Etiketler

ÖLÜMÜNÜN 10.YILINDA HRANT DİNK'İN ANISINA

Dr.med.Sarkis Adam
Hrant Dink Türkiye’de baskı altında olan azınlıkların sorunlarını gündeme tașımaya çalışan biri idi: Dink,Ermeni sorununu Türk kamu oyuna anlatmak ve anlașılır hale getirmek, insanları bu konu ile ilgili  olarak,kendi kendilerine sorular sormaya yönlendirmek ve toplumun kendi kendini sorgulaması için çabalıyordu. Dink'in ,Türk –Ermeni ilișiklerin düzenlenmesi konusundaki görüș ve fikirleri,hem Ermeni ve hem de Türk genel görüșlerinden farklı idi,bu nedenle  așırı
milliyetçi kesim tarafından vatan haini ilan edilerek Türkiye için en tehlikeli ermeni
biri olarak görülürken,özellikle dıyasporanın bazı ermeni kesimleri tarafından da görüş ve fikirleri sıcak karșılanmıyordu:Hrant Dink'in,en tehlikeli bir ermeni olarak görülmesi,
öldürülmesinin sıradan olmadığı,önceden bilindiği bağlamında bir açıklık getirmektedir.

Türkiye Ermeni Patrikhanesinin,Türkiye’deki Ermeni kilise yönetimlerine,''AGOS''a ilan vermeyi  yasaklaması, Diyaspora Ermenilerinin bazı kesimlerince,Dink'in ''Casus'' veya ''Ajan'' sanılması, Hrant Dink'in durumunun ve konumunun ne derecede ''Sıkıntılı''  ve ''Zor'' olduğunu anlatmaya yeten iki örnekti.
Bir taraftan Türk kamu oyu ve resmi kurumlar, diğer taraftan Türkiye Ermeni kilisesi,diğer bir taraftan ise Diyaspornın bazı kesimlerinin Dink'e karșı baskıları ve sözlü veya hatta fiili saldırıları gittikçe artarken, toplumun geniş bir kesimi ise  durumu adeta seyretti ve onu yalnız bıraktı:
Bugün, öldürülüșünün 10. yılında onu rahmetle anan bizler,onun o zor zamanında  ona sahip çıkamadık ve hatta ,hakkında açılan davalara da seyirci olarak katılmaktan korktuk, çünkü ,Hrant Dink artık, korkmadan sesini yükseltiyor, dopruları ve gerçekleri anlatıyor,hakkını arıyor ve bu bağlamda Ermenilerin sorununu gündeme tașıdığı için de tehlikeli bir șahsiyet durumunda görülüyordu:
 Gündüz gözü ile, kurduğu gazetesi <AGOS>un kapısını önünde, haince vurdular, diğer bir deyișle  kurban aldılar: Uzun bir yargılamadan sonra ancak iki tetikçi ve perde arkası birkaç sorumlu suçlu bulundu,ancak perde arkası tamamen  aydınlanmadı,mahkeme suikastin arkasında bir ''Örgüt'' olduğuna dair kanıt bulunamadığını açıkladı ve  mahkemenin bu kararı kamu vicdanını rahatlatmadı,hatta dha derinden yaraladı: Ulusal  ve Uluslar arası Basın 10 senedir uzun uzun Hrant Dink suikastı üstünde durmakta, mahkem sürecini  yakından takip etmektedir,adli raporlardan basına yansıyan bilgilere göre ,olayda parmağı olanların arasında, emniyet müdürü, üst yetkili , resmi veya resmi olmıyan yargılanması gereken bir çok önemli kișilerin olduğu açıkça ortaya çıktı, ancak bu şüpheliler ve görevlerinde ihmalleri olanlar mahkeme önüne çıkarıldı,ancak toplum  vicdanı henüz rahatlatılamadı, suikastının karanlık derin noktaları aydılatılmadıkça,toplum vıcdanı  rahatlamayacaktır.
Hrant Dink son yıllarda ,ileri Demokrasi,Adalet ve Hukuk ,eşıtlik , Kin ve Nefrete karşı mücadele için Türkiye ve Dünya kamu oyu sahnelerinden cüretkarca konușuyor sesini en uzak yerlere ve ufuklara duyurmaya çalıșıyordu.
Hrant Dink,ana dilini bilmeyen Türkiye Ermenilerin sorunlarını kendi sesleri ile kamu oyuna tașımları ve  aynı zamanda da Ermeni Kültürünü, Tarihini ,Türk kamu oyuna tanıtmak için,''Agos'' gazetesini yayına soktu, Türkiye Ermeni toplum hayatında ''Șeffaflık'', ve ''Sivilleșme'' nin gerekliliğini ve önemini vurgulayarak ,bu doğrultuda projeler önerdi, toplumun mevcut  sorunlarına çözümler üretmeye çalıştı:
Derdini ,acısını ,görüş ve fikirlerini gerek gazetesi aracılığı ile gerek ise katıldığı panel ve
konușmaları ile Ulusal  ve Uluslararası kamu oyuna duyurabilen Hrant Dink kendine has ilkelerinin yılmaz savunucu oldu.Türkiye ve Ermenistan arasında iyi komșuluk ve karșılıklı diplomatik ilișkilerinin sağlanması ve geliștirilmesi, iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması için yoğun çabalar harcadı:
Türkiye’de Demokrasi sürecinin desteklenmesi ,uygulanıș ve anlayıșının yaygınlașması ve yerleșmesi yolunda uğrașlar verdi:
Hrant Dink 1915 olayları ile ilgili, geçmiște ölenlerin dramını ve acısını konușmaktansa , kalanların bugününü ve yarınını konușmayı tercih etti, konu ile ilgili konușurken veya yazarken iki halkın onurunu gözeten bir üslup seçmenin yararlı ve gerekli olduğunu,konuya ilișik resmi görüș dıșında alternatif görüșün de gündeme getirilip yaygınlașması gerektiğinin altını çizerek vurguladı:
Sorunun çözümüne yönelik çağrılar yaparak : ''Gelin önce, önyargısız birbirimizi tanıyalım, aracısız birbirimizi anlayalım, birbirimizin acılarına saygı gösterelim, sorunlarımızı diyalog yolu ile çözümleyecek zemin arayalım'' diyordu. Söylemleri ile çoğunun ezberlerini bozdu,1915 sorununun ''Diyalog'' yolu ile çözümleneceğine inanan Dink,herkes için daha ''Adil'', daha ''Özgür'', Șiddet'ten,Ayırımcılık'tan ,Irkçılı'tan,Kin ve Nefretten,Önyargılardan  arınmıș bir dünya veya yașam ortamı hayal ediyordu.
''Farklılık'' ların toplum içinde bir zenginlik olduğunu vurgularken ,bu olgunun her sağduyu sahibi insanın da,bunu  böyle algılanmasını arzu ederdi: Doğruluğa, Șeffaflığa, Dostluğa, Kardeșliğe, Dürüstlüğe  inanıyordu,görüşleri ne olursa olsun, insanların birbirine tahammül  etmesinin  birlik ve beraberlik içinde yaşamın temel şartı ve ilkesi olduğunu  vurguluyordu:
Bu gün, bahtsız Hrantı sessizliğe gömen haince suikastın üstünden seneler geçti, hiçbir șey değișmedi ,kin ve nefret hisleri yumuşamadı,T.C 'nin bazı vatandaşlarına   kanun karşısında eşit olmalarına  rağmen ,toplum yaşamında  onlara eşitlik  gelmedi , sorunları çözülmedi , suikastın arkasındaki derin kara  perde açılmadı.
Haince öldürülerek aramızdan koparılan ,rahmetli Hrant'ın unutulmayacak hatırası hafızalarımızdan silinmeyecek ve her gün bizle yașayacaktır:
Bu suikastın kara  perde arkasının aydınlanmaması, bir taraftan toplum vicdanını  rahatlatmadığı gibi bir taraftan da Türkiye Ermeni toplumunda gün geçtikçe artan tedirginlkler  yaratmakta ,ve yanlış algılamalara neden olmaktadır.
Şöyle ki:
5 Eylül 2002  tarihinde  İstanbul/ Bakırköy'de Hermine Acıkgöz' un evinde  öldürülmesi
6 Kasım 2002 tarihinde  İstanbul/Bakırköy'de  Araksi Alyanak'ın evinde öldürülmesi
12 Nisan 2003 tarihinde 74 yaşındaki Annik Seta Dikiciyan İstanbul da evinde öldürülmesi
Aralık 2000 ve Şubat 2003 tarihlerinde  Takuhi Zaman'ın biri Kurtuluş Caddesinde olmak üzere iki defa saldırıya uğraması.
2011 yılının yaz aylarında Marmariste  gümüşcülük yapan Ermeni kadınını esnaf tarafından hakarete maruz kalması ve kurtuluşu Belçika'ya göç etmekte bulması:
5 Ekim 2011 tarihinde Ermeni bir hanımın  İstanbul /Zincirlikuyu'da  Ermenice şivesi nedeniyle darp edilmesi:
24 Nisan 2011 Tarihinde  Paskalya bayramında Sevag Şahin Balıkçı vatani görevini ifa ederken Batman'da öldürülmesi:
Adalet Bakanlığı verilerine göre 2006-2011 tarihleri arasında 600 den fazla müslüman olmayanların mezarların ve  ibadethanelerin tahrip edilmesi:
Aralık 2012  tarihinde İstanbul/Samatya'da 87 yaşındaki Turfanda Aşık adlı Ermeni kadının darp edilmesiyle gözünü kaybetmesi yine Aralık 2012 tarihinde İstanbul Bakırköy'de 84 yaşındaki Marisa Küçük bıçaklanarak öldürülmesi :
 Ocak 2013 tarihinde İstanbul/Kadıköy Aramyan-Uncuyan Ermeni okulunda öğretmen olarak görev yapan İlker Şahin'in  öldürülmesi,talihsiz cinayetler ve adli vakalar  olmasına rağmen ,Ermeni toplumu ,Hrant Dink  suikastinin ve Sevag Balıkçı cinayetinin perde arkası tam aydınlanıp  kamu vicdanı rahatlamadığından,  yukardaki listede sayılan  cinayet ve talihsiz  olayları, ''Kin ve Nefret suçları'' olarak yanlış algılamakta ve  tedirginlik duymaktadır: Diğer  taraftan ise Türkiye'de 'Kin ve Nefret Suçları Yasası'' tam olarak uygulanmamakta, o nedenle genellikle bu tür cinayet vakaları ''Adi Adli Vakalar'' olarak görülmekte arkasındaki saik  bu yönüyle araştılmamaktadır ve ''Kin ve Nefret Suçları''na  yönelk caydırıcı cezai tedbirler alınamamaktadır:
Herşeye rağmen Ermeni  Toplumun tedirginliğinin giderilmesi ve derhal güvenli bir ortamın sağlanmasi  gerekmektedir,bunun için yetkililere ve hükümete düşen görev kadar Ermeni Toplumuna da görevler düşmektedir. Ermeni Toplumu kendi birlik ve beraberliğini göstermek zorunda,bunun için,panellerle,anma törenleriyle  sesini duyurur hale getirken, toplum içi sorunlarını, örneğin Patrik Seçim Yasası Sorununu ,Patrik  Seçim sorununu ,Toplumun Tüzel kişilik sorununu çözmek zorunda,Ermeni toplumu iç sorunu mahkemelerde değil ,Toplum içi sağ duyuda aramalıdır:
Diğer  taraftan ise acılar ,paylaşmak,acılara saygı göstermek ve Adalet ve Hukuk ile hafifler ,tedirgin  toplum  ve rahatsızlık ,toplumda sağlanan güven ortamıyla  rahatlar,bu bağlamda ,Hrant Dink suikastının perde arkasını tamamen aydınlatmalı,Kin ve Nefret suçlarına karşı tedbirler alınmalı.
Her sene, 19 Ocak gününde , yalnızca vefa borcumuzu ödemek için onu dini ayinlerle ve anma törenleri ile anmakla kalmayacağız, onun söylediklerini,fikirlerini ve bize neler söylemek istediğini biraz daha iyi ve
biraz daha çok anlamaya çalıșacağız. Ve böylece onu ve hatıralarını ebediyen içimizde yaşatacağız.

Nurlar ve Güller içinde yat,bahtsız ''Çutak''.

Dr.med.Sarkis Adam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder