Etiketler

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

Zlatica Hoke
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi’ne göre, savaş ve şiddet yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı, tüm dünyada rekor bir hızla artıyor. Daire’nin yayınladığı son rapora göre, 2014 yılında yaklaşık 60 milyon kişi, yaşadığı yerden kaçmak zorunda kaldı. Bu sayı, geçen yıla göre 8 milyon, on yıl öncesine göre 20 milyon fazla. Rapor, 2013-2014 yılları arasındaki mülteci artışının bugüne kadar bir yılda görülen en yüksek artış olduğunu ortaya koyuyor.

Ermeni ‘gaile’sinden Ermeni Soykırımı’na giden süreç-3

Ümit-Kurt/ umit105@gmail.com
19. yüzyılın son çeyreğinde siyasi, sosyal ve ekonomik kuvvetlerin iteklemesiyle ayyuka çıkan ulusal bilinçlenme/uyanış süreci Ermeni devrimci hareketi için de geçerlidir. Bir önceki yazımda Berlin Kongresi’nin 61. maddesine yer alan reformların uygulanmamasının yalnızca dış güçlerin müdahalesini değil iç siyasette de bu reformların kuvveden fiile geçirilmesi beklentisinde olan Ermenilerin tepkisiyle de karşılandığının altını çizmiştim. Bu tepkiler bir noktadan sonra örgütlü bir siyasi yapılanmayı da beraberinde getirmiştir.

Gerçek 70. İstanbul Ermeni Patrikhanesi 1461 yılında kuruldu.

Ermeni Soykırımı'nın yüzüncü yılı anısına 100 Yıl, 100 Gerçek


Bundan bir yüzyıl önce en güçlü, en etkili Ermeni din adamı kimdi diye sorsalardı, sorunun doğru cevabı (Ermeni kilisesinin babası “Aydınlatıcı” Aziz Gregory’nin – Surp Krikor Lusavoriç – kurduğu makamda oturuyor olmasına rağmen) Eçmiyadzin’deki Tüm Ermeniler Katolikosu olmazdı. Doğru cevap, tarihi Ermenistan anayurdunun büyük bölümünü de içine alan geniş bir coğrafyaya yayılmış bir imparatorluğun başkentinde yaşayan, İstanbul Ermeni Patriği’dir.

Surp Giragos örnek olsun

Surp Giragos, aldığı ödüllerle gurur kaynağı oldu ama, Sason’daki Komk Manastırı ve Bingöl Karlıova’daki Meryem Ana Kilisesi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Umalım ki Surp Giragos, ülkenin dört yanındaki Ermeni kültür mirasının yeniden hayat bulmasına örnek olsun. Diyarbakır’daki Surp Giragos Kilisesi’nin restorasyonu, AB Komisyonu tarafından verilen Europa Nostra Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 29 ülkeden 263 eser arasında seçilen 28 restorasyondan biri olarak büyük ödüle hak kazanana Surp Giragos Kilisesi restorasyonu, aynı yarışmada iki ödüle daha hak kazandı. Öte yandan, Anadolu’daki Ermeni kültürel mirası bakımsızlık ve tahripler sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Memleket Nasıl Kurtulur, Bölüm 178

Sevan Nişanyan
Fırat Bayram birkaç soru göndermiş. Cevapladım.
1.      Ülkemizde siyasal saflaşmalar üzerinde ekonomi değil kültür belirleyici oluyor. Bu İslam ülkelerine has bir durum mu, yoksa Batı’da da böyle mi?
Dünyanın her yerinde siyaset inançlar, kimlikler ve aidiyetler üzerinden yapılır. İnsanlar bir gruba ait olmakla değer kazandıklarına inanırlar; o grubu “temsil eden” kişilerden iktidarda olmasından kendilerine pay çıkarır ve mutlu olurlar. 19. yüzyıl ortalarından 1930’lara kadar olan dönemde, “işçi sınıfı” adı verilen bir ekonomik ve meslekî statünün bir aidiyet odağı olarak görülmesi bazı Batı ülkelerinde popüler olmuştu. Marksizm bu kısa vadeli siyasi-kültürel modanın bir ürünüdür. Bugün için bir geçerliliği kalmamıştır. Dünya modaları Türkiye’ye biraz geç geldiği için, Batı trendlerini takip eden entelektüel kesim 1930-1970’ler döneminde Marksizmi keşfetti. Şimdi yaşlandıklarından geçmişi terk etmeleri zor tabii. (İşte bu çok doğru. HYETERT)

"Kurtar bizi baba" diye bağırdılar!

Muhsin Kızılkaya / HT GAZETE - Yazı Dizisi / 3
İnönü ustaca bir manevrayla Türkiye'yi savaşa sokmadı ancak muhtemel bir Hitler zaferi karşısında da faşizme göz kırptı… 11 Kasım 1942'de Varlık Vergisi çıkarıldı. Ağır vergileri ödeyemeyen gayrimüslim zenginler Aşkale'ye sürüldü, orada cami inşaatında çalıştırıldı, malları Anadolu'dan gelmiş kapıcılara, hamallara peşkeş çekildi.. Başbakan Şükrü Saraçoğlu, varlık vergisi kanunundan bahsederken, her şeyin aslında acımasızca bir planın ürünü olduğunu itiraf ediyordu: "Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur. Bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak, Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz. Bu memleket tarafından gösterilen misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde, ona karşı bu nazik anda vazifelerini yapmaktan kaçınacak kimseler hakkında bu kanun, bütün şiddetiyle uygulanacaktır."

Toprak talebi ‘hayal’

Recep Demircan
Belçika Hükümeti 1915 olaylarına ilişkin sözde soykırım kararını tanıdıklarını açıkladı. Belçika’nın kararı tanımasının ardından sözde soykırımı tanıyan ülke sayısı 25’e yükseldi. Peki sözde soykırım kararlarının tanınması ne anlama geliyor? Ermenistan’ın alınan bu kararlar doğrultusunda Türkiye’den tazminat istemesi ve buna karşılık toprak talebinde bulunmasına yönelik tartışmalara değinen Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Ermenistan’ın tazminata karşılık Türkiye’den toprak alabilmesini ‘hayal’ olarak niteledi.

Mezopotamya'nın üvey evlatları: Ezidiler, Nasturiler, Süryaniler

Muhsin Kızılkaya Yazı Dizisi
Genç patriğe kurulan tuzak barışın sonu oldu. Daha toy bir delikanlı olan Patrik Mar Şemun’un kapısını bir gün gizli bir İngiliz heyeti çaldı. Koçanıs Köyü’nde yapılan gizli görüşmede ajanlar genç Patrik’i, çok yakın bir zamanda Türkler ve Kürtlerin, Ermeni ve Nasturileri katletmeye başlayacaklarına inandırdılar. Direnişe geçerlerse eğer Britanya’nın yardıma hazır olduğunu söylediler. Ancak daha önce “ağzı sütten yanmış” olan Patrik, yoğurdu üfleyerek yemeye karar verdi. Bütün kararları demokratik bir usulle alan Nasturilerin konuyu aşiretlerine götürüp tartışacaklarını anlattı Mar Şemun ajanlara. Konu meclise geldi ve ortak bir karar çıktı: Harp çıkarsa Ermeniler ile Nasturiler birlikte hareket edecek!

İki Profesör, Bir Görüş: Türk-Ermeni İlişkileri

Keisuke Wakizaka /  keisukewakizaka@haberhergun.com
14 Haziran 2015 tarihinde Star Gazetesi’ndeki “Ermenistan neden önemli?” makalesinde Mensur Akgün, Ermenistan’ın günümüzdeki durumunun özetiyle birlikte neden Türk-Ermeni ilişkilerinin Türkiye’de kurulacak her türlü hükümetin önemli gündem maddelerinden birini oluşturduğunu anlatmaktadır… Utah Üniversitesindeki Prof. Dr. Hakan Yavuz, Dr. Hasan Oktay’ın Facebook’u üzerinde Mensur Akgün’ün bu yazıyı sert bir şekilde eleştirmiştir.

Little Angels Saturday School Students Shine at the Year-End Ceremony

WD Newsletter.
As the number of students enrolled at St. Leon Armenian Cathedral's Little Angels Saturday School reaches 200, one this is definitely certain. The community values its culture and heritage. For centuries, the Armenian Church has been the center of the Armenian identity. In the Diaspora, the youth, in search of its roots, is learning the ancestral Armenian language. 

Fatherhood: Privilege, Duty, Blessing

Newsletter of the Eastern Diocese
This Sunday will be observed as Father’s Day across the United States: a chance to reflect, with gratitude, on the deeper meaning of fatherhood. While the surrounding popular culture may sometimes fail to treat fatherhood with due seriousness, the Armenian Church accords great reverence and respect to fathers.

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հունիսի 17-ին Հունահայոց Թեմի առաջնորդական տեղապահ Տ. Խորեն աբեղա Առաքելյանը, ընկերակցությամբ` Թեմական Խորհրդի փոխատենապետ` Մերուժան Հարթենյանի և Հ.Բ.Ը.Մ.֊ի Հունաստանի մասնաճյուղի ատենապետ` Տիգրան Աբասեանի հանդիպեցին Հունաստանի և համայն հունաց Արքեպիսկոպոս Նորին Սրբություն Տ.Տ. Հերոնիմոս Բ֊ի հետ։

Tuzla Kampı ve bazı gerçekler

Ohannes Conkar
Bir İslam partisi, yetim hakkı yemek istemiyorsa, parası verilip alınan Tuzla Kampını haksız bir uygulama ile üstelik mahkeme kararı ile ellerinden alanlara inat, Tuzla Kampını hiç bir sorun çıkartmadan iade etmelidir. Üstelik bu kararı verenler 1980 ihtilalini yapmış, mahkemelerden yargılanmadan, öldürdükleri, yaşlarını büyütüp idam ettirdikleri, işkenceden geçen, işkencede altında ölen ve öldürdüklerinin yerlerini bile bilmeyeni sözüm ona faili meçhul diye, kemikleri dahi bulunamayan zavallı insanları, solcu, sosyalist, komünist, Kürt diye ölüme mahkum edilmiş, öldürülmüştür.

'Kamp Armen için verilen vaatleri soruyoruz'

Aralarında Hrant Dink'in de bulunduğu binlerce yetim ve çocuğun yetişmesine olanak sağlayan Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen'in yıkımını engellemek için başlatılan direniş 45'inci gününü doldururken, kampın tapusunun Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'na devredileceğine dair sürecin şeffalaşması konusunda çağrı yapılıyor.

Türkiye'deki seçimler ve Ermenistan

ALIN OZINIAN
 “Türk, Türk kalır” cümlesi Ermenistan halkı tarafından çok kullanılır. Türklerin, Ermenilere yaklaşımının kolay kolay değişmeyeceği, ufak tefek olumlu gibi görünen siyasi adımlara kanmamak gerektiği, bundan Ermenilerin hep zarar göreceği anlatılmak istenir. Son 20 yıldaki gelişmeler, STK çalışmaları, alternatif medya kanalları yardımı ve tarihe açık yüreklilikle bakma cesareti gösteren Türklerin sesinin Ermenistan'da duyulması ile bu algı bir nebze kırılmış olsa da, Türkiye'ye ve hükümetlere olan güvensizlik ve hayal kırıklıklarının olması pek de şaşırtıcı değil.

Belçika Başbakanı Michel'den Ermeni olayları açıklaması

Belçika Federal Başbakanı Charles Michel, Anadolu'da 1915 ve 1917 arasında yaşanan olayların 'soykırım' olarak tanınması gerektiğini söyledi. Yeni Flaman İttifakı (NV-A) Partisi Milletvekili Peter de Roover, Belçika Federal Meclisi Genel Kurulu'nda başbakandan ‘Ermeni meselesi hakkında açıklık getirilmesini' istemesi üzerine, Başbakan Michel olayları ‘soykırım’ olarak kabul ettiklerini belirtti.

Ermeni ‘gaile’sinden Ermeni Soykırımı’na giden süreç-2

Ümit-Kurt / umit105@gmail.com
Bir tarafta Batılı büyük güçlerin yoğun baskısı karşısında reform paketini uygulamak zorunda kalması; diğer taraftan ise Batılı güçlerin/devletlerin İmparatorluğun nasıl paylaşılacağı üzerinde bir konsensüse varamayıp kendi içinde ayrışmalara gitmesi Osmanlı devletinin ömrünü uzatan belirleyici faktörlerden biri olmuştur.

'Çığır açacak'

Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek ve Norman M. Naimark’ın hazırladığı Soykırım Meselesi - Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler, tarih çalışmalarında yeni yaklaşımları temsil ediyor ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine odaklanıyor. Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek ve Norman M. Naimark’ın hazırladığı Soykırım Meselesi —Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Ermeniler ve Türkler kitabında yer alan makaleler, Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus politikalarının ve toplumun farklı kesimlerini teşhis etme becerisinin, olayların gelişimindeki bağlamın, ihtimallerin ve zamanlamanın önemine vurgu yaparken, farklı milletlerden muhacirlerin oluşturduğu motivasyona dair de farklı fikirler sunuyor.

Cumhurbaşkanı, Panarmenyan Oyunlarını mercek altına aldı

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan başkanlığında bugün 17 Hazian’da Panarmenyan 6.Yaz Oyunları Organizasyon Komitesi katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.Toplantıda 2 Ağustos’ta başlayacak Yaz Oyunlarının organizasyon çalışmaları ve oyunların açılışına kadar gerçekleştirilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Ermenistan Hükümeti, Kirk Kerkoryan’ı saygıyla andı

Ermenistan Hükümeti, işadamı ve hayırsever, Ermeni milletine hizmetleri vesilesiyle Kirk Kerkoryan’ı bir dakikalık saygı duruşuyla saygıyla andı. Başbakan Hovik Abrahamyan, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: ʺKirk Kerkorian bağımsızlığın ilk günlerinden itibaren ülkenin pekişmesi işinde büyük katkılarda bulundu. Zor günlerde ihtiyaç sahiplerine sunduğu hizmetler ölçülemez. Ülkemiz iktidarları ona her zaman saygı göstermiş, şükranını ifade etmiştir, halk katında ise her zaman layık olduğu saygıyı görmüştür dedi.

Hınçak Partisi, İstanbul Valiliğinden şehitlerin naaşını istedi

Sosyal Demokrat Hınçak Partisi MK’sı Hınça 20 asılmışların 100. yıldönümü vesilesiyle İstanbul Valiliğine şu talep mektubu iletti… Bizler Sosyal Demokrat Hınçak Partisi Merkez İdare Kurulu olarak, yönetici yoldaşlarıumızın naaşlarını alma ve Türkiye dışına nakletme arzusundayız. Öyle ki bu işin yasal yolları konusunda bizi bilgilendirmenizi talep ediyoruz».

ABD’de Kilise Saldırısı: 9 Ölü

Amerika’nın Güney Carolina eyaletinde, ülkenin tarihi kiliselerinden birine düzenlenen silahlı saldırıda 6’sı kadın 9 kişi öldü. Kiliseye ateş açan saldırganın 20’li yaşlarda beyaz Amerikalı olduğu bildiriliyor. Siyah Amerikalıların gittiği kiliseye akşam saatlerinde ateş açan saldırganın 20’li yaşlarda beyaz Amerikalı olduğu bildiriliyor. Saldırı sonrası kayıplara karışan zanlı her yerde aranıyor.

Sydney Benefit Concert for Syrian-Armenians announced

SYDNEY: Sydney Armenians will be given the opportunity to contribute to the Syrian-Armenian Appeal (read more on this by clicking here) at a Benefit Concert being held at the Galstaun College Nalbandian Hall on Sunday, 28th June 2015.

Climbing The Mountain

Monday,22nd of June Brussels

Քըրք Քըրքորյան. Րաֆֆիի հարգանքի տուրքը / Kirk Kerkorian: Raffi's Tribute

Նա Արեւմտյան Հայաստանի զավակն էր: Բայց այլ հողի անապատներում էր, աշխարհի մյուս ծայրում, որտեղ էլ կառուցեց իր կայսրությունը: Նա տիրացավ խաղատների, ֆիլմերի ստուդիաների, ավիաուղիների: Սակայն, ինչն ավելի կարեւոր էր ու մնայուն, նա գերեց մեր սրտերը եւ ոգեկոչեց մեր խիղճը: Նրա համար ոչինչ անհասանելի չէր: Ամերիկյան անապատն իրեն էր պատկանում:

Bir İstanbul ki Taşı Toprağı Felç Olmuş!... Şayet Oyumu Kullansaydım!...

Levon Panos Dabagyan
Evet! Şayet oyumu kullansaydım, hiç şüphesiz sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan lehinde kullanacaktım. Niçin mi?... Gayet basit; Belediye Başkanlığı döneminde, Eyüp’deki iki Kilise ve vakıflarımızı, korumuş, elimizden alınmasını önlemişti. Dahası, Başbakanlık döneminde de umum vakıflarımızı korumuş ve hâlâ korumaktadırlar. Oyumu niçin kullanmadığıma gelince; “Başkanlık sistemine” ilgi duymadığım ve kendilerinin de ısrarla “Başkanlık sistemini” öne sürmeleri karşısında pasif kalmayı tercih ettim.

AB Kültürel Miras Kaldıraç Töreninde Çap Prestijli Kaldıraç

Diyarbakır ’da kurulu Surp Giragos Ermeni Kilisesi’yle izafi tasarı, Norveç ’delik Oslo kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Kültürel Miras ve Europa Nostra 2015 mükâfat töreninde en prestijli ödüle layık görüldü. Norveç ’oyuk Oslo kentinde düzenlenen AB Kültürel Miras Ödülü Töreni, Europa Nostra Başkanı Placido Domingo adına Hükümdar Anapara Denis hem Kergoylay ve Avrupa Komisyonu ’nun Idman, Bakteri Kültürü, Çok Dillilik ve Gençlikten Sorumluluk Sahibi Üyesi Tibor Navracsics ’kovuk ortak toplu konut sahipliğinde yapıldı. HRH Crown Prince Haakon of Norway törene gurur konuğu olarak katıldı. Törene Oslo Belediye Başkanı Fabian Stang ile Norveç Atmosfer ve Çevre Bakanı Tine Sundtoft da katıldı.

CHP'nin Ermeni Asıllı Milletvekili: Diaspora Düşman Gibi Gösteriliyor

CHP'nin Ermeni asıllı milletvekili Selina Doğan, "Bugüne kadar sergilediğimiz reaksiyonel tavırdan vazgeçip daha uzlaşmacı, Türkiye'deki Ermeni toplumu ve dünyanın dört bir yanına dağılmış 7-8 milyon kalmış Ermenileri, Ermenistan'daki nüfusu da nazara alarak yeni bir pozitif dil oluşturulması gerektiğini, bunu tartışabileceğimiz daha demokratik, pozitif bir ortamın sağlanması gerektiğini düşünüyorum. 'Diaspora' diye tanınan o insanlar düşman gibi gösteriliyor, o insanlar Anadolu'dan kopmuş, Anadolu'yu özlemle anan insanlar. Düşmanlaştırmadan, onların da taleplerini duygularını hesaba katarak daha barışçıl yöntemlerle bu konuya yaklaşılması gerek." Selina Doğan'ın rozetini babası Yervand Özuzun taktı. (Ermeni asıllı değil, ERMENİ)

Madem ki Ermeni’sin, kimliğini gizlemelisin!…

Yeşimçam’da kendisi gibi onlarca Ermeni asıllı artist vardı.. Kenan Pars(Kirkor Cezveciyan), Danyel Topayan (Danyel Bayrıyan), Vahi Öz (Vahe Özinyan), Sami Hazinses (Samuel Agop Uluçyan) ve daha niceleri… Ayhan Işık en çok Nubar Terziyan’ı sevmişti..

Kirk Kerkorian hayata veda etti

Amerikalı Ermeni işadamı, hayırsever, Ermenistan ulusal kahramanı Kirk Kerkorian Pazartesi 15 Haziran akşamı 98 yaşında hayata veda etti. «USA Today»in MGM Resort International referanslı haberine göre Las Vegas’ın devi, kumarhaneler kentinin gelişiminde  büyük rol oynadı, Ermenistan’a büyük finansal katkıda bulundu. MGM Resort International İcra Direktörü Jim Murray açıklamasında ″Büyük adamdı, harika bir işadamı, yenilikçi, zamanımızın en itibarlı ve etkili finansçılarından biriydi″ dedi.

AİHM, Azeri göçmenler davasında Ermenistan’ı mahkum etti

AİHM, Azeri göçmenlerin evlerine dönmelerini engelleyen Ermenistan’ı mahkum etti.
Mahkeme kararında Ermenistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin mal ve mülkiyetin korunması ile ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. (Mahkum edilen Ermenistan mı, Azerbaycan mı, yoksa ikisi de mi? anlayamadık. HYETERT)

AİHM'den önemli Yukarı Karabağ kararı

AİHM Büyük Dairesi, Dağlık Karabağ savaşı sırasında evini terk eden bir Ermeni’nin yaptığı başvuruda Azerbaycan'ı haksız buldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Dairesi, Yukarı  Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan'daki evini terk etmek zorunda kalan bir  Ermeninin açtığı davada, Azerbaycan'ın "insan hakları ihlalinde bulunduğuna"  hükmetti. (Mahkum edilen Ermenistan mı, Azerbaycan mı, yoksa ikisi de mi? anlayamadık. HYETERT)

Öldüğümüzü kanıtlamak için mücadele ediyoruz

Defne Gürsoy - Cannes/Paris
Robert Guédiguian’ın “Deli Hikayesi-Une Histoire de Fou” Cannes Film Festivali’nde gösterildi. ASALA örgütünün iç çekişmeleri ve dağılma sürecini anlatan Guédiguian ile BirGün için söyleştik.
Fransız yönetmen Robert Guédigian’ın “Une histoire de fou-Deli Hikayesi”ni, 68. Cannes Film Festivalinde yarışma dışı özel gösterimde izledik. Guédiguian’ın Fransız (ve dünya) sinemasında özel bir yeri var. Filmin konusu ne olursa olsun, devrimci duruşunu her zaman öne çıkartır. Annesi Alman, babası ise Karslı “kılıç artığı” bir aileden gelen Guédiguian, Ermeni köklerinin öne çıktığı filmler yapmaya göreli olarak geç başladı. 2006 yılında yaptığı “Voyage en Arménie-Ermenistan’a Yolculuk”un ardından, “Deli Hikayesi” Ermeni Soykırımının 100. yılında izleyicilerle buluşacak.

Serj Sarkisyan: Kirk Kerkorian yaşarken efsaneye dönüşmüştü

Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bugün 17 Haziran’da Kirk Kerkorian’ın ölümü vesilesiyle taziye telgrafı çekti. Telgrafta şunlar ifade edilmekte. «Büyük Ermeni hayırsever, Ermenistan ulusal kahramanı Kirk Kerkorian’ın ölüm haberiyle derin bir acı yaşadım. Bu acıyı Ermenistan, Karabağ ve Diaspora’da herkesin paylaştığına eminim. Müteşebbis ve işadamı olarak, daha yaşadığı zaman efsaneye dönüşmüş ve uluslararası itibara şayan olmuş, kurtulan Ermeni’nin çalışkan, bilge, iyi ve mütevazi insan örneğine dönüşmüştü.

An Evening with Sarkis Hatspanian

Հանդիպում ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՑՊԱՆԵԱՆի հետ – An Evening with SARKIS HATSBANYAN.


When: June 19, 2015 @ 8:00 PM
Where:OIA Center 19726 Sherman Way Winnetka,CA 91306 USA 
Categories:Cultural Committee News

USC Institute of Armenian Studies

ALL HAMMER PROGRAMS ARE FREE
Location: Billy Wilder Theater

Billionaire financier Kirk Kerkorian dead: MGM Resorts

Legendary tycoon Kirk Kerkorian, pictured in 2003, who built iconic Las Vegas resorts and was a major investor in automakers and film studios, died at age 98 .
New York (AFP) - Legendary tycoon Kirk Kerkorian, who built iconic Las Vegas resorts and was a major investor in automakers and film studios, died late Monday, MGM Resorts International spokesman Clark Dumont said.

Ermeni ‘gaile’sinden Ermeni Soykırımı’na giden süreç-1

Ümit-Kurt / umit105@gmail.com
Bu yazıyla birlikte Ermenilerin topyekun imhasıyla ve bu topraklardaki köklerinin kurutulmasıyla sonuçlanan ‘Ermeni meselesi’ni geç dönem 19. yüzyıl ve erken dönem 20. yüzyıl Osmanlı tarihi bağlamında ele almaya ve analiz etmeye çalışacağım.

Yayınlama özgürlüğü için

Ragıp Zarakolu / 1@1.com
1995 yılından beri yılda bir kez Yayınlama Özgürlüğü Raporu hazırlıyor ve kamuoyuna açıklıyoruz. Ve TYB olarak, her yıl bir yazar bir yayıncı ve kitapçıya Düşünce Özgürlüğü Ödülü veriyoruz TYB olarak. Yayıncılık sadece bir ‘business’tan ibaret olamaz. Üyesi olduğumuz IPA’nin ilkesini benimsiyoruz. Yani yayıncılık bir business olmak yanında, etik bir misyona da sahiptir. Bu da yayımlama özgürlüğüne sahip çıkarak aynı zamanda tüm yurttaşların ifade, yazma ve okuma özgürlüklerini gerçekleşmesine olanak sağlamak ve sansüre asla başvurmamak biz yayıncılar için etik bir görev. Yani yayımlama özgürlüğünün stratejik bir önemi var, düşünce, yazma ve okuma özgürlüğünün hayata geçmesi bakımından.

Soykırımı İnkar, Kurbanlara Hakarettir"

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) Başsavcısı Serge Brammertz, Srebrenitsa'daki soykırım gerçeğini inkar etmenin son derece "endişe verici" olduğunu belirterek, "Soykırımı inkar etmek, kurbanlara ve kurban yakınlarına hakarettir" dedi.

Türkiye Moskova Büyükelçiliği’ni Kurşunlayan Ermeni Serbest Bırakıldı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ni 18 Ağustos'ta kurşunladığı gerekçesiyle nisan ayında 2 yıl hapis cezası verilen Ermeni asıllı Artur Mirzoyan genel afla serbest bırakıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 70'inci yılında Rusya'da ilan edilen genel aftan yaklaşık 80 bin kişi yararlandı.

Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Ermeni gençler üzerine saldırdı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu Ermeni gençler üzerine saldırdı. Asbarez’in verdiği bilgiye göre Taşnaksutyun Yeni Nesil kuruluşu üyeleri Türk Konsolosluğu yakınında protesto gösterisi gerçekleştirirken, Başkonsolos ve Başkonsolosluk çalışanları aktivistler üzerin saldırdı.

Bakan yardımcısı: İran-Ermenistan Demiryolu hazırlıkları devam ediyor

Ekonomik Entegrasyon ve Reform bakan yardımcısı Suren Karayan, inşa kararının Ermenistan tarafından verileceğini belirtti. Demiryolu hattı gelir potansiyelinin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) diğer üyesi ülkelere İran’la işbirliği çabasında katkıda bulunabileceğini ifade eden Karayan  ″Genel olarak AEB’li partnerlerimiz benzeri planlardan hareket etmeye hazırlar. Bütün bunlar geleceğin demiryoluna daha fazla hayatiyet kazandırabilir″ dedi.

Gümrü’e Rus askerin cinayet zanlısı 21 yaşındaki Ivan Boskhumjiyev

Rus medyasının verdiği bilgiye göre; Gümrü 102 Nolu Rus Askeri Üssü yakınındaki «Ermenistan Ana» anıtı alanında Ivan Novikov cinayetinin şüphelisi 21 yaşındaki Ivan Boskhumjiyev. «Odnoklasnik» sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından edindiğimiz bilgiye göre; Ivan Boskhumjiyev 21 yaşında ve RF’nin Astrahan bölgesinden. 

Ermenistan'sa Bir Rus Askeri Öldürüldü

Ermenistan’da Rus askeri üssünde görev yapan bir asker bıçaklanarak öldürüldü, bir asker de yaralandı. Olayla ilgili bir Rus asker gözaltına alındı.Rus haber ajansları, İvan Novikov adlı Rus askerin (20) Ermenistan’ın Gümrü kentinde Mat Armenia (Ana Ermenistan) anıtının yanında öldürüldüğünü bildirdi. Olay yerine gelen Ermeni güvenlik güçleri cesette çok sayıda bıçak darbesi tespit etti. Askerin Gümrü’de 102 nolu Rus askeri üssünde görev yaptığı kaydedildi. Olayla ilgili aynı üste görev yapan bir sözleşmeli askerin gözaltına alındığı ifade edildi.

24 Nisan için yazılmış bir yazı. Geç oldu ama olsun.

Sevan Nışanyan
1. Etnik temizlik düşüncesinin ve bunu savunan bir zümrenin 1880 veya 90’lardan itibaren devlet teşkilatı içinde etkin olduğu anlaşılıyor. 1895 katliamları şüphesiz Abdülhamit’in kişisel kaprisine indirgenemez. 1909 Adana katliamının da merkezden örgütlenip kışkırtıldığı, vali ve emniyet teşkilatı aracılığıyla kontrol edildiği açıktır. İttihat-Terakki’nin “Genç Türk” kadrolarında etnik temizlik fikri 1909’dan itibaren taraftar bulur; 1913’e doğru egemen olur. 1914’te savaşa girme kararında, fırsattan istifade bu büyük “ulusal projeyi” hayata geçirme düşüncesi rol oynamış görünüyor.

Paramaz

Ohannes Conkar
Osmanlı’da ilk ‘Sosyalizmi’ kimin getirmeğe ve yerleştirmeye çalıştığı ilk defa Ermeniler sayesinde olduğunu biliyor muydunuz?  Ve bunu da kendi hayatlarını feda ederek yapmaya çalışmışlardır. Bizler ilk defa sosyalizm fikrini Mustafa Suphi ile başladığını bilirdik. Bizlere gerçeği gösteren ise, hem kitabı ile, hemde yaptığı Paramaz konferansı sayesinde öğrendiğimiz Kadir AKIN’a teşekkür borcumuz var. İdam sephasında ‘yaşasın sosyalizim’ sloganını atmışlar. ‘Siz sadece bizim vücudumuzu yok edebilirsiniz, fakat inandığımız fikirleri asla’. ‘Yarın Ermenilik özgür ve sosyalist Ermenistan’ı selamlayacaktır.’ Paramaz ve 19 arkadaşı, Talat paşa’ya suikast yapmak iddiasıyla yargılanıp, idam edildiler.

ՀՈԳԵՒՈՐ ՍՆԱՆԿՈՒԹՒԻՆ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի համացանցին վրայ տեղակայուած լուրին համաձայն, «Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինութեամբ կարգալոյծ է հռչակվել S. Կարապետ Վարդապետ Հարությունյանը (Ֆրանսայի հայոց թեմ): Տնօրինութեան համար հիմք է ծառայել Հայր Կարապետի ներկայացրած դիմումը: Այսուհետեւ կարգալոյծ եկեղեցականը դասվում է աշխարհականների շարքը՝ Վարդան Հարությունյան ավազանի անունով»:  Այս լուրը կարդալէ ետք, ազնիւ սրտցաւ բարեկամ մը հարց տուաւ ինծի թէ կրնա՞յ ըլլալ նման հակաքրիստոնէական կանոնական խախտում մը:  Առ ի զարմանք ինծի, կարգ մը գործող եւ հանգստեան կոչուած եկեղեցականներ ալ նոյն հարցումը ուղղեցին. ի՞նչպէս կրնայ ըլլալ...

1915’i bir de ondan dinleyin…’Annem ölene kadar korkudan ismini söyleyemedi’

Remzi Budancir
Elazığ’ın Kovancılar İlçesine bağlı olan Sarahbahçe, eski ismi ile Çınaz köyü 1915 yılına kadar Ermeni nüfusunun yoğun olduğu bölgelerden biriydi. 1915 olayları patlak verdikten sonra Ermeni nüfusu eritildi, bu bölge büyük trajedilere sahne oldu.  Şu anda Karakoçan bölgesinde neneleri ermeni olan yüzlerce aile yaşıyor. Bu durumu yöre halkı, “Ermeni tehciri yaşandığından çocuk ve kadınlar geride kaldı. Bazı kadınlar burada evlenerek gizlendi, isimleri değiştirildi. Kadınlar yaşlandıktan sonra trajedilerini ancak torunlarına anlatabildi” diye anlattı.

«Արմեն» ճամբար, դիմադրության 41-րդ օր. Ստամբուլի հայկական ճամբարի պատմությունն ու ներկա վիճակը

Նրբանցքը, ուր «Հինգ քար» կխաղայինք, մեր զաւավկներուն առաջին քայլերը, այդ պարտէզին մէջ իրենց վազվզուքը, պատերը, որ միասին կը ներկէինք, մեր խոհանոցը, աւելցուքները արժեւորելու համար մեր հնարած ապուրը զոր 99 կը կոչէինք, եւ դեռ ինչ-ինչ յուշերով լի ժապավենը անգութորեն կտրեցին: Թող չտուին, որ մեր թոռներն ալ վազվզեն հոն եւ հրճուինք միասին, թող չտուին որ մէկ բարձի վրայ ալեոր դառնայինք, թող չտուին:

Ermeni-Müslüman sorunlarının başat sebebi siyasi

Adil Hafıza İnisiyatifi, 1915 Büyük Felaketi‘nin 100. yılı yaşanırken İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Yıldırım ile İslam'ın gayrimüslimlere bakışını ve Ermeni-Müslüman ilişkilerinin dününü, bugününü ve geleceğini konuştu. İslam'ın gayrimüslimlere bakışını anlayabilmek için, Müslümanların uygulamalarıyla, İslam'ın öğretilerini özdeşleştirmemek gerektiğini vurgulayan Yıldırım, tarihsel süreç içerisinde Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki ilişkinin siyasal birliktelik üzerinden şekillendiğini ifade ediyor. Hiçbir kimliğin insan için bir imtiyaz sebebi veya mağduriyet aracı olamayacağını söyleyen Yıldırım, tarihle yüzleşip geçmişimizden düşmanlıklar üretmeyi hakkıyla unutarak ortak bir dil inşa etmenin önemine vurgu yapıyor. İşte röportajdan bir bölüm…

Karlıova'da defineciler tarihi Ermeni kilisesini tahrip etti

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ne 3 kilometre mesafede bulunan Toklular Köyü'ndeki tarihi Ermeni kilisesine, define avcıları tarafından zarar verildi. Köy Muhtarı Fesih Kışlakçı, kilisenin onarılarak koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Karlıova İlçesi'ne 3 kilometre mesafede bulunan 270 haneli, bin 440 nüfuslu Toklular Köyü'ndeki tarihi Ermeni Kilisesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. Tarihte Ermeni yerleşkesi olduğunu, eski isminin de Togulkıran olduğunu belirten Toklular Köyü Muhtarı Fesih Kışlakçı, "Köyümüzde birçok tarihi kalıntıya rastlamak mümkün. Bulunan tüm eserler bilinçsizce zarar veriliyor maalesef. Köyümüz her dönemde defineciler tarafından defalarca tahrip edildi.

Marsilya’da Ermeni Soykırımı 100.Yıldönümü Haçkarının açılışı gerçekleştirildi

13 Haziran’da Marsilya ve 4. Bölge yönetimler ve Ermeni toplumunun ortak katkıları yanısıra Ermenistan Marsilya  Başkonsolosluğu desteğinde «Sidi-Brahim Parkı»nda Ermen Soykırımı kurbanlarına haçkar açılışı gerçekleştirildi. Haçkar Ermeni Apostolik Kilisesi ruhanisi tarafından mesh edildi.

Şiddet ile hesaplaşma!

Taner Akçam
Türkiye insanının şiddet ile ciddi bir imtihanı var. Bu imtihanı verebilecek mi bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Eğer bu toplum, yaygın şiddet anlayışı ile ve onun geçmişte yaşanmış tarzları ile açık olarak yüzleşmez ise, bu topraklara ne demokrasi gelir ne de hukuk devleti inşa edilir. Şiddetle yüzleşme birçok sorunun anahtarı gibi duruyor! Şu andaki egemen kültür, “benim şiddetim güzeldir” cümlesi ile özetlenebilir.

Ermenistan neden önemli?

Mensur Akgün / mensurakgun@gmail.com
Türkiye’nin Ermenistan sorunu çaba harcamaya değecek kadar önemlidir. Yeni hükümet ülkesi ve bölgesi için yeni inisiyatifler geliştirmek isterse, Ermenistan böylesi bir inisiyatifin giriş kapısı olabilir… 2015 Türkiye’sini yönetmeye talip olacak yeni iktidar bloğu eskisinden çok farklı siyasi tercihlerle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Ermenistan sorununu Azerbaycan’ı yanına alarak, Rusya’ya güven vererek, İran’da Körfez’den sonra Kafkaslarda da Türkiye tarafından çevrelendiği endişesine yol açmamaya çalışarak çözebilir. Hiç kimseyle kötü olmadan, kimsenin çıkarlarını sarsmadan Kafkaslardaki dengeleri değiştirebilir. AB ve ABD ile olan ilişkilerinde sıçrama gerçekleştirebilir...

'Getto istemiyoruz, bizi dikenli teller mi koruyacak?

Serdar Korucu / Radikal
Kadıköy’deki Aya Triada Kilisesi’nin 9 Haziran akşamı saldırıya uğraması bir kez daha tedirginlik yarattı. Kilisenin kapısı tiner dökülerek yakılırken, çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan, görgü tanıklarına göre yalnız değildi. Ancak saldırı hala aydınlatılamadı. Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı Başkanı Prof. Yorgo İstefanopulos bu tip saldırıların Rum toplumuna kötü günleri hatırlattığını ifade ediyor. Her şeye rağmen kilisedeki güvenlik önlemleriyse artırmamakta kararlı: “Gettoda yaşamayı istemiyoruz. Bizi yüksek duvarlar, dikenli teller mi koruyacak? Halbuki biz eşit vatandaşız. Böyle hissettirilmese de…”

Der Zor Cehenneminden TKP Teşkilat Bürosu´na: Salih Zeki (Zor)

Selçuk Uzun
Der Zor´un Ermeniler için ne anlama geldiği konusuna değinmeyeceğim. Sadece iki Ermeni ağıtından alıntı yapacağım: “Der Zor dedikleri büyük kasaba / Kesilen Ermeni gelmez hesaba / Osmanlı efratı dönmüş kasapa.” Diğer ağıtta şöyle: “Der Zor çölünde şaşırdım kaldım / Yitirdim anamı, yitirdim babamı / Oy anam, oy anam, halimiz yaman! / Der Zor çölünde kaldığım zaman.“ Der Zor, kesilen Ermeni´nin hesabının bilinmediği, tüm Osmanlı´nın „kasap“ olduğu ve Der Zor, orada kalanın halinin yaman olduğu bir yer. Eğer Der Zor´da 1916 yılında olup bitenleri bilirseniz, bu ağıtların çok “hafif” kaldığını anlarsınız.

Kapadokya'da Ayin Yöneten Barholemeos Kardeşlik Mesajı Verdi

Kapadokya'da yönettiği ayinde konuşan Fener Rum Patriği "Müslüman kardeşlerimizle İstanbul'da Ramazan Bayramını kutlayacağız" dedi. Kapadokya'da Ayin Yöneten Barholemeos Kardeşlik Mesajı Verdi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç, kültür, doğa ve manzara turizmi merkezlerinden Kapadokya'da pazar ayinini yönettikten kiliseden faytona binerek Nevşehir'in Kaymaklı beldesini gezdi. Yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

‘Portakalın Uykusu’ direnişi anlatıyor

Ceren Karlıdağ
Eylem Şen’in ‘Portakalın Uykusu’ belgeseli Musadağ bölgesindeki Ermeni halkının direnişe şahitlik etmiş Vakıflı Köyü’nün öyküsünü anlatıyor. Bu direnişi yaşamış Hasmik Martinyan ile Erivan’da buluşan Şen, Hasmik’in anlatımı üzerinden Vakıflı’daki tarihsel direnişi gün yüzüne çıkartıyor.

Kaymakamdan Rum Ve Ermenilere Çağrı

Şebinkarahisar’da düzenlenen tamzara defilesinde konuşan Kaymakam Erdinç, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen Tamzara defilesi ile unutulmaya yüz tutmuş bu eski ve geleneksel el sanatlarımızdan bir olan tamzara dokumasını tekrardan gün yüzüne çıkarıyor ve siz moda ve tekstil sektörünün seçkin davetlilerinin beğenisine sunuyoruz. Ayrıca bu defile ile müthiş bir tarih ve doğal güzelliklere sahip ilçemiz Şebinkarahisar’la da sizleri tanıştırmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. "Şebinkarahisar’dan Rum ve Ermeni Şebinkarahisarlılara en samimi duygularımla bir çağrıda bulunuyorum" diyen Erdinç, "Saygıdeğer konuklarımız tanıtım filmimizde belki fark ettiniz belki de fark etmediniz, saniyeler içerisinde geçen filmin başında Rumların kutsalı Meryem Ana manastırında bir Türk kadını, Ermeni bir el sanatı olan tamzara bezi dokuyor.

İTÜ'de 'Hrant'la, Sevag'la, soykırımla yüzleş' pankartına soruşturma

Üniversite yönetimi 40 öğrenci hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Ermeni Soykırımı’nda yaşamını yitirenleri anan ve Ağrı’da yaşanan provokasyonu protesto eden öğrencilerin, açtığı “Hrant’la, Sevag’la, soykırımla yüzleş!” ve “Barışa karşı sıkılan kurşunlarını hesabını soracağız” pankartlarını yasa dışı ilan eden üniversite yönetimi 40 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

«Ermeni Fotoğrafçıların Gözüyle: Ünlüler» sergisi başladı

«Erivan Yazı-2015» etkinlikleri çerçevesinde  bugün 13 Haziran’da  «HayArt» Kültür Merkezinde «Ermeni Fotoğrafçıların Gözüyle: Ünlüler» başlıklı serginin açılışı gerçekleştirildi.  Sergide aralarında Abdullah kardeşler, Antuan Sevruk, Yousuf Karsh, Arto Kavuk, Ara Güler, Hovhannes Kürkçüyan, Gegham Vahan Koçar, sergilenen eserleri Erivan Belediyesi Tarih Müzesine armağan etti. Tarverdyants, Andranik Koçar olmak üzere 19. yy. sonu 20. yy.’ın 20 civarı rmni fotoğrafçısının eserleri yer almakta.

