Etiketler

Kutsal Günlerin Farklı Tarihlerde Müslüman Toplumlara Ulaşması

Nurettin Değirmenci      
Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Fas, Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu 50'ye yakın ülkeden ilim adamları, astronomlar ve karar merciinde bulunan yetkililer, 28 - 30 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da toplanıp, üç gün boyunca takvim birliği konusunda tartıştı. Kapanış oturumunda yapılan oylamadan, 60 yıllık ihtilaf son bulup, tekli takvimin uygulanması yönünde karar çıktı. Türkiye 5-7-2016 Salı;  Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, BAE, Ürdün ve çoğunluk Arap ülkeleri Hilali görmediği için bayramı Çarşamba ilan etti. 6-7-2016


Doğaya Görecelilik Yasası egemendir. Görecelilik Yasası gereği, Evrende bir başlangıç noktası yoktur. Her oluşum, diğer oluşumlar esas alınarak ölçülür. Ölçü için yasanın gerekli olduğunu biliyoruz.
 İnsanlar, nesneleri nesnelerle, hareketleri hareketlerle ve hareket aralıklarını daha düzenli hareket aralıkları ile kıyaslayarak doğayı tanımaya çalışırlar. Bu son kıyaslamaya, “Zaman aralıkları, süre” denir.
Doğada zaman yoktur.
+Zamanın maddesi yoktur. Madde olmadan hareket olmaz.
+Zamanın yasası yoktur.
+Zaman ölçümü için Evrende başlangıç noktası yoktur.
Basit ve evrensel kıyaslamalar (Ölçümler) olur. Evrensel ölçüler, evrensel yasaların ürünüdür. Evrensel yasaları dâhiler insanlara hediye eder. Gerçekler evrensel ölçülerle bulunur.
 Doğa kolaylıktan yanadır. Bu nedenle, normal insan belleği basit kıyaslamalardan yana olur. Binlerce asır insanlar basit kıyaslamalarla yetinirler.   
  İnsanın Gökyüzündeki Ay’ı, Güneş’i, yıldızları görüp tanıması kolay olmaz. Belleklerde belli seviyede bilgi birikiminin oluşmasıyla; insanlar, doğadaki oluşumları ayrıntılı tanımaya başlar.
İlkel belleklerde:
—Ay, Güneş ve Yıldızlar hem doğaya, hem doğaüstüne ait olduğu için kutsal varlıklar kabul edilir. 
—Doğaüstü varlıklar görünür biçimdedir ve doğa ile doğaüstü iç içe olur.
 İnsanlar, nesneleri ölçmek için kütle ölçüsü, hareketleri ölçmek için uzunluk ölçüsü ve hareket aralıkları olan süreyi ölçmek için düzenli hareketleri esas alırlar. Ay, Güneş ve Dünyanın hareketleri oldukça düzenlidir.
 İnsanlık tarihinde evrensel süre ölçümü yapmak kolay olmaz. Niçin?
1-Dünyanın kendi çevresinde dolanımı bir gündür.
2-Dünyanın Güneş çevresinde dolanımı 365 gün 6 saattir. Bu nasıl ölçülür? En uzun günden en uzun güne olan mesafedir. Ya da: En kısa günden en kısa güne olan süredir.
3-Ay’ın kendi çevresindeki ve Dünya çevresindeki dolanımı 29,5 gündür.
 Batıda, asırlarca, yılı aylara bölmek için kanlı savaşlar olur; ama ne yazık ki, mezhep savaşları ile yıl düzenli olarak aylara bölünemez.
 12X29.5=354 gün eder. 354 gün bir Güneş Yılı değildir.
 “Bir ayı parçalara bölelim, 365 güne tamamlayalım” önerisine, tanrılar ve ilahlar adına, şiddetle itiraz edilir. Ayın parçalara bölünmesi ile tanrılar öfkelerini kusmazlar mıydı? Ayın parçalara bölünmesi-bölünmemesi konusunda sayısız mezhep savaşları yapılır, nice dinsel şehitler yerlere serilir. Din ve mezhebi için savaşan ve şehit düşenlerin tamamı öte dünyada kavgasız, şamatasız, sessiz, sedasız uyusunlar!  


