Etiketler

2016 Թուակիր Տարուայ Անձերու Անուանակոչութեան Օրացոյց

2016 Թուակիր Տարուայ  Անձերու Անուանակոչութեան Օրացոյց  (1):
Յունաար:
06-Մելքոն,Գասպար,Պաղտասար,Էմմանուէլ,Մանուէլ,
Նազարէթ,Նազար,Աւետիս
13-Քրիստոփոր,Քրիստ,Քրիստին,Քրիստինա
15-Յովհաննէս,Մկրտիչ,Կարապետ,Կարպիս,Կարօ,Մարգարէ
 Մարգար,Ժան,Ժանէթ,Ժաննա
23-Սարգիս,Մարտիրոս,Մարտիկ,Սերգէյ,Սերոժ
25-Ռազմիկ,Զօրիկ,Ատովմ
26-Սուքիաս
28-Ոսկի,Ոսկան,Ոսկուհի,Օսկիան
30-Սահակ,Իսահակ,Սահականուշ,Պարթեւ


Փետրուար
02-Ղեւոնդ,Լեւոն,Մուշեղ,Արշէն,Յովսէփ,Սամուէլ,Աբրահամ
04-Վարդան,Խորէն,Արտակ,Հմայակ,Տաճատ,Վահան,Գարեգին
Արսէն,Մամիկոն,Սաթենիկ, եւ բոլոր արական անունները որոնք անուանակոչութեան յատուկ անուն չունին
13-Թորոս,Թէոդորոս,Տիրատուր
14-Սիմէոն,Ծերունի,Հրաչ,Հրանդ,Հրայր,Հրաչուհի,Հրաչիկ,
Հրանուշ,Հրանդիկ,Կայծակ,Շանթ,Փայլիկ,Փայլինէ
27- Յովնան,Տաթեւ,Տաթեւիկ

Մարտ
05-Մանուկ,Մանկասար
19-Ղազար,Ղազարոս,Լազար
20-Զարդար,Զարդուհի,Զարուհի,Ծաղիկ,Ծաղկանուշ,Մանուշակ,Յասմիկ
Նարգիզ,Լիլա,Լիլիան,Ովսանա,Արմաւենի
27-Յարութիւն,Յարութ,Արտեմ,Արթուր,Արթին,Արթօ,Զատիկ

Ապրիլ
07-Աւետիք,Աւետիս,Աւետում,Աւիկ,Աւօ

Մայիս
05-Համբարձում,Համբար,Համօ,Համբօ,Համիկ
15-Գալուստ,Մխիթար,Սիրակ,Սիրանուշ,Սիրարփի,Աղաւնի
22-Եղիա,Էլիա,Իլաս
23-Հռիփսիմէ,Ռիմա
24-Գայանէ,ինչպէս նաեւ բոլոր միւս իգական անուններուն որոնք անուանակոչութեան յատուկ օր չունին
28-Գրիգոր
29-Էջմին
31- Նունէ , Նունիկ,Նինա,Մաննիկ,Նունաֆար

Տօքթ.Սարգիս Ատամ
(Շարունակելի)
2016 Թուակիր Տարուայ Անձերու Անուանակոչութեան
Օրացոյց (2)

Յունիս
04- Ներսէս,Խադ
07-Կոնստանդին,Կոստան,Հեղինէ,Հելէն,Ելենա
11-Գառնիկ,Սեպուհ
14-Դանիէլ,Սեդրակ,Միսակ,Հաբեթ,Անանիա,Ազարիա
16-Սահակ,Մեսրոպ
18-Տրդատ,Աշխէն

Յուլիս
03-Վարդուհի,Վարդենի,Վարդանուշ,Վարդիթեր,Վարդ
Վարվառէ,Ալվարդ,Լուսավարդ,Նուարդ,Սիլվարդ,Պայծառ
Վարդավառ,Վարդգէս,Վարդերես,Ռոզա,Պատրիկ
07-Եսայի
09-Թադէոս,Սանդուխտ
14-Ատամ,Աբէլ,Նահապետ,Ենովք,Սամուէլ,Աբրահամ,Եղիազար,
Սամսոն
16-Արիստակէս,Արիս,Թոռնիկ,Յուսիկ,Վրթանէս
25-Անտոն
28-Կիրակոս


Օգոստոս
01-Վահան,Եվգինէ
13-Շողակաթ,Շողանուշ,Շողիկ,Շողեր
14-Ազնիւ,Արշալոյս,Աղաւնի,Անգին,Անգինէ,Անթառամ,Արբենիկ,
Արեգ,Արեգակ,Արեւիկ,Արփի,Արփինէ,Արշալոյս,Արուսեակ
Բերկուհի,Գեղանուշ,Գեղանիկ,Դշխուհի,Երանուհի,Երջանիկ
Թագուհի,Իսկուհի,Լուսաբեր,Լուսածին,Լուսամայր,Լուսիկ,Լուսինէ
Լուսնաթագ,Մարգարիտ,Մարի,Մարիամ,Մարիանուշ,Մարօ
Մաքրուհի,Նազելի,Նազիկ,Պերճուհի,Սրբուհի,Վերգինէ,Վերժին
Վերժիկ,Տենչալի,Տիրուհի
23-Անահիտ,Աննա,Եղիսաբէթ,Իւղաբեր,Մագտալինա,Յովակիմ
Սողոմէ,Վերոնիկ
27-Թովմաս
29-Գոհար

Սեպտեմբեր

11- Խաչատուր,Խաչիկ,Խաչօ,Խեչօ,Ռեհան
20- Մարինէ,Մարիանէ,Շուշան
24- Գէորգ,Ռոմանոս
25-Թէոդիկ,Նշան,Վարագ
26- Դուին
27- Համազ,Համազասպ

Տօքթ.Սարգիս Ատամ
 (Շարուանակելի)
2016 Թուակիր Տարուայ Անձերու Անուանակոչութեան Օրացոյց(3)

Հոկտեմբեր:
08-Բաբգէն,Գիւտ,Կոմիտաս,Մեսրոպ,Մաշտոց,Մովսէս,Սահակ
Նարեկ,Ներսէս,Շնորհք,Եղիշէ
15-Մաթէոս,Մարկոս,Ղուկաս,Յովաննէս
19-Յովսէփ,Մարթա

Նոյեմբեր:
05-Սերովբէ,Քերովբէ,Գաբրիէլ,Ռաֆայէլ,Իսրայէլ,Մանուէլ
Սերօ
12-Անդրեաս,Անդրանիկ,Փիլիպոս,Փիլիպ
14-Անտրէ
17--Խորէն,Խորիկ
28-Յուլիանէ,Յուլիս,Վասիլուհի

Դեկտեմբեր:
03-Թադէոս,Թադէ,Բարդուղիմէոս,
06-Աբգար
17-Յակոբ
24-Դաւիթ
26-Ստեփանոս,Ստեփան,Փանոս,Պսակ
27-Պողոս ,Պետրոս, Պետօ,Պետիկ

Տօքթ.Սարգիս Ատամ

(Վերջ)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.