«HJ»: Ermenistan’ın bir sonraki cumhurbaşkanı kim olacak?

Kaynağımızın verdiği bilgiye göre; Serj Sarkisyan farklı sebeplerle Ohanyan konusunda pişman oldu ve bir sonraki cumhurbaşkanı adayı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Gagik Harutyunyan’ın adaylığı gözlemlenmekte. Eğer iktidar Anayasa değişiklikleriyle başarıyla başa çıkar ve parlamenter yönetim sistemine geçiş yaparsa, sembolik yetkilere sahip cumhurbaşkanını parlamento seçecek.

Ermeni Soykırımını Anlatan Kitap Satan Kitapçıdan Kitap Alınır mı?

Abdullah Basmacı
Bir çift (muhtemelen karı-koca) kitap bakıyorlardı. Kadın beğendiği birkaç kitabı eline almıştı. Erkek ise eline aldığı kitabın arka kapak yazısını okuyordu. Kötü bir alışkanlığımdır. (Birinin elindeki kitabın ismi hep ilgimi çekmiştir.) o yüzden adamın hangi kitaba baktığını olduğum yerde az eğilerek baktım. “ Türkiye’de Ermeni Soykırımı” başlığını gördüm. Az sonra o arka kapak yazısındaki cümleler o adamı o kadar kızdırmıştı ki. Eşine yüksek sesle bağırarak “gel gel ver o elindekileri. Ermeni soykırımını anlatan kitap satan kitapçıdan kitap almam. Ver ver şu elindekileri” deyip kadının elindeki kitapları zorla alarak diğer kitapların üstüne fırlayıp ve sesini de yükselterek kitapçıdan dışarı çıktı. Hala böyle bağırıyordu:“Ben Ermeni soykırımını anlatan kitabı satan bir kitapçıdan kitap almam. Bu nasıl bir utanmamazlıktır. Burası Türkiye nasıl böyle kitaplara izin veriyorlar anlamıyorum… vb.”  Söylene söylene D&R Kitapçısını terk etti.

Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları

Güney’in İbrahim Şirin’le birlikte derlediği, İletişim’in yayına hazırladığı Türkiye’de Siyasal Şiddetin Boyutları satışa sunulmuş. Siyasal şiddet konusunun ilk kez Türkiye için bu kadar etraflıca ele alındığı bir kitap bu, benim bildiğim kadarıyla. Konu etrafında tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve antropoloji kesişimlerinde çalışanlarınız varsa, kitabı edinmeniz gerekiyor.14 Mart 2014

Kıyam Ve Kıtâl Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet

Oktay Özel
Şiddet belki de tarihin en temel süreklilik unsurlarından biri. Kıyam, yani isyan ve başkaldırı da öyle. Tarihyazımının geleneksel biçimlerinin siyasi ve askerî gelişmelere vurgu yapma, bütün bir tarihi savaşlar, askeri yayılmalar ve dağılmalar üzerinden okuma eğilimi de şüphesiz bu algıyı epeyce pekiştiren bir etken. Hem şiddetin hem isyanın değişik biçimleri olmakla birlikte, uzunca bir süre bunların çoğu “savaş” veya “iç savaş” ya da “ihanet” kategorileri altında sunuldu, çoğu görünmez kaldı. Ya da bu sarmalın kaçınılmaz türevleri veya eşlikçileri olarak görüldü.

Ermenilere yapılan Soykırımı’nın 100. yılında Gomidas Vardabed hakkında film vizyona çıkacak

Ünlü Ermeni müzisyen, besteci, din adamı Gomidas Vardabed’in hayatını beyaz perdeye aktarılacak. “Vardabed’in sessizliği” başlıklı filmin prömyeri  Kasım ayı sonunda bekleniyor. Ermenilere yapılan Soykırımı’nın 100. yılı vesilesiyle çekilen film Ermenistan ulusal film merkezinin desteğiyle çekiliyor. Filmin yönetmeni Vigen Chaldranyan, filmin Gomidas değil onun büyük sesizliğini anlatacağını belirtti.

1915: Anlatılmayan Geçmişin İzinde -BBC

24 Nisan 1915’in üzerinden 100 yıl geçti. Bu yıldönümünde BBC’den iki gazeteci kendi kişisel yolculuklarına çıktı. BBC Farsça’dan Lara Petrossians kendi büyük büyükdedesinin izinden Van’a gitti ve 1915’te terk ettikleri bu yerde onlardan geriye ne kaldığını bulmaya çalıştı. BBC Türkçe’den Rengin Arslan ise memleketi Eskişehir’in anlatılmayan tarihini ve 1915’ten önce burada yaşayan Ermenilerin geçmişini araştırdı. https://youtu.be/1jC2Y6aGHck

Kelimelere özgürlük

Ragıp Zarakolu
Önce kelam vardı; yani sözcükler… Oysa “yasaklar” her şeyden önce kelimelere yöneliktir. Kelimelerin yasak olduğu bir dünyada nasıl yazma, yayınlama ve okuma özgürlüğünden bahsedebiliriz? Ülkemde yasak bir kelimeydi jenosit/ soykırım onyıllar boyunca.
Sadece jenosid mi? General Videla’nın, General Pinochet’nin arkadaşı General Kenan Evren, askerî diktatörlüğü sırasında bırakın jenosid kelimesini, Ermeni ve Ermenistan, Kürt ve Kürdistan kelimelerini bile yasakladı. Larousse ve Britannica Ansiklopedilerini bile yasakladı.

Muş Surp Garabet Manastırı İçin TBMM Harekete Geçti

Muş'ta Yukarıyongalı köyünde yer alan Muş Surp Garabet Ermeni Manastırı'ndaki evlerin tahliye edilmesi ve restorasyon çalışması yapılabilmesi için yapılan başvurulara cevaplar gelmeye başlandı. TBMM'den gelen cevapta, sorumlular hakkında soruşturma açılması istendi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Sason, Bitlis, Batman, Muş, Van, İstanbul ve Diğer Tüm İller ve İlçeleri, Köyleri Ermenileri ve Sason İlçesi Köyleri Ermenilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Dayanışma (Ermeni Azınlıkları) Derneği Başkanı Aziz Dağcı, manastırın çok önemli ve tarihi bir yer olduğunu ifade etti.