 “Ay’dan vazgeçelim” önerisine, tanrılar öfkelenir diye, silah ve kanla cevap verilir. Böylece, asırlarca, evrensel takvim yapılması önlenir.
Nihayet, evrensel doğa yasalarının keşfi sonucu, Ay ve hareketleri bir kenara bırakılır; Dünya’nın kendi ve Güneş’in çevresindeki hareketleri esas alınarak, adım adım evrensel takvim yapılır.
  Bütün bu tartışmaları, Allah’ın bir ödülü olarak, Müslüman âlimler anlamazlar. Onlar, “12 defa hilalin görülmesi bir yıl eder” deyip, işin içinden sıyrılırlar. Örneğin, 12 defa hilalin görülmesinden birine, “Ramazan Ayı” adı verilir. Ramazanda oruç tutulur.
Soru 1: Müslümanlar kaç gün oruç tutmalı?
Ay’ın hareketlerine göre 29,5 gün oruç tutulmalıdır. Bugüne kadar, “Ben 29,5 gün orucumu tuttum!” diyen biri ile karşılaşmadım. Siz karşılaştınız mı? Veya: Sizler 29,5 gün oruç tuttunuz mu?
Soru 2: Müslümanlar oruca nereden başlamalı? 354 gün, 365 gün 6 saate eşit olmayınca; bayramlar, kutsal günler, kutsal geceler mevsimleri düzenli olarak ziyaret ederler. İşte, bu düzenli olan ama müminler tarafından ölçülü bilinmeyen ziyaretler, tarikatlar arasındaki kavgaların önemli gerekçesini oluşturur. Dinsel kavga başını gösterdi mi, televizyonlardaki diziler gibi, arkası gelir.
[Tarikat, öte dünya yoludur. Öte dünya yollarını bu dünya için kullanmaya kalkışınca kavgaların çıkması kaçınılmazdır. Deneyler böyle söylüyor. Bütün bilgilerimizin kaynağı deneydir.] 
 Doğadaki nesneler, doğa yasalarının denetiminde yollarına devam ederler. Doğa, yasaları ile hesaplar, uygular ve denge sağlar. Ay, Evrenin küçücük bir nesnesidir. Doğa yasalarının katıksız kölesi olarak yoluna devam eder.
A-Ay’ın hareketlerinde süreklilik vardır. Bu nedenle, parça, küsur, insanlar içindir. Örneğin, Gözlemci (G), Ay’ın tam dolunay olarak doğuşunu, Dünyanın belli bir noktasından izledi. Gözlemcinin tekrar dolunayın doğuşunu ölçü yapılan noktada yakalayabilmesi için 59 gün beklemesi gerekir.
 Çoğunluk Müslüman âlimler, hareket yasaları, Evrensel Çekim Yasası, Görecelilik Yasası… Gibi konulara yabancıdırlar. Peki, Müslüman âlim ne yapmalı?
1-Erdemli olan dinsel liderler insanlara yaşama sevinci verir, insanlara sevgi ile yaklaşır, değişik düşüncelere saygılı olur.
2-Kurnaz ve bencil dinsel liderler, müritlerine, “Benim dediğimi kabul etmeyeni, Allah adına öldürün!” der.
 Mezhep kavgalarının yılı düzenli olarak aylara bölemediğini Hıristiyan mezhep kavgalarından biliyoruz.
B-Gözlem yapan, ölçü noktasında dolunayı gördükten sonra, bir defa 29 gün, bir defa 30 gün sonra tekrar görebilir. Bu 29 ile 30 gün nice tarikat üyelerinin kısa yoldan cennete uçmalarına neden olur. Hepsi öte dünyada en güzel köşeleri kapsınlar!
***
Günümüz AB sınırları içine ayağını atmaya çalışan Türkiye’de, Fransız İhtilali öncesi Fransa’daki kadar, hatta daha fazla din adamı vardır. Bu din adamları arasında bir anket yapılsa; “29 veya 30 gün neden oruç tutuluyor?” Sorusuna kaç tanesi doğru yanıt verebilir acaba? 
 Müslüman ülkelerdeki Ramazan Ayı başlangıcının neden farklı günlere denk geldiğini anladınız mı?
 Anlamadınız mı? Yazıyı daha dikkatlice okuyun.
 Hala anlayamadınız mı?
 Gözlemci (G), dolunayı yakaladı. Işığında oturdu ve dinlendi. Gözlemci (G) dolunayı aynı noktada kaç gün sonra görebilir?

1–59 gün sonra garantili olarak dolunayı görebilir.
2-Gözlemci (G):
A–29 gün sonra dolunayı görebilir
B–30 gün sonra dolunayı görebilir.
29, 30 gün sırayla değişir.
 Ne kadar süre oruç tutmalı?
A tarikatı lideri, 29; B tarikat lideri, 30 dedi.
Bazı müminler, kendilerini garantiye almak için iki, üç, dört gün fazladan oruç tutarlar. Ama Ramazan Bayramı hangi gün başlamalı?
 Yani:  29 mu, 30 mu; hangisi doğrudur?
A tarikat lideri doğru, B tarikat lideri yanlış olabilir.
A tarikat lideri yanlış, B tarikat lideri doğru olabilir.
Kısaca: A veya B doğru olabilir. Evrensel ölçü yapmadan, kesin karar verilmemelidir. Evrensel ölçü nasıl yapılır?
I-Gözle basit ölçü yapılır. Basit ölçüler insanları yanıltır ve mezhep kavgalarına zemin oluşturur.
II-Gözlemevinde evrensel ölçü yapılır; ama hakiki, gerçek, tam, özbeöz Müslüman toplumlara gözlemevi giriş yapamaz.
O halde sorun nasıl çözülmeli?
Dinsel ve mezhepsel tartışmalara devam!
 Evrensel ölçünün kullanılmadığı her yerde kavga, kargaşa, gereksiz tartışma, savaş yaygın olur. Evrensel ölçü için evrensel yasalar gereklidir.
Müslüman tarikatlar evrensel yasalara yabancıdırlar. Bu nedenle, Suni, Şii ve diğer tarikatlar arasında evrensel kurumlar oluşmuyor. Evrensel kurumlar oluşmadığı için her kesim bildiğini okuyor.
Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı Batılı ülkelerden alınan yasalarla yaratılmıştır ama Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünyadaki diğer Müslümanlarla uyum sağlamaya çabalıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'nden, bütün dünyada uygulanması için tekli takvimin tercih edildiğini belirterek, "Böylece herkesin önünde tek bir hicri takvim bulunacaktır" dedi. 31-5-2016

Müslümanlar örf ve gelenekleri olduğu gibi savunup, doğayı, evrensel doğa yasalarını ve ayrıntılı insani yasaları esas almadıkça:
_Doğaya yabancı kalıp, onun nimetlerinden mahrum olurlar.
_Bugün yaşadıkları karışıklık uzun yıllar devam eder.   
****


Ramazan 2016
Pakistan Merkezi Ruet-e-Hilal Komitesi Başkanı, Müftü Muneeb-ur-Rehman, Karaçi’de, Ramazan’ın başlangıcı olan yeni ayı görmeden önce namaz kıldırıyor. Fotoğraf: AFP
 

Ramazan 2016
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Margala Tepesinde Ramazan’ın başlangıcı olan yeni ayın gözlenmesi… Resim: AFP

degirmencinurettin@gmail.com
Nurettin Değirmenci
Elk. Yük. Müh

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder