Etiketler

Yüksek Temsilci / Başkan Yardımcısı Mogherini tarafından Uluslararası Demokrasi Günü münasebetiyle yapılan açıklama

Bugün Demokrasi Gününü kutluyoruz. Avrupa Birliğinin temelini oluşturan demokratik değerlerin, başta kendi kıtamızda olmak üzere, hiç aksatmadan gün be gün beslenip geliştirilmesi gerekmektedir.  Demokrasi katılımcı yurttaşlık, şeffaflık, çoğulculuk ve kapsayıcılığa daimi bir bağlılığı gerekli kılar. Yurttaşlar ile yurttaşları temsil eden seçilmiş kurumlar arasındaki bağ ve güven, zaman zaman sarsıntılardan geçerek sosyal gerilimler ve siyasi bölünmeleri beraberinde getirmektedir. Dünyanın diğer bölgelerine baktığımızda birçok halkın demokratik değerlerden yararlanamadığını görüyoruz. AB’nin güçlü çekiciliğinden gurur duyuyor ve demokrasinin dünyanın dört bir yanında pekiştirilmesine destek vermek istiyoruz.


Avrupa Birliği, bu sınamayı, İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı’nda da ifade bulan iddialı hedefler doğrultusunda ele almak ve yurttaşlara hizmet eden ve onlar için çalışan bir yönetişim sistemi olarak demokrasiyi dünya çapında desteklemek yönünde kuvvetli bir kararlılık taşımaktadır. Desteğinin ve kararlılığının somut bir göstergesi olarak AB, geçtiğimiz yıl boyunca dünya genelinde üstlendiği sekiz seçim gözlem misyonu da dâhil olmak üzere birçok girişimi desteklemiştir.

Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla demokrasi ve kurallara dayalı küresel düzen alanlarındaki işbirliğinin ortak menfaatimize hizmet ettiğini, Avrupa Birliği Küresel Stratejisi bir kez daha yinelemektedir. Dayanıklı demokrasiler, insan haklarına saygı, adalet, dayanışma, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele ve çoğulculuk, dünyaya daha fazla güvenlik ve daha fazla refah sağlar. Bu da, bundan yalnız bir yıl önce Avrupa’da ve dünya genelinde kabul ettiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılmasında yaşamsal bir unsurdur. 

İnsanları büyük tehlikeler taşıyan göç yollarına iten çatışmaların ve yoksulluğun kökeninde yatan sebepleri ele almayı amaçlayan küresel çabalara katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Yurttaşlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek dayanıklı, demokratik bir devletten yoksun [olanların durumu] en temel nedenlerden birisidir. Demokrasinin herkes için somut sonuçlar vermesi için hükümetler, sivil toplum, sosyal ortaklar ve özel sektörle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder