk  henüz 6 yaşındayken babası çalışmak için eşini ve çocuklarını Van´da  bırakarak Amerika'ya gurbet yoluna çıkar,Vostanik 11 yaşında 1915 Felaketini yaşar,kırım nedeniyle  annesi ve kızkardeşi ile Erivan'a göç etmek zorunda kalır.

Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Çapar, Papa’nın Açıklamalarını Yorumladı

Türkiye’nin tek Ermeni mahallesi olan Hatay Vakıflı’daki Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, Papa Francesco’nun Vatikan’da düzenlediği ayinde sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamasını yorumladı. Çapar, Ermeni meselesinin artık tarihsel olmaktan çıktığını, siyasi bir durum aldığını, bu meselenin siyasi malzeme yapılmaması gerektiğini söyledi. (Başkan, yorum yapmazsa şaşardık. HYETERT)

Paris´te Batı Ermenistan için büyük Dayanışma Günü

1ère grande Journée de Solidarité en faveur de l'Arménie Occidentale
ԱՆԽՏԻՐ ԲՈԼՈՐ ԱԶԳԱՅԻՆՆԵՐԸ ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾ ԵՆ

Nevada recognizes Armenian Genocide

The Assembly and Senate of Nevada on Tuesday adopted a resolution to recognize the Armenian Genocide. The lawmakers recorded crime committed against Armenians in the Ottoman Empire in 1915 - 1923 as the first genocide of the 20th century and called on the U.S. President and Congress to recognize the historical fact, Armenian MFA's press office reported.

'Ermenistan'la diasporayla uğraşacak halimiz yok'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, bazı gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelip, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu… "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin arşivlerini açmasını istemesi büyük bir cehalet örneği" diyen Akdoğan, "Boş konuşuyorlar, dünyadan haberleri yok, tarihi safsatalar ve lobi faaliyetleri üzerinden işler yapmaya çalışıyorlar. Bu düzeyde bir cehalet ben görmedim… Başbakan Yardımcısı Akdoğan, "... Ermenistan'la, diasporayla uğraşacak halimiz yok. Biz komşuyuz, ileriye doğru bakmamız lazım ve birlikte geleceği inşa etmemiz lazım. Yoksa kin ve nefretle yeni nesiller büyürse bu sorun nasıl çözülecek" dedi. (Böylece AP’nin cehaleti de tescillenmiş oldu(!) HYETERT)

Avustralya’daki Seyfo anıtına ırkçı saldırı

Hrant Kasparyan / Demokrat Haber
Sydney’in batısındaki Fairfield bölgesinde bulunan Süryani Soykırımı anıtına yapılan saldırı tepkiye neden oldu. Avustralya’nın başkenti Sydney’in batısında bulunan Fairfield bölgesindeki Süryani Soykırımı (Seyfo) anıtı yeniden ırkçı grupların hedefi oldu. 2009 yılında Sydney Belediyesi tarafından Fairfield’teki Bonnyrigg Parkı’na yerleştirilmesi kararlaştırılan Süryani Soykırımı anıtına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce Nazi faşizminin sembolü haline gelen gamalı haç ve SS birliklerinin sembolleriyle ırkçı yazılamalar yapıldı. Tepkiye neden olan saldırıda, Seyfo anıtının kaidesine, Yahudi, Süryani-Asuri ve Ermeni halklarına yönelik olarak küfür ve hakaret içerikli yazılamalar yapıldı.

Britannica ansiklopedisinde ‘Ermeni Soykırımı’ başlığı eklendi

İngilizler’in ünlü Encyclopedia Britannica'sı, “Armenian massacres” (Ermeni  katliamları) başlığı altındaki Ermeni Soykırımı’nı anlatan makalesinin eski ismini, “Armenian Genocide” (Ermeni Soykırımı) olarak değiştirdi. Artık “Armenian Genocide” başlıklı makalede özellikle şu ifadelere yer veriliyor. “Ermeni  Soykırımı, Birinci Dünya savaşı sırasında (1914-1918) Osmanlı İmparatorluğu’nda Jön Türkler’in iktidari tarafından Ermeniler’e karşı yapılan müthiş kampanyaya uygun gelen isimdir. Yüz binlerce insanın öldürülmesi, bilim adamlarının ve hükumetlerin tartışmalarının konusu oldu.

Gerçek 4.Son Ermeni kralı Ermenistan’a gömülmedi

Ermeni Soykırımı'nın yüzüncü yılı anısına 100 Yıl, 100 Gerçek1375’te V. Leo’nun (ya da bir Ermeni adı olan “Levon”un karşılığı olarak “Leon”) tahttan indirilmesiyle birlikte Kilikya Ermeni krallığının varlığı sona erdi. Kilikya, neredeyse üç yüzyıl boyunca Yakın Doğu’nun Hıristiyanlık merkezlerinden biriydi. Krallık bir yandan haçlılar ve haçlı seferleriyle işbirliği yaparken, bir yandan komşu coğrafyalarda yükselen güçlerle ve Müslüman emirliklerle dengeyi sağlamaya çalışıyordu…1393’de ölen son Ermeni kralının mezarı, dört yüz yıl sonra Fransız Devrimi sırasında tahrip edildi; ancak daha sonra mozolesi, bugün de Fransa kraliyet ailelerinin diğer üyeleriyle birlikte yatmakta olduğu St. Denis Bazilikası’na taşındı.

Gerçek 3 Kuzey Amerika’da Ermeni varlığı 1618 yılına kadar uzanır.

Ermeni Soykırımı'nın yüzüncü yılı anısına 100 Yıl, 100 Gerçek
Ermeni dünyasının en etkili unsurlarından biri Ermeni Diyasporası, dünyanın dört bir yanına yayılmış Ermeni toplumları içinde de en aktif olanları Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Ermenileridir. Buradaki en eski kayıtlar bizi 1618 yılında Virginia’daki Jamestown kolonisine getirilen “Ermeni Martin”e götürür. Sonraki on yıllarda ipekböcekçiliği yetiştiriciliğini denemek üzere iki Ermeni daha Yeni Dünya’ya davet edilir.

Türk ve Ermeni sanatçıdan ortak albüm

Jan Locus
Belçika’da yaşayan ünlü sanatçı Emre Gültekin, Ermeni asıllı sanatçı Vardan Hovanissian ile ortak bir albüm çıkardı. İki sanatçı çıkan albümü hem Ermeni hem de Türk toplumuna armağan ettiklerini ve dostluk için şarkılar söylediklerini ifade etti.( ? HYETERT)

Türklerden Washington'da 'Ermeni' nöbeti

ABD'deki Türkler, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önündeki kaldırımı, Ermeni protestoculara bırakmamak için nöbete başladı. Son yıllarda 23 Nisan'da toplanarak, büyükelçiliğin önündeki kaldırımı Ermeni protestoculara kaptırmayan Türkler, 1915 yılı olaylarının 100. yılı olması nedeniyle bu yıl 10 gün öncesinden nöbete başladı.

ATİK Kongresi Ermeni Soykırımı’na atfedildi

H. Merkezi: 11-12 Nisan tarihlerinde Frankfurt’ta toplanan Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) Kongresi’nin, Ermeni Soykırımı’nın 100. yılı sebebiyle soykırımda katledilen tüm ezilen ulus ve haklara atfedilmesi oy birliği ile kabul edildi. 11-12 Nisan tarihlerinde Frankfurt’ta toplanan 23. Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) Kongresi, 139 delegeden 100’ünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Armenians and Turkey: A Night of Documentary and Short Films

On the occasion of the 100 year anniversary of the Armenian Genocide, the USC Institute of Armenian Studies will present a night of short films produced by filmmakers from Armenia and Turkey on Thursday, April 23, 2015, 4-9 p.m. at USC School of Cinematic Arts, The Ray Stark Family Theatre (SCA 108, George Lucas Building Lobby, 900 W. 34th Street, Los Angeles, CA 90007)

'Mahçupyan resmen danışman değil'

Kaynaklar şu açıklamayı yaptı:"Sayın Mahçupyan başdanışman olmadan önce nasıl fikirlerine önem verilen bir aydın ise, bundan sonra da kendisinden bir çok başka aydından olduğu gibi yararlanmaya devam edilecektir. Ancak resmi bir danışmanlık görevi yoktur... "  Etyen Mahçupyan, 1915 olaylarının yıldönümünde Ermenilere yapılanları 'soykırım' olarak niteleyen bir açıklama yaptı. "Bosna ve Afrika'da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken, 1915'te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız" diyen Mahçupyan'ın sözlerine bazı hükümet üyeleri de tepki gösterdi. Ancak Al Jazeera'ye konuşan Mahçupyan sözlerinin arkasında durdu, başdanışman sıfatı taşımasa da söyleyeceğini belirtti: "Direkt bir soruya direkt bir cevap, ben başdanışman olmasam da o soruyu bana soracaktı o muhabir, ben de aynı cevabı verecektim. Sonuç olarak yıllardır yazdığım bir şeyi tekrar sordular, tekrar söyledim. Başdanışman olunca fikir değiştirecek halim yoktu." Mahçupyan görevden ayrıldığına dair haberlere de açıklık getirdi, bunun teknik bir konu olduğunu söyledi. Mahçupyan "Yaş haddinden ötürü otomatik olarak SSK sizi emekli ediyor, dolayısıyla kadrolu olmaktan çıktım... Yani  açıklamalarla bunun bir ilgisi yok, başdanışman sıfatıyla verdiğim ya da vermediğim açıklamalar değil."

Soykırım uzmanı Prof. Dabağ: Ermeni soykırımı yeni düzen kurulması için yapıldı/ Türkiye, gayrimüslimlerin yok edilmesiyle kuruldu

Elmas Topcu / @topcuelmas
Papa 12 Nisan Pazar günü Ermenilerin onlarca yıldır beklediği, Türkiye’nin ise telaffuz bile etmek istemediği sözcüğü söyledi ve, “1915’te Ermenilere yapılanlar 20’nci yüzyılın ilk soykırımıdır” dedi.  Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Twitter’dan attığı mesajında, “Papa bile kabul etti. Peki Almanya ne yapıyor?” diyerek 24 Nisan’da Alman Federal Parlamentosu’nda görüşülecek ve hükümet ortakları CDU, CSU ve SPD’nin içeriğini sır gibi sakladığı tasarıya gönderme yaptı. Medyaya yansıdığı kadarıyla ‘soykırım‘ sözcüğünün çıkarıldığı tasarı tartışmalara neden oluyor. İktidar partilerine karşılık muhalefetteki Yeşiller Partisi’yle Sol Parti, 1915’le başlayan ve 1923’e kadar uzanan süreçte önce Ermenilerin, daha sonra ise Süryani, Keldani ve Pontus Rumlarının uğradığı katliam sürgün ve yok etme politikasının soykırım olarak resmen tanınmasından yana. Konuyu Ruhr Üniversitesi Diaspora ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mihran Dabağ’la konuştuk.

Suriye'den Erivan'a kaçan Ermeni: Yaşadıklarımız ikinci soykırım gibi

İngiliz Independent gazetesi bugünkü sayısında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Ermenistan'a kaçan Ermenilerden bazılarının görüşlerine yer verdi. .. Ani Balkhian Independent'a şunları söylemiş: "Ermeniler Suriye'de mutluydu. Şimdi ise her şey değişti. Öldürme kültürü insanların içinde artık. Bu durumda nasıl geri dönebilir, çocuklarınızı oraya yollayabilirsiniz? Bir gün anavatanımız Ermenistan'a dönmeyi hayal ederdik ancak buraya zorla geldik. Bu bizim için ikinci soykırım gibi." Independent'ın görüşlerine yer verdiği son Suriye Ermenisi ise Halep doğumlu şarkıcı Rena Derkhorenian. Derkhorenian yaşananların yeni bir şeyler inşa etmek için bir fırsat olduğunu düşünüyor ve ekliyor: "Suriye Ermenileri ve yerel halkın daha fazla bütünleşmeleri gerek...100 yıl geçti ve artık farklı düşünmemiz gerek. Özellikle de diasporadan bu kadar fazla kişinin geri döndüğü bir dönemde, yeni bir şeyler başlatmanın zamanı geldi. Birbirimize yer açmalı ve burada kalmalıyız".

Almanya Cumhurbaşkanı Ermenistan'a gidecek

İsmail Çevik
Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı etkinliği için Almanya'dan Türkiye'ye olumsuz cevap verildi. Türkiye'nin etkinliğe davet ettiği Başbakan Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Çanakkale etkinliğine katılmayacak. Almanya Cumhurbaşkanı Gauck tercihini Ermenilerden yana kullandı.

Çekya Parlamento Komitesi, Soykırım yıldönümüne ilişkin Karar kabul etti

14 Nisan’da Çekya Parlamentosu Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Ermeni Soykırımının 100.  Yıl dönümüne ilişkin bir karar kabul etti...Dış ilişkiler Komitesi 17. Buluşmasında, 14 Nisan 2015’te Osmanlı İmparatorluğunun 100. Yıl dönümü vesilesiyle alınan Kararda ″tüm medeni dünya tarafından 24 Nisan 2015'de Osmanlı İmparatorluğunda gerçekleştirilen Ermeni Soykırımının anıldığı ifade edilerek, dünya Ermenilerine taziye ve dayanışma ifade edilerek ve aynı zamanda Süryaniler, Küçük Asya Yunanlıları ve Ezidilerine yönelik katliamların da anıldığı″ kaydedilmekte.

ABD 'Soykırım' Demekten Kaçınıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Başkan Barack Obama ve yönetimin üst düzey yetkililerinin, “Osmanlı İmparatorluğu’nun son günlerinde 1 buçuk milyon Ermeni’nin katledildiğini ve ölüme yürüdüğünü” tarihi bir gerçek olarak kabul ettiğini söyledi. Harf yetkililerin, gerçeklerin tam, dürüst ve adil bir şekilde kabulünün Türkiye’nin, Ermenistan’ın ve Amerika’nın çıkarlarına olacağı görüşünde olduklarını vurguladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marie Harf ayrıca şöyle devam etti: “Uluslar geçmişlerinin acılı unsurlarını kabul ederek, onlarla hesaplaşarak güçlenir ve ilerler. Yönetimimiz bu ilkeden hareket eder. Bu yönde hareket etmek, farklı ve daha hoşgörülü bir gelecek inşa edilmesi sağlar. Bu ve diğer konuşlara bu şekilde bakıyoruz.”

Questions and Answers About the Armenian Genocide

By Rick Gladstone
Pope Francis’ description of the killing of Armenians 100 years ago as a genocide has caused a diplomatic uproar with Turkey and elevated resilient historical arguments about what really happened. The arguments are likely to intensify as Armenia prepares to officially commemorate the event in less than two weeks. Here are some questions raised by the pope’s statement, made during his Sunday Mass, and by the response from Turkey, which condemned his remarks as “baseless” and recalled its ambassador from the Vatican.

Gerçek 2. “Ermenistan” dünyanın en eski yer isimlerinden biridir


Ermeni Soykırımı'nın yüzüncü yılı anısına 100 Yıl, 100 Gerçek

Eski Mezopotamya uygarlıklarının bir kısmı tarihin arka planında kaybolmuşsa da, etkileri bugüne kadar yaşamaya devam etmiştir. Kartografya, başka bir deyişle haritacılık, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki topraklarda yaşayan halkların bundan bin yıl önce öncülüğünü yaptığı bilim dallarından biriydi. Kil tablet üzerine oyularak yapılmış olan dünyanın bu en eski haritalarından birinin (bugün ona Yakın Doğu ya da Orta Doğu haritası diyebiliriz) Babilliler tarafından İ.Ö. 6. yüzyılda yapıldığı kabul edilir. Bu haritada, eski çağda Perslerin kullandığı “Armina” sözcüğünün Babilce karşılığı olan “Urartu” ya da “Uraştu” adının verildiği ülkeyi görürüz. Perslerin “Armina” sözcüğü sonradan – ve bugün de – “Armenia”, yani Türkçede “Ermenistan” olarak tanındı ve bilindi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Sözde Ermeni Soykırımı İle İlgili Çalışma.

24 Nisan 2015 Sözde Ermeni Soykırımının 100. Yılı ile ilgili olarak, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen, öğretmenlerce uzun süren çalışma sonucunda hazırlanan 45 dakikalık “100. Yılında Ermeni Meselesi” adlı video-sunu Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm ortaokul ve liselerde 24 Nisan 2015 tarihine kadar tüm öğrenci ve öğretmenlerimize gösterilecektir. (Umarız nefret söylemleri içeren bir gösteri olmaz. En önemli görev nefret ve kin üretmek olmaz.HYETERT)

Vali, Papa'yı İslam'a davet etti!

Kars Valisi Günay Özdemir, "Rabbim Papa’ya hidayet nasip etsin" diyerek Ermeni soykırımı çıkışı ile gündeme gelen Papa'yı İslam'a davet etti. (Tun al eğar ireis vay ne eger as keğis.)

Ermeni asıllı aday: Desteğini aldığım özel bir kitle var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili adayları Kadıköy´de bir araya geldi… CHP Ermeni cemaati üyesi Avukat Doğan´ı, İstanbul 2. bölgeden birinci sıradan aday gösterdi. Birinci sırada seçilmiş olmasını sürpriz olarak değerlendiren Doğan, "Çok büyük bir sorumluluk. Bunu en iyi şekilde değerlendirmem gerektiğini düşünüyorum. Partinin değişim iradesini ortaya koyan bir adım. Birlikte organize oluyoruz. 2. Bölge adayları olarak ilçelerde ne şekilde hareket edeceği konusunda birlikte organize oluyoruz ama benim kendi özelimde desteğini aldığım özel bir kitle var. Onların ilgili kurumlarını ziyaret edeceğiz. Birlikte bir gündem oluşturacağız. O şekilde hareket edeceğiz." diye konuştu.

St. James Armenian Church in Los Angeles to Offer Requiem Service for the Victims of the Armenian Genocide

Begins: Sunday, April 19
Contact: prieststjamesla@gmail.com
Location: St. James Armenian Church
Address: 4950 W. SlausonAve.

Los Angeles CA, 90056

2015 Europa Nostra Ödülü Ermeni Kilisesi’nin oldu

Emine Davut Yitmen
Lefkoşa’da Arabahmet bölgesinde bulunan kilise ve manastıra AB kültürel miras ödülü geldi. Lefkoşa’da Arabahmet bölgesinde bulunan Ermeni Kilisesi ve Manastırı, 2015 AB Kültürel Miras/Europa Nostra Ödülü’nü aldı. Avrupa Komisyonu ve Europe Nostra, Avrupa’nın kültürel miras alanında en prestijli ödülü olan Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü/Europa Nostra 2015 Ödüllerini kazananları dün açıkladı. Ermeni Kilisesi ve Manastırı, Koruma kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Türkiye’de Diyarbakır ilinde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi de aynı kategoride ödül aldı.

Ermeni Soykırımının 100. Yılında İnkar Devam Ediyor

Halklar Komisyonu'nun düzenlediği film gösterimi etkinliğine tüm dostlar davetlidir.
18 Nisan Cumartesi, Saat: 18:00
AKA-DER Kadıköy Kültür Merkezi
İnkarın hüküm sürdüğü bir dünyada
kimin gerçeği söylediğini nasıl belirleyebilirsiniz?
 (Gösterim ücretsizdir)

--

Şili Parlamentosu Ermeni Soykırımına ilişkin tasarı kabul etti

Şili Parlamentosu Temsilciler Meclisi, Ermeni Soykırımına ilişkin tasarı kabul etti. N324 seri numaralı Tasarı için 78 milletvekili kabul, 1 milletvekili red, 3 milletvekili çekimser oy kullandı.
 Tasarıda  Ermeni halkıyla dayanışma ifade edilerek, 1915 yılı Soykırımının kınandığı kaydedilmekte. Şili Parlamentısu üst kanadı Senato’nun daha 5 Haziran 2007’de Ermeni Soykırımına ilişkin tasarı kabul ettiğini hatırlatalım.

Nicosia (Lefkoşa) Ermeni Kilisesi AB Kültürel Miras ödülü aldı

Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa Ermeni Kilisesi Avrupa Kültür ve Doğal Mirasının muhafazasını amaçlayan «Europe Nostra» kuruluşunun itibarlı ödülünü kazandı. Ödül töreni 11 Haziran’da Oslo’da gerçekleşecek. Ödül töreninde 7 galip Grand Prix ödülünü kazanacak olup her biri 10 bin Avroa maddi ödülle taltif edilecek. Bunlardan biri Internet üzeinden yapılacak oylamayla «Kamuoyunun seçimi» ödülünü de kazanacak.

Etyen Mahçupyan'ın danışmanlık görevi bitti


Başbakanlık kaynakları Etyen Mahçupyan'la ilgili bilgilendirme yaptı: "9 Mart 2015 tarihiyle yaş haddinden emekliye ayrıldı, danışmanlık görevi bitti.

AP'den Türkiye'ye 'soykırım' çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'yi Osmanlı döneminde Ermenilere karşı 'soykırım' yapıldığını tanımaya çağırdı. Ankara'dan kabul edilen karara sert tepki geldi. Avrupa Parlamentosu (AP), ezici oy çoğunluğuyla kabul ettiği "Ermeni soykırımının 100'üncü yıldönümü" başlıklı kararda, Ankara'yı "soykırımı" tanımaya, arşivlerini açmaya ve Erivan'la barışmaya çağırdı. AP'deki siyasi gruplar tarafından ortaklaşa kaleme alınan karar metninde, AP'nin "Osmanlı İmparatorluğu'nda hayatını yitiren 1,5 milyon masum Ermeni'yi andığı" ve "soykırımın" 100'üncü yıldönümünü anma etkinliklerine katıldığı belirtilip, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu'ndan da katılması istendi.

Papa'ya yakışmamış, ama size yakışıyor

Ümit Kıvanç
2015 yılındayız. 1915'in üzerinden tam yüz yıl geçmiş. Bizim dışımızda bütün dünya, o vakit neler olduğunu gayet iyi biliyor. İki defa “temizlenmiş”, kim bilir kaç defa ayıklanmış, “hassas” unsurları kim bilir hangi kozmik odalara kaldırılmış sözde-arşivlerden falan değil. Osmanlı Ermenilerinin erkekleri şehir-kasaba dışına götürülüp topluca katledilirken, çoluk-çocuk tehcir kafileleri yollarda katliama, tecavüze, gaspa, işkenceye uğrar, hiçbir şeyden olmasa açlıktan, sürüldükleri çöle varabilenleri susuzluktan, hastalıktan ölürken, Ermeni mülkleri, kayıtları gayet titizce tutularak, olabildiğince planlı bir şekilde dağıtılırken, Talat Bey özel bir telgraf hattından sürekli bilgi alır, her adımı takip ederken, birçok Batılı gazeteci, diplomat, din adamı, rahibe, yardım görevlisi ve şüphesiz casus, Anadolu'daydı, İstanbul'daydı. İlettikleri günlük bilgiler gerek o zaman gazetelerde, dergilerde, gerek daha sonra birçok -çok, birçok!- yayında yeraldı. Yani Türkiye dışında hiç kimsenin, sanki arşivlerde acayip gizli bilgiler var da bunlara bakılarak 1915'te neler olduğu anlaşılacak, gibi bir beklentisi yok.

Kasapyan Köşkü'ne kim çıkacak?

Engin Ardıç
Bu ülkede yakın tarih yeni kuşaklara ya hiç öğretilmedi, ya da yalan öğretildi, yanlış öğretildi…Sonra büyüdük... ve kirlendi dünya! Hayır, kirlenmedi, büsbütün aydınlandı. Hanya'yı Konya'yı öğrendik. Bazı gerçekler, bizden saklanan gerçekler kafalarımıza dank ettiler: Çankaya Köşkü, aslında bir Ermeni eviymiş!Kasapyan ailesinin bağ evi... Tuhaf şey, Ankara'da bile Ermeniler... Vay vay vay, "harim-i ismetimize" kadar sokulmuşlar! Peki, bu evi Atatürk'e Bay Kasapyan mı vermiş? Hayır, vermemiş. Çünkü Bay Kasapyan, 1919 yılının aralık ayında ortalıkta yokmuş... Çünkü o sıralarda Ankara'da ne hikmetse hiç Ermeni kalmamışmış. Kasapyan'ın köşküne 1915 yılında devlet el koymuş. Neden el koymuş? Çünkü, başta Kasapyan ahparik olmak üzere, Ankara'nın bütün Ermeni nüfusu sırra kadem basmış... Meğerse Erzurum Kongresi'nin yapıldığı bina da bir Ermeni mülkü değil miymiş? Meğerse Heybeliada'daki Çarkçı Mektebi de öyleymiş... Hani manzarası mükemmel Halki Palace'ın da aslında Rum Ticaret Mektebi olduğu gibi. 1915 yılında "terkedilmiş" Ermeni mülklerinin ne yapılacağına karar vermek üzere İttihatçılar bir komisyon kurdular. Ben "ne yapılacağına" dedim, siz "Müslüman ve Türk eşrafa nasıl üleştirileceğine" okuyunuz.

Dünyanın üçte ikisi dindar

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın üçte ikisi dindar. Öte yandan, Çinlilerin yüzde 61’i ateist olduklarını bildirdi. Araştırma kuruluşu WIN Gallup tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelindeki insanların yüzde 63'ü kendini dindar olarak nitelendirdi. Buna göre, en fazla dindarların yaşadığı ülke yüzde 94 ile Tayland oldu. Onu, her biri yüzde 93 ile Ermenistan, Bangladeş, Gürcistan ve Fas izledi. (Bak sen Ermenistan'ın ve gençlerin yaptığına. Bizim aslan ateistler, kilise ve din karşıtı solcular fena kızacak bu işe. HYETERT)

Papa

Murat Belge  -  Taraf
AKP şimdi Papa’yla ve Vatikan’la tartışmaya girdi. Papa “yüzyılın ilk soykırımı” demiş 1915 için. Aslında Papa olmadan önce yazdığı kitapta da söylemiş bunu, o “kelime”yi ağzına almış. Ama bu, bir Papa ağzından ilk kez çıkıyormuş. Onun için Davutoğlu, Çavuşoğlu, Papa’ya cevap vermişler. Elçi’yi geri çağırmışlar vb.… Bu oyalama, top çevirme taktikleriyle sorun sadece keskinleştirilir. Bu arada Papa’nın da evrensel olarak kabul edilen gerçekliğe karşı sorumluluğu vardır (onun sözlerinde itiraz edilecek şeyler bulunabilir ama bunlar Davutoğlu’nun, hele hâlâ “mesnetsiz” diyen Çavuşoğlu’nun söyledikleri değil). Sorun, son analizde, AKP’nin seçtiği tavırda. Bu olay yıllardır ve yıllardır bu son derece yanlış “inkâr politikası”yla sürüklendi. AKP bunu değiştirebilirdi ve bir süre de değiştirmek istediği işaretini veren işler yaptı. Ama şimdi, her konuda olduğu gibi, kendi politikasından, sözlerinden yüzgeri etti.

İşte Avrupa Parlamentosu Taslağındaki 8 Madde

1-Osmanlı İmparatorluğu’nda 1,5 milyon masum Ermeni’nin hayatını kaybettiği vurgulanarak yaşanan olayların ‘soykırım’ olduğunun altı çiziliyor. İnsanlığa karşı tüm suçlar ve soykırımlar kınanırken bunların inkârına yönelik her teşebbüs esefle karşılanıyor.

’Ermeni kadınlar cinskırımına da uğradı’

Sosyalist Kadınlar Birliği, Ermeni Soykırımı'nın tanınmasını istedi. Ermeni kadınların aynı zamanda cinskırıma uğradığına vurgu yapılan açıklamada, Türk devletinden özür dilemesi talep edildi… Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tarihsel gerçeklerle yüzleşmeyen halklar, geleceklerini de kaybederler. Yüzleşme aynı zamanda soykırımı inkar eden, ezen ulusun halkları bakımından, toplumun, ilerici, devrimci ve yurtsever siyasi hareketler ve kadın hareketleri bakımından da geçerlidir. Çünkü yüzleşme, demokrasi mücadelesinin yolunu almak açmak bakımından önemli bir kabul ediş ve adımdır..."

Stung by Pope’s Remarks on Armenian Genocide, Turkish Minister Insults Argentina

By Robert Mackey
Turkish officials continued to vent their fury at Pope Francis on Monday, one day after he called the mass killing of Armenians a century ago “the first genocide of the 20th century,” at a commemorative mass at the Vatican. https://youtu.be/wYHCrdG-iLw 
The latest outraged response came from Volkan Bozkir, Turkey’s minister for European affairs, who significantly upped the ante on his colleagues by suggesting that Argentines as whole, and not just the pope, had been brainwashed by rich and powerful Armenians in their midst. In remarks broadcast on national television, Mr. Bozkir began by reminding reporters that Pope Francis, born Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires in 1936, is “an Argentine.” Mr. Bozkir then hinted that the country has a dark past of its own. “Argentina was a country that welcomed the leading executors of the Jewish Holocaust, Nazi torturers, with open arms,” he said.

Vatikan'dan Papa'nın 'soykırım' ifadeleriyle ilgili açıklama

Vatikan sözcüsü, "Papa 'soykırım' kelimesini atıfta bulunurken kullandı. Biz Türklerin tepkilerini dikkate alıyoruz ama hiçbir polemiğe girme niyetinde değiliz... " ifadesini kullandı.

Aziz Peder’den seçim kampanyası

Tulu Gümüştekin
Atatürk dönemi oluşturulan ve Türklerin kökenini tarih öncesi dönemlere dayandıran anlayış ve kurucu mitologya, çok uzun zaman Ermeni tehcirinin tartışılmasını geciktirdi. Bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermenilerin yaşadıkları korkunç travma, bu konunun utanılacak ve konuşulmayacak bir alan olduğu kanısını güçlendirdi. Türkiye'de tarih yazımı, Osmanlı'nın parçalanması döneminde var olan büyük felaketleri yokmuş gibi gösterdiği için, nesiller boyu toplumun genç insanları, gerçek bir bilgisizlik içinde yaşadı, buna karşın "gayrimüslim" daima "güvenilmeyecek" unsur, arkadan vuran tehlikeli azınlık olarak gösterildi. Hem Ermeni nüfusunun başına gelenler öğrenilemedi, hem de toplumda "tek tip yurttaş" yetiştirme sistemi sonuç verdi. Türkiye'nin düşmanlarla çevrili sadece kendisine güvenecek bir ülke olduğu paradigması ile yetiştirildik.

Sarkisyan, Ezidileri Yeni Yıl «Melek-i Tavus» bayramı vesilesiyle kutladı

Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ezidi toplumunu Yeni Yıl «Melek-i Tavus» bayramı vesilesiyle kutladı. Melek-i Tavus kendiyle beraber yeni umut ve hayaller getirmektedir, öyle ki Yeni Yılda bölgemiz barış ve güvende olsun ve acımasız badireler geride kalsın.Geçen yıl Orta Doğuda yaşayan birçok Ezidi için ağır oldu, musibetler şimdi de devam ediyor. Bu zorlu durumda yanınızda olduğumuza emin olunuz ve önümüzdeki süreçte desteğimizi bekleyebilirsiniz.

Ermenistan Dışişleri Bakanı: Papa ile mutabık değilse bu Türkiye’nin sorunu

Türkiye'nin Papa'nın sözlerine gösterdiği rahatsızlığın da sorulması üzerine Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan Ermeni basını tarafından yansıtılan açıklamalarında, "Bunlar, dünyadaki 1.2  milyar Katoliğin ruhani liderinin sözleri idi.Türkiye'de bu yaklaşımla mutabık değillerse, Ermeni Soykırımını tanıyan birçok ülke ve uluslararası örgütlerin yaklaşımıyla da mutabık değiller. Bu Türkiye'nin sorunudur, uluslararası toplumun sorunu değildir" görüşünü de savundu.

Vatikan'ın internet sitesi Türk hacker tarafından hack'lendi

Papa Françesko'nun 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak nitelemesinin ardından Vatikan'ın resmi internet sitesi hack'lendi…  Twitter'da @THTHerakles adını kullanan hacker, attığı tweet'te, Papa özür dileyene kadar Vatikan'ın sitesini hedef almaya devam edeceğini belirtti. Türk hacker ayrıca, olayın Vatikan şehri ile alakalı olmadığını ve bu nedenle Vatikan vatandaşlarından özür dilediğini ifade etti. Vatikan'ın sitesi şu an başka bir adrese yönlendirme yapılarak açılıyor. (Ne büyük başarı (!) HYETERT)

2016ին Հռոմի Պապը Հայաստան Պիտի Այցելէ

Յովակիմ եպս. Մանուկեան, տեղեկացուցած է, որ Հռոմի պապը 2016ին պիտի այցելէ Հայաստան։ Անոր համաձայն՝ սխալ է այն տեղեկատուութիւնը, թէ Հռոմի պապը հրաւիրած են Հայաստան՝ Ապրիլ 24ին ներկայ գտնուելու 100ամեակի նախաձեռնութիւններուն: «Հայ Առաքելական եկեղեցին Հռոմի պապին հրաւիրել է՝ նրան յարմար պահի գալ Հայաստան», հաստատած է սրբազանը: Յովակիմ եպիսկոպոս նաեւ աւելցուցած է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի ոգեկոչման նախաձեռնութիւններուն մասնակցելու նպատակով Հայաստան պիտի ացելեն եկեղեցական 38 պատուիրակութիւններ, 7 եկեղեցւոյ պետեր, արքեպիսկոպոսներ, Ս. Փեթերսպուրկի հոգեւոր պետը, Լոնտոնի եպիսկոպոսը, որ նաեւ Բրիտանիոյ արքայական ընտանիքի հոգեւոր սպասաւորն է եւ այդ ընտանիքին անունով խօսք պիտի ուղղէ հայ ժողովուրդին։

Yeni Türkiye (5): Siyaset

Etyen Mahçupyan / etyen.mahcupyan@aksam.com.tr
‘Yeni Türkiye’nin siyasetin önüne koyduğu en önemli bahis muhakkak ki kurumların yeniden inşası… Türkiye’deki kurumlar, ister devlete ister sivil topluma ait gözüksün, ne sağlam bir geleneğe ne de ilkesel tutarlılığı ima eden bir duruş ve kimliğe sahip. Üstelik son yılların kavga atmosferinde hemen hepsi araçsallaşmış, oportünist zihniyetin cazibesine kapılmış haldeler. Sonuç içerden yaşanan bir çürümedir… AKP kurumsal yapının yeniden kurgulanmakla kalmayıp, her bir kurumun adil, nesnel ve ahlaki ilkeler üzerinde yeniden inşa edileceği bir dönem yaratma iddiasıyla seçime gidiyor. Eklemek gerek ki bu ciddi misyon ancak bir toplumsal konsensüs yaratılarak başarılabilir ve iktidarın siyasetinin temel yönlerinden birinin de söz konusu konsensüsü üretmeye çalışmak olacağı açık.

'İlk soykırım Ermeni Soykırımı değildi'

Papa'nın “Ermeni Soykırımı” açıklaması Alman basınında da tartışılıyor… Berliner Zeitung konuya ilişkin olarak şu görüşlere yer veriyor:“Kim Ermeni soykırımı yapıldığından söz etmek istiyorsa, o kişi 20. yüzyıldaki sömürgecilerin soykırım benzeri suçları konusunda da susmamalıdır. Türkiye hükümeti için geçerli olan şey, Alman hükümeti için de Belçika hükümeti için de geçerlidir...” Aynı konuda Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin yorumu şöyle: “Papa doğruları söylemiştir. Buna rağmen bir noktada kendisine karşı çıkmamız gerekiyor. Onun, ‘20. yüzyılda ilk yapılan Ermeni soykırımıdır' iddiası yanlıştır. Alman siyasetçilerin birçoğu bugün böyle bir şeyin olduğunu bilmek istemeseler de Almanya'nın sömürgesi durumundaki Güneybatı Afrika'da1904 ile 1908 yılları arasında Herero ve Nama'nın yok edilmesi neredeyse tüm bilim insanlarının görüşüne göre soykırım olarak nitelendirilmek zorundadır.

Cher’den Türkiye’ye 1915’le yüzleşme çağrısı

Grammy ödüllü şarkıcı Cher, Türkiye devletine 1915 Soykırımı’yla yüzleşme çağrısında bulundu.  ABD’nin Grammy ödüllü şarkıcısı Cher (Cherilyn Sarkisian) Türkiye devletine 1915’le yüzleşme çağrısında bulundu. Yüz yıl önce, 1915’te yaşananlardan ötürü Türkiye halkına öfke duymadığını ifade eden Cher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ben 100 yıl önce yaşananlar için Türkiye halkına öfke (veya suçlama) hissetmiyorum, fakat hükümet Soykırımı kabul etmeli” dedi.

Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi’ne Avrupa Kültürel Miras Ödülü

Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi, Avrupa’nın kültürel miras alanında en prestijli ödülü olan Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü’ne layık görüldü. Ödül verilme gerekçesi olarak kilisenin restorasyonunda yerel yönetim ve yöre halkının dayanışması gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Papa'ya soykırım tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "soykırım" iddialarıyla ilgili sözlerin Türkiye için yok hükmünde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Papa'nın 1915 olaylarıyla ilgili olarak kullandığı "soykırım" ifadesinin hiçbir tarihi, siyasi ve hukuki dayanağı olmadığını söyledi. Bu konuda herhangi bir mahkeme "soykırım" kararının bulunmadığını da anlatan Kalın, Papa'nın açıklamalarını ise tam bir talihsizlik olarak nitelendirdi.

Erdoğan, Ermeni soykırım tasarı için, 'AP kararı bir kulağımızdan girer, birinden çıkar' dedi

Erdoğan, "…Soykırım diye bir gölge, bir leke üzerimizde yok. Ermenistan başta olmak üzere parlamentosunun kapısını onlara açanlara sesleniyorum. Şu anda benim ülkemde vatandaş veya vatandaş olmayan olmak üzere bin 200 bin ermeni var. Acaba onların ülkesinde kaç tane Ermeni var?" diye sordu. … Biz bunları deport edebiliriz ama etmedik. Onları misafir ediyoruz  dedi…Ermeni Soykırımı'na dair bugün yeni bir yasa tasarısını görüşecek olan Avrupa Parlamentosu'na (AP) da çatan Erdoğan, "AP hangi kararı alırsa alsın bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar. Türkiye’nin böyle bir suçu kabul etmesi mümkün değil" dedi.

Azeri vekilden Papa'ya tepki "Artık Ermeni Papa'sıdır"

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, 1915 olaylarıyla ilgili sözleri nedeniyle Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis'e sert çıkarak, "Artık Roma Papa'sı değil, Ermeni Papa'sıdır" dedi. Aliyev, Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis'in artık "Ermeni Papa'sı" olduğunu söyledi. Artık bu tür açıklamalara hazır olmak gerektiğini İfade eden Aliyev, Roma Papa'sının tam olarak Ermeni kilisesine hizmet ettiğini söyledi. (Komik ötesi.Bundan milletvekili olursa nelerden neler olmaz. HYETERT)

Türkiye'den AP'ye jet yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine engel çıkarmakla tanınan Avrupa Parlamentosu, daha önce de denediği gibi, 1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya heveslenmiştir. Bu heves, Türk karşıtı Ermeni propagandasının klişelerini harfiyen tekrarlayan, 15 Nisan 2015 tarihli gülünç bir karar metniyle sonuçlanmıştır. Avrupa Parlamentosu kabul ettiği kararla, zamanında uluslararası hukukla bağdaşmaz şekilde ve yetki alanını aşarak yapmış olduğu hatayı tekrarlamıştır. Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz. AB vatandaşlarının 2014’teki seçimlere yüzde 42 oranındaki katılımı, bu Parlamento’nun AB siyasi kültüründeki yerini zaten göstermektedir. Her bakımdan eşine az rastlanır ‘tutarsızlıktaki’ bu metni, anılan kuruma, ileride hatırlamak istemeyeceği belgeler arasında yerini almak üzere aynen iade ediyoruz.

Avrupa Parlamentosu'ndan flaş soykırım kararı!

Avrupa Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' ilgili bir karar tasarısını kabul edildi. Tasarıyla Türkiye'ye 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma ve arşivlerini açma çağrısında bulunuluyor. Avrupa Parlamentosu bugün 'Ermeni Soykırımı' ilgili bir karar tasarısını görüşüleceği oturum, AP Dışişleri Komitesi BaşkanıElmar Brok'un konuşmasıyla açıldı. Brok, "Bir milyondan fazla Ermeni hayatını kaybetti. Onları unutmamalıyız. O insanların öldürüldüğünü unutmamalıyız. Bu bir soykırımdır" dedi.

AP'den skandal 'soykırım' açıklaması

İnsanlık tarihinde birçok hatalar olduğuna işaret eden Tajani, “Bizim bu tasarıyı oylama amacımız, insan haklarını savunmak, yani Türkiye, bu adımların kendisine karşı düşmanlık için olamayacağını hesaba katmalı. Biz günümüzdeki değil, 100 yıl önceki Türkiye’yi kınıyoruz, cezalandırıyoruz. Biz Türkiye düşmanı değiliz” diye konuştu… Türkiye’nin, bu konuyu tarihçilere bırakma tezini ise Tajani, “Tarihçilere kalsa Yahudi Soykırımı da olmazdı. Olağanüstü sayıda Ermeni’nin öldürüldüğü kabul görmüştür. İnkarın faydası yok, bence bugünün Türkiye’si, geçmişinde olanı kabul etmeli” diye değerlendirdi. Aynen Nazilerin yaptığından dolayı hiçbir Almanın sorumlu tutulamayacağı gibi, bugün hiçbir Türk’ün, tarihte olandan dolayı sorumlu tutulamayacağını vurgulayan Tajani, “Birileri Türklere zarar verse, Türk oldukları için kökünü kazısa, biz onlar için de aynı mücadeleyi verirdik” dedi.

Başbakan Başdanışmanı Mahçupyan: Bosna ve Afrika’da soykırım kabul edilirken Ermenilere yapılana soykırım dememek imkânsız

Mahçupyan, "Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilirken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız" dedi… Karar.com’a demeç veren Mahçupyan'ın Papa’nın "soykırım" açıklamasına ilişkin olarak, “Vatikan, üzerindeki 100 yıllık psikolojik ağırlığı atmıştır. Neden 100 yıl sonra bu kelimeyi kullandı demektense tersten bakıp bu kadar sene nasıl direndi demek lazım. Vatikan çoktan böyle bir şey söyleyebilirdi. Ama söylemedi” ifadesini kullandı. (Bakalım aslanlar buna nasıl bir kulp uyduracaklar? HYETERT)

Avrupa Parlamentosu'ndan 'soykırım' açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, AP'de yarın oylamaya sunulacak, ‘Ermeni Soykırımı’nı tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tanımasına ilişkin tasarı hakkında açıklamalarda bulundu. Tajani, “Biz şimdiki değil, 100 yıl önceki Türkiye 'yi cezalandırıyoruz. Türklere de aynı şey yapılmış olsa, onlara da zarar gelmiş olsa, onlar için de aynısını yapardık. Türkiye Ermeni soykırımını kabul etmekle önemini yitirmez” dedi.

Papa bu sözleri Türkiye için mi söyledi

Vatikan Radyosu’nda yer alan habere göre Papa burada yaptığı konuşmada İncil’den alıntılar yaparken, İsa Peygamber’e inançlarından dolayı esir alınan ve kötü muamele yapılan İsa’nın 12 havarisinden Yuhanna ve Simun’un (Petrus) “Gördüğümüz ve duyduklarımız karşısında sessiz kalamayız” sözlerini hatırlattı. “Bugün bile Kilise’nin mesajı, samimiyet yolunun mesajıdır, Hristiyan’ın cesaret yoludur ” diyen Papa, “Bu iki basit örnek (Yuhanna ve Simun) eğitimleri olmadan, cesurca davrandılar. Cesaret, ‘samimiyet’, ‘konuşma özgürlüğü’ ve ‘korkmadan bir şeyleri söylemek’ demektir. Bu, orijinalinde birçok anlamı olan bir kelimedir. Hristiyan’ın cesaret yolu, Kutsal Ruh’un bir lütfudur” ifadelerini kullandı.

1894-1896 Ermeni katliamları ve Osmanlı Bankası Baskını

Ayşe Hür
26 Ağustos 1896'da Osmanlı Bankası'na baskın yapan 4 ölü ve 5 yaralı dışındaki 17 kişi Marsilya'ya gönderildi.  Olaylara karıştıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kaynaklara göre 143 bazılarına göre 300 bazılarına göre 400 kişinin yargılaması Ekim ayının sonuna kadar sürmüş, Ermeni tarafından 90 kişi baskınla ilgili olarak çeşitli cezalara çarptırılmış, Müslüman tarafında ise İngiliz Sefareti görevlilerinin gözleri önünde iki Ermeni'yi öldüren bir grup asker beraat ettirilmişti

Brazil's Sao Paulo declares April 24 Genocide remembrance day

Legislative Assembly of Brazil's Sao Paulo state adopted Resolution 1266/2014 declaring April 24 the Armenian Genocide recognition and remembrance day, Foreign Ministry press service reports. The draft was introduced by the Assembly member Pedro Tobias.

Ermeni kilisesi, Mimar Sinan’ı Ermeni olarak internet sitesinde tanıtıyor

Osmanlı döneminde yetişmiş ve dünyaca tanınan Mimar Sinan, Kayseri’de bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı, kilise adına açılan internet sayfasında Mimar Sinan’ı Kayserili Ermeni olarak tanıttı. Vakıf, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas kasabasında dünyaya gelen Mimar Sinan’ı Ortodoks Hristiyan bir ailenin oğlu olduğunu ileri sürdü. (Ermeni’ye Ermeni demeyecek miyiz? Sağır sultan bile duydu Mimar Sinan’ın Ermeni devşirme olduğunu. HYETERT)

Nükleer protestosunda, Ermenistan bayrağı çiğnedi, çevrecileri kızdırdı

Mehmet Çınar/
Antalya`da, Mersin Akkuyu`da yapılması planlanan Nükleer Enerji Santrali`ne karşı çevreci grubun düzenlediği eylem sırasında gelen bir kişi Ermenistan bayrağını ayağıyla çiğneyerek, "Asıl protesto edilecek bir şey varsa bu" diye bağırdı. Çevrecilerin müdahale etmesiyle arbede çıktı. Gelen sivil polisler, bayrağı çiğneyen kişiyi uzaklaştırdı.

Latin Amerika Şarkıları

16 Nisan Perşembe Saat 22:00
İstanbul'da Living Room "Art Cafe & Social Club"


Adam Schiff: Papa Franciscus’un sözleri başkalarında da hakikati uyandırsın

ABD Kongre üyesi Adam Schiff, Papa Franciscus’a Vatikan’daki ayinde «Soykırım»  kelimesini kullandığı için teşekkür etti. Schiff mikroblogunda şunları kaydetti: «Ermeni Soykırımını 20. Asrın ilk Soykırımı olarak tanımanızdan ötürü teşekkür ederim. Sözleriniz başkalarında da hakikati uyandırsın».

AB’den 1915 Anması İçin Düşük Temsil

Güven Özalp
Avrupa Birliği, Ermenistan'ın beklentisinin aksine 1915 olaylarının 100. yılı nedeniyle düzenlenecek anma törenlerinde alt düzeyde temsil edilecek. Ermenistan törenlere Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in katılmasını umuyordu. Son dakika değişikliği olmaması halinde AB Komisyonu, Ermenistan'daki anma törenlerinde bu ülkedeki temsilcisi tarafından temsil edilecek.

Birleşmiş Milletler'den 1915 Ermeni olayları açıklaması

New York'ta BM Genel Merkezi'nde günlük basın toplantısında, Ermeni iddiaları ve Papa'nın açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Sözcüsü Stephane Dujarric,  Ermenilerin 24 Nisan'da 1915 yılındaki "trajik olayların" 100. yılını anacaklarını söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un, yüz yıl önceki olayların tanımlanmasına ilişkin duyarlılığın farkında olduğunu belirten Dujarric, "Genel Sekreter Ban Ki Moon, 1915 yılının "trajik olaylarının" anılması ile o dönemde yaşanan gerçeklerin ortaya çıkarılması için işbirliğinin sürdürülmesinin, benzer "katliam suçlarının" gelecekte de yaşanmaması için ortak kararlılığı güçlendirmesi gerektiğine inanmaktadır" diye konuştu.

Alman Parlamentosu'nda 24 Nisan'da Toplantı

Osmanlı sınırları içinde yaşayan Ermeniler’in tehciri ile başlayan olayların 100’üncü yılı olan 24 Nisan öncesinde, Alman siyasetinde ‘soykırım’ kavramı tartışma konusu oldu. 24 Nisan’da Alman Federal Meclisi, konuyla ilgili bir saatlik özel bir oturum düzenleme kararı aldı.

XIX. DERNEKLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI - III

XIX Dernekler arası bilgi ve kültür yarışması Bezciyan ve Pangaltı Derneklerinde yapılan 4. Ve 5. Etaplar ile devam etti. Yine birçok konu başlığında sorulan sorulara yarışmacılar cevap vermek için terlerken seyirciler de hoş vakit geçirdiler.

Acquire online the Armenia - Cyprus commemorative stamps

2015 marks the centenary of the Armenian Genocide, which many wish to obliterate from the memory of the living. Cyprus Post and Armenia Post are jointly issuing a common design stamp in remembrance of this tragedy.