Etiketler

RUHANİ MECLİS AÇIKLAMASI

Ruhani Meclisimiz, kadim teamül ve geleneklerimizin bir gereği olarak siyasi ve hukuki konularda fikir beyan etmemektedir. Bu gibi konularda cemaat adına beyanda bulunacak mercilerin yokluğu durumunda Türkiye Ermenileri cemaati adına beyanat verme sorumluluğunu dönemin Patriği üstlenmiştir. Kadasetli Patrik Mesrob II Hazretleri’nin rahatsızlığı nedeniyle, Patrik Genel Vekilliği makamını üstlenmiş olan Başepiskopos Aram Ateşyan bu sorumluluğu deruhte etmektedir. Sayın Patrik Genel Vekilimiz, cemaat vakıflarının bazı yöneticilerinin ve önde gelen hayırsever cemaat mensuplarının talebi üzerine taşıdığı bu sorumluluğun bir tezahürü olarak, Alman parlamentosunun kararına atfen söz konusu mektubu kaleme almış bulunduğu aşikârdır. Patrik Vekilimiz, Patriklik Makamı’nda daha önce hizmet etmiş dini önderleri örnek alarak davranmıştır.Prensip itibarıyla mektubun yazılmasını yerinde bir hareket olarak telakki etmekteyiz. Ancak gelecekte sorumluluk yükünün sadece Patriklik Makamı üzerine bırakılmaması amacıyla bu tarz beyanların bazı hassasiyetler göz önünde bulundurularak geniş bir katılımla yapılacak istişare ile kaleme alınmasının yerinde olacağı kanaatimizi saygıyla belirtiyoruz.
***
Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclisi 13 Haziran 2016 tarihli oturumunda kilisemizi ilgilendiren değişik konuların yanı sıra, 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlayan yasa tasarısının Almanya Parlamentosunda kabulü ertesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Patrik Genel Vekilimiz Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından yazılmış mektuba karşı oluşan tepkileri görüşmüştür.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tüm tarihi boyunca dönemin ülke yönetimiyle karşılıklı iyi niyet ve diyalog içinde olmaya gayret etmiştir. Tüm ülkeyi ilgilendiren önemli konularda, ülkemiz insanlarının duyarlılıklarını da göz ardı etmemeye azami gayret göstermektedir.

Ruhani Meclisimiz, kadim teamül ve geleneklerimizin bir gereği olarak siyasi ve hukuki konularda fikir beyan etmemektedir. Bu gibi konularda cemaat adına beyanda bulunacak mercilerin yokluğu durumunda Türkiye Ermenileri cemaati adına beyanat verme sorumluluğunu dönemin Patriği üstlenmiştir. Kadasetli Patrik Mesrob II Hazretleri’nin rahatsızlığı nedeniyle, Patrik Genel Vekilliği makamını üstlenmiş olan Başepiskopos Aram Ateşyan bu sorumluluğu deruhte etmektedir. Sayın Patrik Genel Vekilimiz, cemaat vakıflarının bazı yöneticilerinin ve önde gelen hayırsever cemaat mensuplarının talebi üzerine taşıdığı bu sorumluluğun bir tezahürü olarak, Alman parlamentosunun kararına atfen söz konusu mektubu kaleme almış bulunduğu aşikârdır. Patrik Vekilimiz, Patriklik Makamı’nda daha önce hizmet etmiş dini önderleri örnek alarak davranmıştır.

Prensip itibarıyla mektubun yazılmasını yerinde bir hareket olarak telakki etmekteyiz. Ancak gelecekte sorumluluk yükünün sadece Patriklik Makamı üzerine bırakılmaması amacıyla bu tarz beyanların bazı hassasiyetler göz önünde bulundurularak geniş bir katılımla yapılacak istişare ile kaleme alınmasının yerinde olacağı kanaatimizi saygıyla belirtiyoruz.

Yazılan mektuba yöneltilen eleştiriler, eleştiri sınırlarını aşarak aşırı bir duygusallığın sonucunda hakaret, tehdit ve aşağılama boyutuna ulaştığını üzülerek görmekteyiz. Yüzyıl önce Osmanlı Ermeni toplumunun maruz kaldığı Büyük Felaket (Medz Yeghern) konusunda ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal gerçekliği göz önünde bulundurarak cemaat üyelerimizi bu mektupla ilgili olarak daha soğukkanlı, insaflı ve anlayışlı olmaya davet ediyoruz. Hristiyan kardeşlerimize Efendimiz İsa Mesih’in, “Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun” (Yuhanna 7:24) sözünü hatırlatır, sevgi ve hoşgörünün yüreklerde egemen olmasını temenni ederiz.

Türkiye Ermenileri Patrikliği
Ruhani Meclisi


1 yorum:

  1. "özru kabahatindan buyuk" deyimi tam da böyle bir durum icin söylenmis olmali! Atesyan'i savunurken, kendilerinin de suc ortaklari olduklarini itiraf etmis bulunuyorlar. Sizin gibilerin yuzunden insanlar kiliseden sogudular! Ara/Isvec

    YanıtlaSil