Etiketler

İHD Diyarbakır’dan İnsan Hakları Seminerleri

İHD Diyarbakır Şubesi, 13 hafta sürecek İnsan Hakları Eğitimi Seminerleri düzenliyor. İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi 15 Ekim 2016 - 21 Ocak 2017 arasında, İnsan Hakları Eğitimi Seminerleri verecek. Her hafta Cumartesi günleri saat 13:00-17:30 arasında ve seminerler şeklinde düzenlenecek program kapsamında, sunumlar yapılacak, önceden belirlenmiş metinler okunacak ve derste tartışılacak.


Toplam 13 hafta (her hafta 2 konu) sürecek eğitimler, akademisyen, aktivist ve insan hakları savunucularınca verilecek. Her seminer, yaklaşık bir saat sunum ve bir saat tartışma olmak üzere ortalama iki saatten oluşuyor.

Seminerlere katılım önceden alınacak başvurulara göre ve sınırlı sayıda tutulacak.

Seminerler tamamlandıktan sonra katılımcılardan makale, kısa araştırma, derleme yazı, değerlendirme yazısı gibi yazılar istenecek. Bu yazılar sonrasında derleme kitap veya bağımsız metinler şeklinde değerlendirilebilecek.

Programa katılım başvuru usulüne göre belirlenecek. Başvuru süresi dolduktan sonra yapılacak değerlendirmeye göre başvurucular telefonla aranıp bilgi verilecek.

Eğitimler İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde, Vedat Aydın İnsan Hakları Akademisi salonunda yapılacak.

Katılım ücretsiz.

* Eğitimlere katılmak isteyenler bu formu 10 Ekim 2016, saat 17:00'ye kadar doldurabilir.

Program içeriği

1. İnsan Hakları’na Giriş - Temel Kavramlar, Tartışmalar, Süreçler

2. İnsan Hakları Derneği Deneyimi

3. Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerin Eleştirel Yeniden Okuması

4. İnsan Hakları Literatürüne ve Kurumlarına Eleştirel Yaklaşımlar

5. İnsan Hakları Örgütleri ve Çalışmaları

6. Türkiye ve Kürdistan’da İnsan Hakları Mücadelesinin Tarihi

7. İnsan Hakları ve Ulusal Haklar: Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı

8. İnsan Hakları Eylem ve Etkinlik Repertuarı

9. Basın ve İfade Özgürlüğü

10. İnanç Özgürlüğü

11. Dil Hakları

12.Çocuk Hakları

13. Kadının İnsan Hakları

14. LGBTİ Hakları

15. Eğitimde İnsan Hakları

16. Engelli Hakları ve İhlaller

17. Tutuklu ve Hükümlü Hakları ve Cezaevlerinde Hak İhlalleri

18. Sosyal Haklar (İşçi-Emekçi Hakları ve Emeğin Sömürüsü - İşyerinde İnsan Hakları)

19. Edebiyatta İnsan Hakları Teması

20. Sinemada İnsan Hakları Teması

21. Sivil İtaatsizlik ve Eleştirisi & Politik şiddet

22. İnsan Hakları Mücadelesinde Yenilikçi/Görsel Yöntemler

23. Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Hakları Örgütleri İktidar İlişkisi

24. Sağlık Hakkına Erişim ve Karşılaşılan Sorunlar

25. Çevre Hakkı ve İnsan Hakları

26. Göçmen ve Sığınmacı Hakları

(AS)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder