Etiketler

The Ottoman legacy in Diaspora Armenian surnames

Profession
Abadjian                       Abacı                            Aba trader
Alemian                        Alem                             Flag
Arpadjian                      Arpacı                           Barley trader
Ashdjian                       Aşçı                               Cook
Ashekian                       Aşık                              Bard
Aynedjian                     Aynacı                          Mirrors trader
Ayvazian                       Ayvaz                           Footman

Baghchedjian                Bağcı                             Vinyard grower            
Bakalian                        Bakkal                          Grocer
Baltadjian                     Baltacı                           Wood-cutter
Baltayan                       Balta                             Axe dealer
Bardakjian                    Bardak                          Cup, mug
Basmadjian                  Basmacı                        Prınted cotton trader
Bastermadjian               Pastırmacı                     Type of bacon maker
Bayrakdarian                Bayraktar                      Standard (or flag) bearer
Berberian                      Berber                           Hairdresser
Bezdjian                       Bezci                             Canvas seller
Bilemdjian                    Bilemci                          Sharpner, grinder
Bohdjalian                    Bohça                             Bundle
Boulghourdjian             Bulgur                           Boiled and pounded wheat
Boutchakian                  Bıçak                             Knife
Boyadjian                     Boyacı                           House-painter
Chaderdjian                  Çadırcı                          Tentmaker
Chakmakdjian               Çakmakçı                      Lighters maker
Cheorekdjian                 Çörekci                         Cookie seller
Chilingirian                    Çilingir                          Locksmith
Chiviyan                        Çivi                               Nails dealer
Chobanian                     Çoban                           Shepherd, herdsman
Chorbadjian                  Çorbacı                         Soup seller
Chouldjian                    Çul                                Haircloth dealer
Danayan                        Dana                             Calf dealer
Darakdjıan                    Tarakcı                          Comb maker                
Darchinian                    Tarçin                           Cinnamon seller
Deirmenjian                  Değirmencı                    Miller
Demirdjian                    Demirci                         Blacksmith
Deukmedjian                 Dökmeci                        Foundryman
Devedjian                      Deveci                           Camel Driver
Devoghluian                  Dev oğlu                       Son of the giant
Dishchekenian               Diş çeken                      Dentist
Ekmedjian                     Ekmekçi                        Baker
Elmadjian                      Elmacı                           Apples seller
Eskidjian                       Eskici                             Old clothes man
Fenerdjian                     Fener                             Lantern maker
Fustokjian                     Fıstıkcı                          Peanut seller
Ghouroushdjian            Kuruş                             Piastre
Guleserian                     Gül eser                         Rose art-work
Gumuchdjian                Gümüşcü                       Silversmith
Halladjian                     Hallaç                            Wool / cotton fluffer
Hamalbashian               Hamal  Baş                   Head porter
Hamamdjian                 Hamamcı                       Public bath keeper
Hekimian                      Hekim                           Doctor
Indjirdjian                     İncirci                            Figs trader
Jizmedjian                     Çizmeci                         Bootmaker
Kabaradjian                   Kabaracı                       Hobnails for boot-soles
Kalaydjian                    Kalaycı                          Tinsmith
Kalfayan                       Kalfa                             Building contractor
Kalpakian                     Kalpak                          Fur cap
Kasabian                       Kasap                           Butcher
Kasardjian                    Kasarcı                          Stone breaker
Kavafian                       Kavaf                            Ready-made shoes dealer
Kaynakian                    Kaynak                         Welder
Kazandjian                    Kazancı                         Cauldron maker
Kechedjıan                    Keçe                              Felt dealer
Keshishian                    Keşiş                             Monk
Keurkdjian                    Kürkcu                          Furrier
Keuroghlouian              Köroğlu                         Blind man’s son
Khanjian                       Hancı                             Innkeeper
Khardalian                    Hardal                           Mustard
Kiredjian                       Kireçci                           Lime dealer
Klendjian                      Kılıççı                            Sword maker or seller
Koumashian                  Kumaş                          Cloth seller
Koundakjian                 Kundakçı                      Arsonist
Koushakdjian                Kuşakcı                         Straps / Braces maker
Koutoudjian                  Kutu                              Box maker
Kouyoumdjian              Kuyumcu                      Jeweler
Kyurkdjian                    Kürkçü                          Furrier
Lalayan                         Lala                               Manservant
Makasjian                     Makasçı                        Scissors maker
Maldjian                        Malcı                             Goods handler
Mangaldjian                  Mangal                          Brazier maker
Menzildjian                   Menzilci                        Inn keeper
Messeldjian                   Meselcı                          Proverbs, sayings
Meutevelian                  Mütevelli                       Trustee
Moutafian                     Mutaf                             Weaver of goat’s hair articles
Mumdjıan                     Mumcu                          Candlemaker
Naccashian                    Nakkaş                          Miniaturist
Nadjarian                      Nacar                             Carpenter
Nalbandian                   Nalbant                         Horse-shoer
Nalchadjian                  Nalçacı                          Iron tip (on boots) maker
Oundjian                       Unci                              Flour trader
Pachadjian                    Paçacı                            Type of dish (trotters)
Palandjian                     Palan                             Kind of saddle
Pambukyan                  Pamuk                           Cotton dealer
Papazian                      Papaz                              Priest
Pehlivanian                  Pehlivan                        Wrestler
Saatdjian                      Saatçi                             Watchmaker
Sabundjian                   Sabuncu                        Soap maker
Sakaian                         Saka                              Water seller
Sarafian                        Saraf                             Money exchanger
Semerdjian                    Semerci                         Packsaddle maker
Sepetdjian                     Sepetcı                          Basket maker
Shakarian***                Şeker                             Sugar trader
Shamashian                  Şamaş                            Priest
Sherbetdjian                 Şerbetci                         Sweet drink seller
Soudjian                       Sucu                              Water seller
Svadjian                       Sıvacı                             Plasterer (white-washing)
Tabakian                       Tabak                             Tanner
Tabibian                        Tabip                              Doctor
Takhtadjian                   Tahtacı                          Wood trader
Tashdjian***                Taşcı                             Stone-cutter
Tavukdjian                    Tavukçu                        Chicken farmer
Tellalian                        Tellal                             Auctioneer
Terzian                          Terzi                              Tailor
Terzibashian                 Terzibaş                        Master-tailor
Teuteundjian                 Tütüncü                        Tobacconist
Topdjian                       Topçu                           Cannoneer
Touloumdjian               Tulumcu                        Animal skin dealer
Toundjian                     Tunç                              Bronze
Utudjian                        Ütücü                            Ironer
Vapordjian                    Vapurci                         Steamship operator
Yapudjian                     Yapıcı                           Builder
Yenidiuniayan               Yenıdünya                    Loquat seller
Yoghourtlashian           Yoğurtlaşmak               Yoghourt maker
Yuzbashyan                  Yüzbaşı                         Captain
Zildjian                         Zilci                               Cymbals maker
Zurnadjian                    Zurnacı                          Piper
                  
***
Shakarian / French spelling version = Chakarian
Tashdjian / French spelling version = Tachdjian

Adjective / Nickname

Abdalian                       Aptal                   Silly, stupid, fool
Achikgeuzyan               Açıkgöz               Sharp, cunning, clever
Adjarian                        Acar                     Bold
Ajapahian                     Acaba                   Always wondering
Alishian                        Alış                      Buying
Allahvertian                  Allah verdi          God given           
Alteparmakian              Altı parmak         Six fingered
Altounian                      Altuni                  Golden
Antekaian                     Antika                 Eccentric
Armaghanian                Armağan             Present, gift
Asilian                          Asil                      Praiseworthy
Aslanian                        Aslan                   Lion
Atikian                          Atik                     Quick, alert, agile
Azarian                         Azar                     Reprimand
Azizian                          Aziz                     Precious, saint
Bahtiarian                     Bahtiyar              Lucky, fortunate, happy
Balakian                        Balak                  Young animal, cub
Balian                           Bal                       Honey
Barootian                      Barut                   Short-tempered
Bayatyan                      Bayat                    Stale person
Bedelian                        Bedel                   Military service exemption payment
Bedirian                        Bedir                    Full moon
Bekarian                       Bekâr                   Unmarried, single
Biberian                        Biber                    Pepper
Boudakian                    Budak                  Knot (wrinkled face)
Bouldoukian                 Bulduk                 We found him
Brunsuzyan                  Burunsız              Noseless
Bulanikian                    bulanık                Cloudy, dim
Bulbulyan                     Bülbül                  Nightingale
Chaparian                     Çapar                   Spotted, mottled, albino
Chichekian                    Çiçek                   Flower
Chiplakıan                    Çıplak                 Naked, destitute
Cholakian                     Çolak                   Crippled in one hand
Chopurıan                     Çopur                  Pock-marked
Daghlian                       Dağlı                    Branded, scarred
Dalakyan                      Dalak                    Honeycomb
Damadian                     Damat                  Bridegroom
Delsezian                       Dilsiz                   Dumb
Dervishian                    Derviş                  Humble, contented
Devletian                       Devlet                  Good luck
Dosdoghrevian              Dosdoğru             Perfectly correct
Doudakian                    Dudak                 Lip
Doumanian                   Duman                 Smoke
Ekizlaryan                     İkizler                  Gemini, the twins
Emirian                         Emir                    Chief
Gaybakian                    Kaypak                Slippery
Goecherian                    Göçer                  Wanderer, migrant
Gulbenkian                   Gülbank               Chant
Goekdjian                      Gökçe                  Beautiful person
Goekgoezian                 Gökgöz                Blue-eyed person
Goezeukeucheukian      Gözüküçük          Small eyed person
Hassassian                    Hassas                 Delicate
Hoplamazian                 Hoplamaz            One who does not jump
Horozian                       Horoz                  Rooster
Injejikian                       İncecik                 Very slender
Ipegian                          İpek                     Silk
Iskenterian                    İskender               Alexander                              
Janbazian                      Cambaz               Swindler
Jarjourian                      Carcur                 Cartridge clip
Kahramanian                Kahraman            Hero
Kalbian                         Kalp                    Heart
Kalfayan                       Kalfa                    Assistant master
Kambourian                  Kambur               Hunchbacked
Karabeyekian                Karabıyık            Black moustache
Karaguezian                  Karagöz               Black eyes
Karakashian                  Karakaş               Black eyebrows
Karakochian                 Karakoç               Black ram
Karaoghlanian              Karaoğlan            Dark lad
Kardashian                   Kardeş                 Brother
Karibian                        Garip                   Strange, odd, destitute
Kavlakian                     Kavlak                 Barkless, peeled off (skin)
Kayayan                       Kaya                    Rock
Keleshian                      Keleş                    Handsome
Kerkyasharian              Kırk Yaşar           Forty plus and doing well
Keuroghlouian              Köroğlu               Blind man’s son
Keutcheukian                Küçük                  Small
Kizirian                         Kezir                    Caesar, boss
Keosseian                      Köse                    Beardless
Khralian                        Kral                     King, super
Kojayan                        Koca                    Large
Kupelian                       Küpeli                  Earringed
Mahdessian                  Mahdesi               Has been to the holy places
Mahmourian                Mahmur               Sleepy-eyed
Mazloumian                 Mazlum               Wronged person
Melekian                      Melek                   Angel
Melikian                       Melik                   King
Merdjenian                   Mercan                Coral
Molozian                      Moloz                  Rubble, debris
Mouradian                   Murat                  Desire, wish, aim
Nassibian                     Nasip                   Portion, share, lot
Nerguizian                    Nergis                  Narcissus
Odabashian                  Odabaşı               In charge of inn’s rooms
Ouzounıan                    Uzun                    Tall person
Palamoudian                 Palamut               Acorns (oak tree)
Payramian                     Bayram                Festive
Peltekian                       Peltek                   Lisping
Pusulian                        Pusula                  Compass
Tavaqalyan                   Tevekkel              Happy-go-lucky
Topalian                       Topal                    Lame, crippled
Saadetian                      Saadet                 Happiness
Sagherian                      Sağır                    Deaf person
Salakian                        Salak                   Silly, half-witted
Sarkhoshian                  Sarhoş                 Drunk
Sefildjian                      Sefil                     Destitute
Shahbazian                   Şahbaz                Courageous, brave
Shahinian                      Şahin                   Falcon
Shekerdemian               Şıkırdım               Lad, kid
Shirinian                       Şirin                     Charming
Sultanian                       Sultan                  Sultan
Tatlian                          Tatlı                     Sweet
Terepeyan                     Derebeyi              Bully
Terlemezian                  Terlemez              One who does not sweat
Tilkian                          Tilki                     Fox, cunning person
Titizian                         Titiz                     Choosy, hard to please
Topouzian                     Topuz                  Mace
Torikian                        Torik                   Acumen, brains
Yenikomshuian            Yeni Komşu         New neighbour             
Zekiyan                         Zeki                     Intelligent


14.08.2014

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder