Etiketler

Bir Portre: Hovsep Yusuf Karsh

Vartanuş A. Çerme
Doğumu 23 Aralık 1908 Mar­din, Türkiye. Çağın önemli kişilerini görüntüleyen port­re çalışmalarıyla tanınmış Kanadalı fotoğrafçı. Ermeni bir ailenin çocuğuy­du. 1. Dünya Harbi olaylarından sonra 1924’de Kanada’ya göçtü ve Qebec Eyaleti’nin Sherbrooke kentinde fo­toğrafçılık yapan dayısının yanına yerleşti. Daha sonra AB D’ye gide­rek 1928-31 yılları arasında Bos­ton’da ünlü bir ressam ve portre fo­toğrafçısının yanında çalıştı. Bu ara­da bir süre sanat okulunda eğitim gördü. 1932’de Kanada’ya döndü ve Ottawa’da bir fotoğrafçının yanı­na girdi. Daha sonra onun stüdyosu­nu kiraladı. Yeni ülkesi Kanada’ya olan sevgisini göstermek için işyeri­ne “Ottawalı Karsh” adını verdi.


1935’de Kanada hükümetinin res­mi portre fotoğrafçılığına atandı. Birçok ünlünün fotoğraflarında im­zasını görmekteyiz. Bunlardan bir­kaçı; C. de Golen, W. Churchill. C. Nerwin, J.F. Kennedy, M. Kinken, B. Shaw, T. Manni, E. Hemingway, P. Picasso, H. Sibelius...
1941 ’de çektiği Sir Winston Churchill portresi, İngiliz kararlığı­nı büyük bir başarıyla yansıtıyordu ve dünya çapında ün kazandı
Derin bir ilgi ve ve emek göster­diği fotoğraflarının konularına duy­gu ve sanatın bileşimini büyük bir titizlikle yansıtmıştır.
Karsh, 1943’te İngiltere’ye gide­rek aralarında Kraliyet Ailesi üyele­ri, devlet adamları, sanatçılar ve ya­zarların da yer aldığı ülkenin örde gelen kişilerini fotoğrafladı.
Çoğu kez heyecanlanır çekimler­den önce ve istediği pozu yakalayıp yansıtamayacağı paniğine kapılarak yorgun düşer ve şöyle özetler: “O çekimin başarısı bir gece önce uy­kusuz geçirdiğim saatlerin sayısı ile orantılıdır.”
İşte böyle bir geceden sonra bir fotoğrafın öyküsü şöyledir;
Hovsep Karsh, aslında gelinler, damatlar ve torunlarla beraber bir aile, tablosunu görüntülemek iste­mişti. Bunu, sarayın basın danışma­nı aracılığıyla Kraliçeye ilettiğinde olumlu bir cevap aldı.
Kararlaştırılan günde fotoğrafın çekileceği Buckhingham’a giden Karsh, beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Sarayın kütüphanesinde, Kraliçe Elizabeth ve eşi ile dört to­runundan başka kimse yoktu. Krali­çe Elizabeth, Hovsep Karsh’ın yüzündeki ifadeyi fark etti ve ona bir açıklama yapma gereğini duydu:
“Kocam ve ben çocuklarımızla birlikte fotoğraf çektirmeyi düşünmedik. Çocuklarımız artık bi­rer aile sahibi ki­şiler. Bundan sonra bizim için torunlarımız önemli. Onlarla birlikte olduğu­muz zaman biz de gençleştiğimi­zi hissediyoruz."
Bu fotoğrafın yansıttığı mutlu­luk daha sonra fotoğraf sergile­rinde “Saraylı torunlar” adıyla özel bir yer tuta­caktır.
Daha sonra dünya önderlerinin portrelerini çekmeyi sürdürdü. 1960'lı yıllarda eski Sovyetler’e da­vet edilerek N. Kruşçev ve Yuri Gagarin’in fotoğraflarının çekilmesi is­tendi.
1960’da Ottawa’da Kanada Ulu­sal Galerisi’nde New York Eyale­tinin Rochester kentindeki George Eastman Evi’nde ve Güney Afri­ka’da Natal Üniversitesi’nde kişisel sergiler açtı. Yapıtları Montreal’de­ki 1967 Dünya Fuarı Expo 67’de Ontario Pavyonunda sergilendi. Ki­tapları arasında Faces Of Destiny (1946: Kaderin Yüzleri), Portrait of Greatness (1959: Büyüklerin Portreleri), In Search of Greatness (1962: Büyüklerin Peşinde), Karsh Portfolio (1967: Karsh Albümü), Faces of Our Time (1971: Çağımızın Yüzle­ri), Karsh Portraits (1976: Karsh in Portreleri), Karsh Canadians (1978: Karsh’ın Kanadalıları) ve Karsh: A Fifty Year Retrospective (1983: Karsh:        Elli Yılın Öyküsü) sayılabilirler.

Kaynaklar:
a)    Ana BritannicaGenel Kültür Ansiklopedisi, Cilt 18 S. 221
b)  Ermenistan Ansiklopedisi, 1986 Yereuan Cilt 12 S. 430
c)   Bay kar Dergisi Mart 1977 S.
d)     Hürriyet Gazetesi 10 Mart 1988Hiç yorum yok:

Yorum Gönder