Etiketler

Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani’nin Ortak Duyurusu

Devlet başkanları Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani, iki halkın asırlara uzanan dostluğu üzerine kurulu yüksek düzeyli ilişkiler vesilesiyle memnuniyetlerini ifade ettiler, ikili ilişkileri daha da genişletme yönünde kararlılıklarını yeniden teyid ettiler. Ermenistan Cumhuriyeti ve İİC cumhurbaşkanları iki ülke 22-24 Aralık 2015 Erivan ve 4-5 Aralık 2016’da Tahran’da gerçekleşen Hükümetlerarası Ortak Komisyon oturumlarında sağlanan mutabakatlar olmak üzere ortak komisyon faaliyetlerinin önemini belirttiler ve bunların hayata geçirilmesinde takipçiliğin altını çizdiler.
***
Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani’nin Ortak Duyurusu
Devlet başkanları Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani, iki halkın asırlara uzanan dostluğu üzerine kurulu yüksek düzeyli ilişkiler vesilesiyle memnuniyetlerini ifade ettiler, ikili ilişkileri daha da genişletme yönünde kararlılıklarını yeniden teyid ettiler.
Ermenistan Cumhuriyeti ve İİC cumhurbaşkanları iki ülke 22-24 Aralık 2015 Erivan ve 4-5 Aralık 2016’da Tahran’da gerçekleşen Hükümetlerarası Ortak Komisyon oturumlarında sağlanan mutabakatlar olmak üzere ortak komisyon faaliyetlerinin önemini belirttiler ve bunların hayata geçirilmesinde takipçiliğin altını çizdiler.
***

Ermenistan ve İran cumhurbaşkanları Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani «Ortak Duyuru»da bulundular.

Duyuruda şunlar kaydedilmekte:

ʺİran İslam Cumhuriyeti (İİC) Devlet başkanı, Ekselansları Hasan Ruhani, yüksek düzeyli heyetle beraber, Ermenistan Devlet başkanı, Ekselansları Serj Sarkisyan’ın davetiyle 21 Aralık 2016’da Ermenistan’a resmi ziyarette bulundu.

İİC cumhurbalkanı Hasan Ruhani, Ermenistan ziyareti esnasında, Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’la buluştu. İİC cumhurbaşkanı Ermenistan başbakanı Karen Karapetyan’la da buluştu.

Samimi ortamda gerçekleşen müzakereler esnasında iki ülke cumhurbaşkanları ikili ilgi duyulan siyasi, ekonomik, kültürel, bölgesel ve uluslararası alanlara ilişkin mesellerde görüş alışverişinde bulundular. Taraflar, İİC cumhurbaşkanının Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyareti iki ülke ilişkilerinin genişlemesine yönelik önemli bir adım olarak takdir ettiler.

Devlet başkanları Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani, iki halkın asırlara uzanan dostluğu üzerine kurulu yüksek düzeyli ilişkiler vesilesiyle memnuniyetlerini ifade ettiler, ikili ilişkileri daha da genişletme yönünde kararlılıklarını yeniden teyid ettiler.

Ermenistan Cumhuriyeti ve İİC cumhurbaşkanları iki ülke 22-24 Aralık 2015 Erivan ve 4-5 Aralık 2016’da Tahran’da gerçekleşen Hükümetlerarası Ortak Komisyon oturumlarında sağlanan mutabakatlar olmak üzere ortak komisyon faaliyetlerinin önemini belirttiler ve bunların hayata geçirilmesinde takipçiliğin altını çizdiler.

Cumhurbaşkanları bu mutabakatların iki devlet arasında ticaret hacminin artması ve altyapının gelişmesi, enerji, ulaştırma, iletişim, sanayi ve ekonominin diğer alanlarında işbirliği düzeyinin yükseltilmesi bağlamında önemli olduğunun altını çizdiler.

Başkanlar Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani parlamentolararası işbirliğinin önemini kaydettiler, bu Ermenistan ve İran arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine daima katkıda bulundu; taraflar, yasama organları arasındaki işbirliğinin iki ülke iyi komşuluk ilişkilerine yeni bir şevk kazandırarark gelişmeye devam edeceği kanaatini ifade ettiler.

Başkanlar, bölgelerarası işbirliği alanında fark edilen aktivasyonu memnuniyetle belirttiler, benzeri işbirliğinin önümüzdeki süreçte gelişimine katkıda bulunma arzusu ifade ettiler.

Her iki taraf ta Ermenistan ve İran arasında ulaşım kabiliyetlerinin genişlemesi ve gelişiminin önemini kaydettiler. Bu bağlamda başkanlar Kuzey-Güney Uluslararası Koridoru çerçevesinde  Ermenistan ve İran üzerinden İran Körfezini Karadeniz’e bağlayan uluslararası ulaşım ve transit yolların kullanılmas gerekliliğinin altını çizdiler.

Başkanlar, Ermenistan ve İran tarafından ekonomi, ulaştırma, bilimsel-teknik, insane vb. ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve karşılıklı desteğin önemini belirttiler.

Başkanlar Serj Sarkisyan ve Hasan Ruhani; gaz ve elektrik enerjisi alanında ikili ve çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi yanısıra  3. yüksek gerilim hattının devreye alınması ve İran’dan Ermenistan’a sevk edilen gaz hacminin artırılmasının önemini belirttiler.

Taraflar, İİC ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında imtiyazlı koşullarla Ticaret Anlaşmasına yönelik devam eden müzakereler ve bu bağlamda Ermenistan’ın desteğine dikkat çektiler.

Başkanlar  Ermenistan ve  İİC’de iş dünyası bağlarının genişlemesi, ekonomi ve yatırım faaliyetleri yanısıra turizmin teşviki için iki ülke arasında giriş ve çıkış vizelerinin kaldırılmasını memnuniyetle karşıladılar.

Ermenistan ve İİC devlet başkanları bölgede sürekli barış, istikrar ve güvenin tesisi ve ilerleyen süreçte pekişmesinin gerekli olduğunu kabul etmekteler, bu amaca ulaşmak için varolan çatışmaların çözümüne yönelik çabaların icrası ve bölgesel çok yönlü işbirliğinin genişletilmesi önemli.

Dağlık Karabağ sorununa değinerek, iki devlet başkanı, bunun barışçı yolla, BM Tüzüğü, uluslararası hukukun temel norm ve ilkeleri zemininde çözümlenmesi gerektiğinin altını çizdiler.

İki ülke cumhurbaşkanları, İran’ın Nükleer Programına yönelik gerçekleşen müzakerelerin olumlu son bulması sonucunda sağlanan mutabakatların bölge ve uluslararası güvenlik ve sürdürülebilir gelişim yararına hizmet edeceğine emin olduklarını ifade ettiler.

İki ülke cumhurbaşkanları ortak barışa, bölgesel ve uluslararası acil sorunlara yönelik ortak istişarelere devam etme gerekliliğini vurguladılar.

Cumhurbaşkanları Kitle İmha Silahlarının Yayılmaması sorununu güncel olarak kabul ederek, Nükleer Silahların Yayılmaması Sözleşmesi hükümlerinin gerçekleştirilmesinin önemini belirttiler.

İki ülke cumhurbaşkanları Suriye’de acil barışın tesisi, insani sorunlar ve ilerleyen süreçte sürgünlerin daha da yoğunlaşmasının önlenmesi gerekliliğinin oldukça önemli olduğuna dikkat çektiler.

Devlet başkanları uluslararası terör ve organize suç sorunlarına değinerek, ikili ve çok taraflı çevrelerde kendilerinin benzeri tehditlere karşı mücadeleye hazır olduklarını ifade ettiler.

İki ülke cumhurbaşkanları medeniyetler diyaloğunu dünyada ve bölgede barışın tesisinde en önemli etmen olarak gözleyerek, şiddet ve ekstremizme karşı mücadele gerekliliğinin altını çizdiler; ki iki halkın birbirlerinin din ve kültürlerine yönelik derin saygı ve tolerans üzerine kurulu dostluk ve barış içinde birarada varlığını sürdürmesi bunun örnek ifadelerinden biridir.

İİC Cumhurbaşkanı, Ekselansları Hasan Ruhani, Ermenistan Cumhurbaşkanı, Ekselansları Serj Sarkisyan’ı İran’a resmi ziyarette bulunmak üzere davet etti. Davet teşekkür edilerek kabul edildi. Ziyaret takvimi, diplomatik kanallar aracılığıyla mutabakata kavuşturulacaktır.

İİC Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ermenistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonucunda yapılan görüşme ve müzakereler neticesinde anılan belgeler imzalandı.ʺ

Ermenistandan haberler - NEWS.am


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder