Etiketler

KHAÇ'IN DİĞER YORTULARI /ԽԱՉԻ ՄԻՒՍ ՏՕՆԵՐԸ

Khaç'ın Zuhur Yortusu:
351 yılında Küdüs'te Pentakost günü sabaha karşı gökte parlak ışık hüzmeleri içinde Khaç  şekli belirdi: Bu oluşum Hristiyan dünyası ''Kutsal Khaç'ın Küdüs'te Zuhuru'' yortusu olarak kutlanmaktadır,     Ermeni kilisesi bu yortuyu her sene kutlamaktadır ve 2016 yılında bu yort   24 Nisan 2016 tarihine  rastladı ve kutlandı.

Varaka Khaç Yortusu:
Azize Hripsime kutsal kent küdüs dönüşünde ''Kutsal Khaç'' tan bir parça  beraberinde almış ve parçayı yolu üstünde VARAKA  dağında kayalar içinde saklamıştı. O dönemde Hristiyanlığa karşı  yapılan zülüm ve şiddet nedeniyle, khaç parçasının saklandığı yer uzun zaman gizli tutulmuş daha sonra da saklandığı yer untulmuş kaybolmuştu.
653 yılında Varaka dağında inzivaya çekilen iki kişi khaç'ın gizlendiği yeri bulabilmek için sürekli dua ediyor ve arıyorlardı,günlerden bir gün Varaka Dağından gizemli bir ses duyuldu ve aynı anda dağın tepesinde etrafında 12 nurlar süzmesi sütünlarla çevrelenmiş khaç görünümü zuhur etti,bu görünüm  uzun bir müddet  belirmeden sonra, orda bulunan  kilise içine yansır,bu parlak işık süzmesinin khaç görünümu olarak  kiliseye yansıması ''Surp Nşan''(Kutsal İşaret) adıyla adlandırıldı ve orada aynı adla bir manastır inşa edilidi ve Surp Nşan Manastırı(vank) adı verildi .
Bu yortu yanlızca Ermeni kilisesi tarafından kutlanır ve Ermeni kilisesine özgüdür,her sene ''Khaçvertz'' yortusundan 15 gün sonra kutlanır ,2016 tarihli yılda bu yortu 25 Eylül 2016 tarihine rastalamaktadır.

Khaç'ın Bulunuş Yortusu:
İsa Mesih'in ve beraberinde çarmıha gerilen 2 hırsızların çarmıha gerildikleri 3 ''Khaç''lar, 300 sene Golgota'da kalmış ve hakaret etmek amacıyla  khaçlar çöplüğe  atılmışlar ve kaybolmuşlardı.
Büyük Konstantin'in annesi kraliçe Heghine ''Khaç''ları bulmak amacıyla Küdüs'e gider, khaçları aramaya başlar , bir yahudinin yardımyla khaçları bulur, khaçların yanında bir de çoçuk sesedi vardır.bulunan 3 khaç'tan İsa Mesih'in çarmıha gerildiği khaçı ayırt edebilmek için çoçuğun cesedi sırayla khaçların üstüne konur,ceset 3.cü Khaçın üstüne konulduğunda çoçuk cesedi dirilir,çoçuk canlanır ve ayağı kalkar,böylece İsa Mesih'in çarmıha gerildiği ''Khaç'' bulunmuş olur.Bunun üzerine Küdüs Patriği bu ''Khaç''ı bir süre herkes tarafından görülebilecek  şekilde kentin en yüksek yerine yerleştirir daha sonra ise Küdüs Ana Katedraline yerleşirir,bu yortu Hristiyan dünyası tarafından  ''Khaçveratz'' yortusunun 7.ci haftasının Pazar gününde kutlanır ve genellikle Ekim  23 -29  tarihlerine  rastlar

Dr.med.Sarkis Adam

ԽԱՉԻ ՄԻՒՍ ՏՕՆԵՐԸ
ԵՐԵՒՄԱՆ ԽԱՉ: Երուսաղէմի մէջ 351 ին հոգեգալստեան օրը առտուան ժամին երկինքի վրայ երեւցաւ հսկայ մեծութեամբ լուսաւոր ԽԱՉ մը :Հայ Եկեղեցին այս տօնը կը նշէ ամէն տարի ,2016 թուակիր տարուայ համար այս թուականը հանդիպեցաւ 24 Ապրիլ 2016 թուականին.

ՎԱՐԱԳԱՅ ԽԱՉ: Սուրբ Հռիփսիմէ կոյսը իր քով ունէր Քրիստոսի խաչափայտէն փոքր մաս մը ,որ պահաց էր ՎԱՐԱԳ լերան վրայ ժայռի մը մէջ:Քրիստոնէութեան դէմ հալածանքներու պատճառաով երկար ժամանակ Սուրբ մասունքի գտնուած վայրը գաղտնի պահուած է,իսկ աւելի ետք մոռցուած է մասունքի գտնուած տեղը : 653 թուականին Վարագայ լերան վրայ ապրող երկու ճգնաւորներ կ'աղօթեն , իմանալու համար թէ' , ուր~ պահուած է Սուրբ մասունքը:Յանկարծ կը լսուի ձայն մը եւ Վարագայ լերան վրայ կ'երեւի լուսաւոր պայծառ տելեիք մը ,12 լուսեղէն սիւններով շրջապատուած որը,երկար ժամանակ լերան վրայ մնալէ ետք կը թափանցէ եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ խորանին վրայ: Հոն վանք մը կը կառուցուի եւ կը կոչուի Սուրբ Նշան:Վարագայ վանքի մէջ հանգչող խաչափայտը կը կոչուի Սուրբ Նշան :Այս տօնը միայն հայ եկեղեցւոյն յատուկ է կը տօնուի Խաչվերացի տօնէն 15 օր ետք կիրակի օր, այս թուականը 2016 թուակիր տարուայ համար կը հանդիպի 25 Սեպտեմբեր 2016 կիրակի օր .
ԳԻՒՏ ԽԱՉ: Յիսուսի եւ միւս երկու աւազակներուն խաչերը մնացած էին Գողգոթայի վրայ, հոն իբր նախատինք , աղբանոց ըլլալով գործածուած էր 300 տարի : 
Երբ Մեծն Կոստանդիանոս Քրիստոնէութիւնը ընդունեց , մայրը Հեղինէ Թագուհին 326 թուականին Երուսաղէմ երթալով ուզեց խաչը գտնել , փնտրեց եւ հրիայի մը օգնութեամբ Գողգոթայի մէջ գտան երեք խաչերը եւ մեռաց պատանի մը: Տիրօջ խաչը ճանչնալու համար պատանիին դիակը հերթով դրին խաչերուն վրայ : Երրորդ խաչին վրայ մեռելը յարութիւն առաւ եւ ոտքի ելաւ: Այս դէպքով ճանչուեցաւ Տէրունական խաչը :Այն ատեն Երուսաղէմի պատրիարքը խաչը բարձր տեղ մը կանգնեցուց ,ժողովուրդըը խաչին երկրպագեց, յետոյ խաչը զետեղուեցաւ Երուսաղէմի մայր տաճարին մէջ: Գիւտ Խաչը կը տօնուի Խաչվերացի 7- րդ կիրակին որ կը հանդիպի Հոկտեմբեր 23 էն 29.
Տօքթ.Սարգիս Ատամ
  


 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder