Etiketler

Kanayan Yara Karabağ Kitabı Yayınlandı

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Bahadır Bumin Özarslan tarafından derlenen ‘Kanayan Yara Karabağ’ kitabı’nın Astana Yayınları tarafından yayınlandığını duyurdu.
Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan’ında Karabağ Sorunu Çerçevesinde İnsan Hakları İhaleleri 1990-1994 üzerine değerlendirmesinin yer aldığı kitapta, Araz Aslanlı’nın Kafkasya İçin Yürütülen Mücadele Ve Karabağ Sorununun Doğuşu, Dr. Nejdet Karaköse’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan Sovyet Özerk Yönetimine Kadar Karabağ’da Meydana Gelen Siyasî Ve Askerî Gelişmeler (1914-1923)Yazısı,
Yrd. Doç. Dr. Elşan İzzetgil’nin Dağlık Karabağ’daki Fiili Durum Karşısında Azerbaycan’ın Ermenistan’a Kuvvet Kullanma Hakkı Ve Siyasi Engeller Yazısı, Ümit Nazmi Hazır’ın Karabağ’ın İşgali Sorunu Ve Yansımaları, Doç. Dr. Süleyman Sırrı Terzioğlu’nın Loızıdou-Türkiye Davası Ve Dağlık Karabağ Sorunu, Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin Özarslan’nın Soykırım Suçunun Önlenmesi Ve Cezalandırılması Sözleşmesi Açısından Hocalı Katliamı, Doç. Dr. Ali Asker’in Kafkaslarda Hegemonya Kurma Stratejisi: Rusya-Ermenistan Askerî İşbirliği, Doç. Dr. Leyla BUDAK’ın Ermeni Lobilerinin Propaganda Amaçlı İletişim Etkinlikleri: 2015 Yılı Faaliyetlerinden Örnekler yazıları yer aldı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bugünkü Ermenistan toprakları, 1918 yılına kadar nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bir coğrafya olup tarihî Azerbaycan toprakları içinde kalan bir bölgedir. Mayıs 1918’de Ermenistan devleti kurulduğunda da 1722’den beri devam eden Ermeni baskısına rağmen nüfusun yarısı, Türklerden oluşmaktadır ve devletin sınırları içindeki yer adlarının hemen hemen tamamı Azerbaycan Türkçesi’dir. Bu sebeple yalnızca Ermenilerden oluşan bir Ermenistan hayali, Ermenilerin Türklere yönelik saldırıları arttırmasına yol açmıştır. Bu amaca yönelik saldırılarla birlikte 1930’lu yıllardan başlamak üzere 1948-1953 ve 1988-1989 dönemlerinde, Azerbaycan Türkleri bu bölgeden sürülmüşlerdir. Yukarı Karabağ Bölgesi, ‘Büyük Ermenistan’ın kurulması hayaline yönelik yayılma siyasetinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bundan dolayı Karabağ sorununun yeniden alevlenmesi, bu son dönemin yayılmacı siyasetinin bir sonucudur. Elinizdeki bu çalışma, yukarıda belirtilen tarihî süreç çerçevesinde Karabağ sorununa değişik açılardan yaklaşmayı hedeflemiştir. Bu sebeple eserde tarih, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde makaleler bulunmaktadır. Yazarların konuya uzmanlık derecesinde vâkıf olması ve disiplinler arası bir bakışla yaklaşması, bu çalışmanın benzer niteliğe sahip diğer çalışmalara göre içeriğini zenginleştirmiştir. Bunun yanında, uluslararası ilişkilerde gün geçtikçe daha önemli bir araç haline gelen siyasal
iletişim çerçevesinde, Ermenilerin lobicilik ve propaganda yöntemlerini somut olarak konu alan bir makale de bu çalışmada yer almaktadır” denildi.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder