Etiketler

Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle yapılan ortak açıklama

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilci ve Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan sorumlu Komisyon Üyesi Neven Mimica, Göç, İçişler ve Vatandaşlıktan sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides, Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu Komisyon Üyesi Vera Jourova ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan sorumlu Komisyon Üyesi Tibor Navracsics aşağıdaki açıklamada bulundular:

Genelde bize çocukların ve gençliğin toplumlarımızın geleceği olduğu söylenir. Ancak gerçek şu ki, onlar aynı zamanda bizim bugünümüzdür. Çocuklarımız, aile ve toplulukları içerisinde değişimin öncüleri konumundadırlar ve söz haklarının olması ve toplumun gelişmesinde anlamlı bir rol oynamaları büyük önem arz etmektedir.

İşte bu yüzden tüm Ülkelerin çocuklarımıza yatırım yapması gerektiğine inanıyoruz. Küresel barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve çocukların tüm haklarına saygı olmadan gerçekleşemez.

Çok fazla sayıda çocuk, yoksulluktan dolayı ve cinsiyetine, etnik kökenine, dinine, ülkede yaşadığı bölgeye, bir engellilik durumu veya cinsel yönelimine bağlı ayrımcılık dolayısıyla mağdur duruma düşmektedir. Bu zorluklarla mücadele etmek ve bunu gittikçe daha etkili bir şekilde sürdürmek hepimizin ahlaki ve siyasi görevidir.

Çok fazla çocuk, göçmen veya mülteci statülerinden dolayı mağdur duruma düşmektedir. Şu anda, Avrupa'da sığınma başvurusunda bulunan her dört kişiden biri çocuktur. 2015 yılında Avrupa'ya gelen bir milyonun üzerinde mültecinin % 31'inin çocuk olduğu saptanmıştır. Bunların 90 bini kimsesiz çocuklardan oluşmaktadır. Göçmen veya mülteci çocukların, her şeyden önce bir çocuk olarak muamele görmeleri gerekir. Bu çocukların haklarının, kendi çıkarları bütünüyle gözetilerek korunması, Ortak Avrupa İltica Sistemi'nin bir önceliği ve başlıca unsurudur. 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan çocuk haklarıyla ilgili 10ncu Avrupa Forumu, göçmen ve mülteci çocukların korunmasına odaklanacaktır.

New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu, çocukların ülkeye girişinden sonraki birkaç ay içinde eğitim almaları yönünde açık bir taahhütte bulunmaktadır. Avrupa Birliği, gelişen ülkelerde eğitim ve öğretime büyük yatırımlar yapmakta ve Acil Durum Eğitimine yönelik insani yardımlarıyla, dünya çapında krizden etkilenen neredeyse 4 milyon çocuğa destek sağlamaktadır.

Çok fazla çocuk eğitim hakkından mahrum kalmaktadır: Dünyada okula gitme imkanı bulamayan çocuk sayısı 124 milyona ulaşmıştır. Direk veya dolaylı ayrımcılığın, çocukların eğitim ve mesleki eğitim haklarını engellememesi için mevcut düzenlemelerin, politikaların ve uygulamaların ciddi olarak gözden geçirilmesi gerekir. Hamile veya çocuk sahibi kız çocuklar dahil olmak üzere; engelli, etnik azınlığa mensup ve yerli çocuklara, göçmen ve mültecilere ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmış çocuklara eşit düzeyde eğitim olanağı sağlanmalıdır.

Avrupa Birliği şimdiden bu yönde adımlar atmış bulunmaktadır: Buna, çocukları korumaya yönelik AB destekli projelerin etkili olmasını sağlayacak mutlak esasların oluşturulması da dahildir. Ancak bunun da ötesinde, bizim amacımız ortak ülkelerin, tüm çocukların haklarını, kapsayıcı bir şekilde ve tüm seviyelerde koruma kapasitesinin artırılmasıdır. AB destekleri, biz ancak çocukları ve haklarını korumaya yönelik ulusal sistemleri güçlendirebilirsek etkili olacaktır.

Ve çok fazla çocuk çalışmaya zorlanmaktadır. En kötü çocuk çalıştırma biçimleriyle ilgili 182 sayılı ILO Sözleşmesi ve asgari çalışma yaşıyla ilgili 138 sayılı ILO Sözleşmesinin onanması ve etkili bir biçimde uygulanması, 2025 yılına kadar her tür çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve 2030 Gündeminde belirtilen hedeflerin yakalanması bakımından kilit öneme sahiptir. Avrupa Birliği, yakın zamanda kabul edilen Çocuk İşçiliğine dair Konsey Kararlarının da gösterdiği gibi çocuk işçiliğini ortadan kaldırma konusunda kararlıdır. Kasım 2017'de Arjantin'de düzenlenecek 4. Kürsel Çocuk İşçiliği Konferansını bu yüzden memnuniyetle karşılıyoruz.

Çocuklarımız, onlara nasıl yardım ettiğimize bağlı olarak yetişecektir. Dünya, bizim ve onların çabalarına göre şekillenecektir. Bu, hepimizin paylaştığı bir sorumluluk ve kaçınamayacağımız bir görevdir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.